Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

V.V. Hees
L.T.C. Soestdijk
B.C. Badso
Sovoco
Peter's Baan Soest
Ski team Soesterberg
Soester Bowling Vereniging
VVZ'49
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
V.V. Sec
De Duinkikkers
De Eemschutters
B.C. Selby
R.T.V. Tempo Toer
Golfclub Soestduinen
B.C. Soest
The Red Stars
J.B.V. De Gemshoorn
Nordic Walking Soest
De Schieter
Show & Twirlteam Soesterberg
Korfbalvereniging De Eemvogels
V.V. 't Vliegdorp
Damvereniging Soest-Baarn
St. Bentinck Fonds
De Knickerbockers
A.V. Pijnenburg
S.O. Soest
Bridge Club Soesterberg
Bowls Club Soest
M.H.C. Soest
T.V. Soest-Zuid
L.T.V. Soesterberg
Schaatsvereniging Eemland
T.T.V. Shot
Smeeing BDC
A.G.V. De Springbokken
Firtina'93
De Schieter
B.C. Eemland
Soester Schaakclub
T.T.V. Overhees
B.C. Schoon Slem
Bekijk alle verenigingen

Subsidies en fondsen voor sportverenigingen

16-12-2013

Het sluitend krijgen van het financieringsplan voor een uit te voeren investering, is een steeds groter wordende uitdaging voor sportverenigingen. Deze lijken steesds minder in staat om hiervoor voldoende te reserveren, hetgeen de eigen inbreng beperkt. Daarnaast biedt de exploitatie vaak omvoldoende ruimte om het bedrag dat extern geleend moet worden te verhogen. Daarom is het goed om te weten welke kansen fondsen en subsidies kunnen bieden.

Verschil tussen fondsen en subsidies

Stichting Waarborgfonds Sport krijgt met regelmaat de vraag van verenigingen of zij instanties kennen waarop de vereniging een beroep kan doen voor een financiële bijdrage om het financieringsplan voor een investering sluitend te krijgen. Daarbij is het goed om allereerst het onderscheid te maken tussen fondsen en subsidies.

Fondsen

Voor een fonds geldt dat de gelden niet afkomstig zijn van een overheid. Naast de landelijk opererende fondsen die vaak wel bij het grote publiek bekend zijn, kunnen er ook op lokaal niveau (meestal) stichtingen zijn die vooral gericht zijn op het steunen van lokale initiatieven. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er nauwelijks landelijk fondsen zijn die het steunen van sport als hoofdtaak hebben. Wil een sportproject voor financiële ondersteuning in aanmerking komen dan zal sport als middel moeten worden ingezet om de doelstellingen van dit specifieke fonds te realiseren.
Veelal zal het daarbij gaan om de maatschappelijke rol die een vereniging heeft, of kan hebben, binnen de wijk. Niet alleen moet daarbij worden gedacht aan de interactie tussen mensen, welke wijkbewoners met elkaar verbindt, maar ook aan het positioneren van het clubhuis van de vereniging als centrale ontmoetingsplaats voor de wijk. Vooral wanneer deze multifunctioneel kan worden gebruikt geeft dit aanknopingspunten om aansluiting te vinden bij projecten die op financiële steun kunnen rekenen. Daarbij is het van groot belang om je als vereniging te positioneren en af te vragen wat voor soort vereniging je wil en kan zijn.

Subsidies

Indien de gelden afkomstig zijn van een overheidsinstantie zal dit in vele gevallen een subsidie betreffen. Een subsidie hoeft niet altijd een financiële bijdrage te zijn die door de ontvangende sportorganisatie niet terugbetaald hoeft te worden. Ook een afwijkende fiscale behandeling, een gemeentelijke lening en/of garanties zijn vormen van subsidies. Subsidiërende instanties zijn er zowel op Europees, landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.Ook voor subsidies geldt dat sport als doel een steeds minder kansrijke subsidiepot is. Dit past ook in het beeld waarbij we zien dat 'standaard' subsidieregelingen worden ingeperkt en ook de subsidie die verwerkt zit in de relatief lage huurtarieven van velden en accommodaties, verder onder druk komt te staan. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn in de regel nieuwe, creatieve oplossingen nodig. Je moet als vereniging weten wat er in de samenleving en bij de overheid speelt. Een bijdrage leveren aan het probleem dat in de samenleving leeft moet daarbij voorop staan en niet het eigen belang van de club. Denk daarbij aan het inzetten van sport als middel tegen overgewicht, het samenbrengen van mensen met een verschillende etnische achtergrond of het aan het werk helpen van langdurig werklozen en/of 55+-ers. Het verkrijgen van een subsidie heeft in dat geval meer kans van slagen, waarbij er samenwerkingsverbanden worden aangegaan met maatschappelijke en commerciële partners. Wanneer ieder vanuit zijn specialistische achtergrond een bijdrage levert aan het project en er daardoor sprake is van een breed draagvlak, zal een aanvraag voor subsidie een grotere kans van slagen hebben.

Voor een sportvereniging is het van belang om daarin zelf initiatieven te nemen. Focus je niet op alle subsidiemogelijkheden maar kies een maatschappelijk probleem dat bij de club past en dat op lokaal niveau door meerdere partijen als zodanig wordt erkend. Laat als club duidelijk zien waarvoor je staat en dat de rol van de vereniging voor de samenleving verder gaat dan het gelegenheid geven tot sportbeoefening aan de eigen leden.

Bron: Nieuwsbrief Stichting Waarborgfonds Sport december 2013


Nieuwsoverzicht