Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Smeeing BDC
A.G.V. De Springbokken
T.V. Soest-Zuid
B.C. Eemland
L.T.V. Soesterberg
M.H.C. Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
Golfclub Soestduinen
Soester Schaakclub
L.T.C. Soestdijk
Damvereniging Soest-Baarn
Korfbalvereniging De Eemvogels
J.B.V. De Gemshoorn
De Knickerbockers
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
St. Bentinck Fonds
Bowls Club Soest
The Red Stars
De Schieter
B.C. Selby
B.C. Soest
V.V. 't Vliegdorp
Sovoco
De Schieter
Nordic Walking Soest
V.V. Hees
T.T.V. Shot
A.V. Pijnenburg
Ski team Soesterberg
S.O. Soest
R.T.V. Tempo Toer
V.V. Sec
Bridge Club Soesterberg
De Duinkikkers
De Eemschutters
Peter's Baan Soest
Soester Bowling Vereniging
VVZ'49
B.C. Badso
Firtina'93
Schaatsvereniging Eemland
T.T.V. Overhees
B.C. Schoon Slem
Bekijk alle verenigingen

Proces realisatie nieuwe sporthal weer een stap verder na raadsbesluit 14 maart

15-03-2019

Bericht overgenomen van de site van de gemeente Soest

De gemeenteraad stemde 14 maart in met het voorstel van het college om een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh verder te onderzoeken. Daarmee maakt de raad de weg vrij voor uitwerking van een programma van eisen en het verder onderzoeken van de financiële haalbaarheid.

Het besluit van de raad betekent ook dat de samenwerking met omwonenden, vertegenwoordigers vanuit sport en onderwijs en andere betrokkenen voortgezet kan worden. In gezamenlijkheid geven we nu antwoord op de vraag ‘Aan welke eisen willen we dat de nieuwe sporthal voldoet?’. Wethouder Harrie Dijkhuizen: “Met dit raadsbesluit is een belangrijke sportieve stap gezet voor Soest en komt de noodzakelijke nieuwe sporthal écht dichterbij”.

Het raadsvoorstel werd, met 25 stemmen voor en 3 tegen, aangenomen. De raad geeft hiermee in meerderheid aan de voorgestelde locatie verder te willen onderzoeken. Zorgpunten zijn er als het gaat om de benodigde financiën en de bezettingsgraad van de nieuwe sporthal. Ook deze punten worden de komende maanden onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek en opgenomen in een businesscase.

Participatieproces met omwonenden, sport en onderwijs

In de periode april tot en met juni 2019 vindt intensieve samenwerking plaats met betrokken omwonenden en vertegenwoordigers uit sport en onderwijs. Tijdens de informatieavond op 20 februari meldden zich al 27 mensen die zich willen inzetten om deze samenwerking vorm te geven. Betrokkenen die wel een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ontvingen, maar niet aanwezig konden zijn, ontvangen alsnog een uitnodiging om zich te melden voor een bijdrage in het vervolgproces.


Nieuwsoverzicht