Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Mountainbike Vereniging Midden Nederland
R.T.V. Tempo Toer
St. Bentinck Fonds
De Knickerbockers
L.T.V. Soesterberg
S.O. Soest
M.H.C. Soest
Soester Bowling Vereniging
Golfclub Soestduinen
De Schieter
Schaatsvereniging Eemland
The Red Stars
V.V. Hees
Peter's Baan Soest
B.C. Selby
Korfbalvereniging De Eemvogels
De Eemschutters
B.C. Eemland
VVZ'49
T.V. Soest-Zuid
De Duinkikkers
L.T.C. Soestdijk
A.V. Pijnenburg
T.T.V. Overhees
Show & Twirlteam Soesterberg
Smeeing BDC
V.V. 't Vliegdorp
B.C. Badso
Firtina'93
Soester Schaakclub
B.C. Schoon Slem
A.G.V. De Springbokken
Ski team Soesterberg
Damvereniging Soest-Baarn
De Schieter
Nordic Walking Soest
J.B.V. De Gemshoorn
T.T.V. Shot
Bridge Club Soesterberg
Sovoco
V.V. Sec
B.C. Soest
Bowls Club Soest
Bekijk alle verenigingen

Vervolg Sportvisie

04-10-2013

Nu de sportvisie door de raad is vastgesteld moet het echte werk gaan beginnen. Donderdag 3 oktober 2013 voerde het bestuur van de Sport Federatie Soest overleg met de wethouder over het plan van aanpak voor het vervolgtraject. De eerstvolgende stap moet er voor zorgen dat er een nieuwe huursystematiek wordt vastgesteld. Wethouder Jannelies van Berkel gebruikte het overleg om te klankborden over het procesvoorstel van de zijde van de gemeente om te komen tot een nieuwe huursystematiek. Onderdeel van de nieuwe sportvisie 2013-2016 is namelijk dat het huidige passe-partoutsysteem met ingang van 1-1-2015 wordt beëindigd en dat hiervoor in de plaats een nieuwe huursystematiek komt.

Nu waren de ervaringen met het klankborden tijdens de klankbordgroepbijeenkomsten, om te komen tot een nieuwe sportvisie, niet positief. Daarom was het prettig te mogen constateren dat ook de wethouder en haar ambtenaren hebben geleerd van dat traject. Het bestuur van Sport Federatie Soest heeft goede afspraken kunnen maken over het vervolg van het proces.

Het bestuur van de Sport Federatie Soest heeft er bij de wethouder op aangedrongen dat zij, conform haar toezegging aan de raad, met alle verenigingen in gesprek gaat. Binnen het ambitieuze tijdpad om in januari 2014 een nieuwe huursystematiek aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad is gezocht naar een wijze die recht doet aan de inbreng en betrokkenheid van de sportverenigingen. Het voorstel dat er nu ligt gaat er van uit dat de gemeente op twee momenten (november en december) met de sportverenigingen overlegt  alvorens er een definitief voorstel naar de gemeenteraad gaat.

De gemeente gaat het procesvoorstel concreter uitwerken en voorzien van overlegdata. Zodra de gemeente dit heeft uitgewerkt worden verenigingen nader geinformeerd. Vanuit de gemeente is het streven om dit binnen twee weken te doen. 

Het bestuur van Sport Federatie Soest blijft het proces nauwgezet volgen. Gedurende het proces onderhouden wij contact met de wethouder en de verenigingen om met hen de bevindingen te delen.

Update: Vrijdag 4 oktober 2013 ontvingen alle verenigingen deze brief per mail van het bestuur van Sport Federatie Soest.


Nieuwsoverzicht