Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

25-05-2019
Cursus Vertrouwenscontactpersonen De Sleutel, Steenhoffstraat, Soest

18-06-2019
Algemene Ledenvergadering Sportfederatie Soest nog niet bekend

Volledig overzicht

Sportverenigingen

VVZ'49
M.H.C. Soest
De Schieter
B.C. Eemland
De Duinkikkers
V.V. 't Vliegdorp
V.V. Hees
St. Bentinck Fonds
Bridge Club Soesterberg
B.C. Schoon Slem
Soester Schaakclub
Soester Bowling Vereniging
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
L.T.V. Soesterberg
L.T.C. Soestdijk
Firtina'93
Bowls Club Soest
A.V. Pijnenburg
T.V. Soest-Zuid
J.B.V. De Gemshoorn
R.T.V. Tempo Toer
Korfbalvereniging De Eemvogels
De Eemschutters
De Knickerbockers
B.C. Badso
Nordic Walking Soest
Golfclub Soestduinen
B.C. Soest
Ski team Soesterberg
De Schieter
S.O. Soest
T.T.V. Overhees
Schaatsvereniging Eemland
Smeeing BDC
Sovoco
V.V. Sec
Damvereniging Soest-Baarn
A.G.V. De Springbokken
Peter's Baan Soest
B.C. Selby
Show & Twirlteam Soesterberg
T.T.V. Shot
The Red Stars
Bekijk alle verenigingen

Vrijwilligersbeleid gemeente Soest

09-02-2012

Tijdens de bijeenkomst van De Ontmoeting op het gemeentehuis op 9 februari 2012 in aanwezigheid van de wethouder Coppens en raadsleden heeft namens de Sport Federatie Soest bestuurslid Erik Tolboom ingesproken op het concept vrijwilligersbeleid. Hier de tekst:

"De grote kracht van de sport in Nederland wordt gevormd door de pakweg 28.000 sportverenigingen die ons land rijk is en de enorme passie van de miljoen vrijwilligers die helpen om die verenigingen draaiende te houden. Met ruim één miljoen vrijwilligers is de sport de grootste vrijwilligerssector in Nederland. Sport brengt mensen bij elkaar. Het gaat daarbij niet alleen om de actieve sportuitoefening, maar ook om het kijkgenot of het plezier dat iemand beleeft aan vrijwilligerswerk.
 
Ook in Soest is de vrijwilliger de kurk waar sportverenigingen op drijven. De Sport Federatie Soest is dan ook blij dat de gemeente Soest onderschrijft dat vrijwilligers het verschil maken. Het bestuur van de Sport Federatie Soest spreekt haar tevredenheid uit over de wijze waarop de beleidsmedewerkers van de afdeling Samenleving mevrouw Linda Visscher en mevrouw Anouk Rikken, na een valse start bij de totstandkoming van de conceptnota vrijwilligersbeleid door het externe adviesbureau (B&A Consulting), de inspraakprocedure hebben vorm gegeven. In de ontwerpnota die volgde op de conceptnota hebben wij kunnen lezen dat naar ons is geluisterd en dat onze aanbevelingen zijn verwerkt.
 
Aandachtspunten die de Sport Federatie Soest mee wil geven bij de uitvoering van de nota Vrijwilligersbeleid zijn de volgende:
  • Erken en herken de verschillen die tussen vrijwilligersorganisaties bestaan en speel hier in de ondersteuning op in. De vrijwilliger die voorleest aan de ouderen in Daelhoven is een ander type vrijwilliger dan de coach en trainer van de voetballende jeugd. En zo is VVZ ‘49 een ander type vrijwilligersorganisatie dan Bridge Club Soest.
  • Maak gebruik van bestaande netwerkstructuren die in Soest al aanwezig zijn en versterk daar waar nodig en wenselijk deze structuren. De samenwerking tussen de Sport Federatie Soest en Stichting Balans bij de instructies verantwoord alcoholgebruik in sportkantines is hier een mooi voorbeeld van.
  • Vindt niet het wiel opnieuw uit. Er is al zoveel informatie beschikbaar via de sportbond waarbij de sportverenigingen zijn aangesloten, maar ook via het provinciale sportserviceloket van de provincie Utrecht. Ontsluiten van deze informatie en het doorverwijzen naar het juiste loket binnen dat ondersteuningsnetwerk is van toegevoegde waarde.
Tot slot: Naar de mening van de Sport Federatie Soest zou er gekomen moeten worden tot een andere verdeling van de financiële middelen van de begroting Vrijwilligerswerk gemeente Soest. Nog geen 5% van het totale budget is begroot voor de subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Terwijl naar de mening van de Sport Federatie Soest juist ingezet moet worden op het bevorderen van deze deskundigheid en daarmee de zelfredzaamheid. Voor de toekomst worden vooralsnog geen wijzigingen in de gemeentelijke begroting voorgesteld. Wel worden accentverschuivingen in de aanwending van de middelen voorzien en wordt gesproken over de verruiming van de besteding van het budget voor deskundigheidsbevordering.
 
Sport Federatie Soest is als vertegenwoordiger van organisaties die voor hun functioneren in overgrote mate afhankelijk zijn van vrijwilligers als vanzelfsprekend beschikbaar voor advies en overleg over de invulling en aanwending van de verruiming van het budget deskundigheidsbevordering.
 
Vrijwilligers in Soest weten dat de gemeente hen waardeert. Dat alleen al maakt het werven en behouden weer een stukje eenvoudiger. Nogmaals onze complimenten voor het voorgenomen beleid.
 
 

Nieuwsoverzicht