Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

25-05-2019
Cursus Vertrouwenscontactpersonen De Sleutel, Steenhoffstraat, Soest

18-06-2019
Algemene Ledenvergadering Sportfederatie Soest nog niet bekend

Volledig overzicht

Sportverenigingen

Peter's Baan Soest
V.V. 't Vliegdorp
Smeeing BDC
De Schieter
Damvereniging Soest-Baarn
St. Bentinck Fonds
Golfclub Soestduinen
Bridge Club Soesterberg
M.H.C. Soest
B.C. Soest
B.C. Badso
Schaatsvereniging Eemland
B.C. Eemland
T.V. Soest-Zuid
A.G.V. De Springbokken
B.C. Selby
The Red Stars
De Knickerbockers
Nordic Walking Soest
L.T.C. Soestdijk
Ski team Soesterberg
A.V. Pijnenburg
Bowls Club Soest
L.T.V. Soesterberg
V.V. Hees
De Eemschutters
R.T.V. Tempo Toer
Korfbalvereniging De Eemvogels
J.B.V. De Gemshoorn
Soester Bowling Vereniging
Show & Twirlteam Soesterberg
V.V. Sec
De Duinkikkers
Sovoco
S.O. Soest
VVZ'49
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Soester Schaakclub
B.C. Schoon Slem
De Schieter
T.T.V. Shot
T.T.V. Overhees
Firtina'93
Bekijk alle verenigingen

Alles ligt nog open

27-06-2013

In de extra gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2013 is opnieuw gesproken over de concept Sportvisie. Fracties werden in staat gesteld om vragen te stellen op het stuk dat nu voorligt en de vragen (129 stuks!!) die er eerder over werden gesteld. In de eerste termijn werd wel duidelijk dat veel fracties veel moeite hadden met de antwoorden van de vragen. 

In de tweede termijn konden de fracties geen vragen meer stellen. Wel werden zij in staat gesteld om de wethouder van input te voorzien welke naar hun mening in de sportvisie aan bod moet komen. De wethouder gaat hier met haar ambtenaren mee aan de slag en heeft beloofd een verbeterde versie van de Sportvisie te schrijven. 19 september 2013 komt dan de sportvisie ter besluitvorming in de raad.
Ook de rol die de Sport Federatie Soest zou moeten gaan spelen kwam nadrukkelijk aan de orde. De wethouder heeft aangegeven dat er op korte termijn een overleg plaatsvindt om duidelijkheid te scheppen en op basis daarvan de Raad te informeren.
De zorg van de Sport Federatie Soest verwoordt in een brief aan de raadsfracties, waarvan de wethouder overigens de indruk heeft dat deze zorg niet door alle verenigingen wordt gedeeld, is na vanavond niet weggenomen. Wij spreken de hoop uit dat er op 19 september 2013 een stuk in stemming wordt gebracht waarvan het voor de raad duidelijk is waar men 'ja' tegen zegt. Kortom alles ligt nog open wat de sportvisie betreft. Vijf ton blijft vijf ton, maar hoe dit wordt ingevuld zal ook na 19 september niet duidelijk zijn. Wel blijft overeind staan dat de vijf ton aan bezuinigingen per 1 januari 2015 ingevuld moet zijn.

Nieuwsoverzicht