Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

25-05-2019
Cursus Vertrouwenscontactpersonen De Sleutel, Steenhoffstraat, Soest

18-06-2019
Algemene Ledenvergadering Sportfederatie Soest nog niet bekend

Volledig overzicht

Sportverenigingen

B.C. Schoon Slem
Show & Twirlteam Soesterberg
Nordic Walking Soest
Schaatsvereniging Eemland
V.V. 't Vliegdorp
Bridge Club Soesterberg
De Duinkikkers
De Knickerbockers
B.C. Badso
M.H.C. Soest
The Red Stars
A.G.V. De Springbokken
Ski team Soesterberg
Soester Schaakclub
Peter's Baan Soest
T.T.V. Overhees
De Schieter
A.V. Pijnenburg
L.T.V. Soesterberg
L.T.C. Soestdijk
V.V. Sec
Firtina'93
De Eemschutters
Damvereniging Soest-Baarn
VVZ'49
St. Bentinck Fonds
Korfbalvereniging De Eemvogels
Soester Bowling Vereniging
B.C. Soest
Bowls Club Soest
S.O. Soest
Smeeing BDC
De Schieter
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Golfclub Soestduinen
T.V. Soest-Zuid
B.C. Eemland
B.C. Selby
V.V. Hees
J.B.V. De Gemshoorn
R.T.V. Tempo Toer
Sovoco
T.T.V. Shot
Bekijk alle verenigingen

Nog geen besluit over locatie nieuwe sporthal

24-02-2017

Op 9 maart a.s. zal er in de gemeenteraad nog geen besluit worden genomen over de locatie van een nieuw te bouwen sporthal in Soest. Gisteravond is bij de bespreking in de initiërende gemeenteraad besloten het agendapunt van de eerstvolgende raadsvergadering te halen en een nader voorstel van het College af te wachten.

Tijdens de Avond Samenleving op woensdag 22 februari jl. werd door de buurtbewoners aangegeven dat de Businesscase onvoldoende recht deed aan de bezwaren die er in de buurt bestaan ten aanzien van de parkeer- en verkeersproblematiek, de overlast als ook dat de hoogte van de nieuwbouw ver uitkomt boven hetgeen in een eerdere fase als uitgangspunt werd benoemd. Er werden tijdens deze bijeenkomst verschillende alternatieve locaties benoemd, zoals Dorpsstreek en Beukendal.
Dit leidde in de vergadering van de gemeenteraad op 23 februari tot de constatering dat de voorgestelde locatie teveel bezwaren oproept en dat de betrokkenheid van de buurtbewoners, zoals vorig jaar was afgesproken met de raad, tekortschiet. Het College kwam tijdens de bespreking met een voorstel om de businesscase te verbreden meteen onderzoek/businesscase voor andere locatie, t.w. de voorgestelde locatie aan de Dorpsstreek. Verschillende partijen gaven aan deze verbreding te mager te vinden, waarna werd besloten tot het uitwerken van een aangepast projectvoorstel door het College van Burgemeester en Wethouders. Vandaar ook het terughalen van dit agendapunt in de besluitvormende raad van 9 maart. Naar verwachting zal in maart het nieuwe projectvoorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad die in haar vergadering in de maand april daarover kan besluiten.

Dat houdt in dat er vertraging optreedt in de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe sporthal. Een dag eerder al had de Sport Federatie Soest zich daarover in haar inbreng al zorgen gemaakt en had aangedrongen op een snelle voortgang van de besluitvorming. In dezelfde inbreng werd ook aangegeven dat de SFS neutraal staat in de locatiekeuze, maar dat wel bij het plan een kantine in een sporthal direct verbonden moet zijn de sportzaal vanuit ondermeer de sociale controle. 
Het beheer van een eigen honk/eigen kantine is trouwens ook de nadrukkelijke wens van diverse binnensportverenigingen en noodzakelijk voor de sociale cohesie van de vereniging en het versterken van de financiële basis.

De volledige tekst van de inbreng.


Nieuwsoverzicht