Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

T.T.V. Overhees
S.O. Soest
Nordic Walking Soest
L.T.V. Soesterberg
M.H.C. Soest
Bridge Club Soesterberg
Golfclub Soestduinen
J.B.V. De Gemshoorn
Soester Schaakclub
R.T.V. Tempo Toer
De Eemschutters
B.C. Selby
T.V. Soest-Zuid
Sovoco
VVZ'49
Bowls Club Soest
Peter's Baan Soest
B.C. Schoon Slem
Ski team Soesterberg
De Knickerbockers
Korfbalvereniging De Eemvogels
V.V. Hees
Smeeing BDC
The Red Stars
Firtina'93
B.C. Eemland
De Duinkikkers
B.C. Soest
V.V. Sec
De Schieter
A.G.V. De Springbokken
Schaatsvereniging Eemland
Soester Bowling Vereniging
De Schieter
St. Bentinck Fonds
B.C. Badso
L.T.C. Soestdijk
A.V. Pijnenburg
T.T.V. Shot
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Show & Twirlteam Soesterberg
Damvereniging Soest-Baarn
V.V. 't Vliegdorp
Bekijk alle verenigingen

Uitvoering Drank- en Horecawet

23-04-2014

Donderdag 17 april 2014 was er op het gemeentehuis overleg over het preventie- en handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet. Burgemeester Metz gaf een toelichting op het proces dat in de komende maanden met een zeer strakke planning afgelegd moet worden.

In het kader van de inwerkingstreding van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 en de aanpassingen van de leeftijdsgrenzen per 1 januari 2014 dient de gemeente per 1 juli a.s. een preventie- en handhavingsplan op te stellen. Daarnaast is er een verplichting tot het opstellen van een verordening paracommercie, die B&W graag in de raadsvergadering van 18 september a.s. vastgesteld zou willen zien. Dit houdt in dat B&W dit onderwerp zelf voor 16 juni a.s. (!!) op de agenda heeft staan.

De gevolgen die hieruit voortvloeien zijn dat de gemeente daarna zal gaan ‘handhaven’ hetgeen betekent dat onder andere gecontroleerd gaat worden of verenigingen de leeftijdsgrenzen en vastgelegde schenktijden niet overtreden. Na een aantal waarschuwingen kan de burgemeester de alcoholverkoop (tijdelijk) verbieden.

Het is dus van groot belang dat iedere sportvereniging die omzet genereert uit het verkopen van alcohol meedenkt over wat er in de verordening komt te staan. Ook het organiseren van  ‘feesten van persoonlijke aard’ vallen hieronder. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de verordeningen uit omringende gemeenten maar de burgemeester laat de mogelijkheid open om in Soest eigen afspraken te maken. Belangrijk daarbij is goede afspraken te maken met elkaar én met de plaatselijke horeca, dit in kader van de oneerlijke concurrentie tussen commercie en paracommercie. U als sportbestuurder krijgt gezien de strakke planning nog één keer de gelegenheid om hierover mee te praten. Begin mei zal er nogmaals overleg op het gemeentehuis zijn. Gekozen is om daarbij de diverse doelgroepen te splitsen in binnensport, buitensport, scouting, welzijn, cultuur en kerken. Op één dag zullen in zes verschillende vergaderingen na elkaar de gemeente, horeca en iedere doelgroep moeten komen tot voor ieder werkbare afspraken. Indien niet, beslist de burgemeester.

Het is dus van groot belang dat u er bij bent. Zodra de datum bekend is zullen wij die laten weten. Voor vragen kunt u terecht bij bestuurslid Christien Belt.

Nagekomen bericht uitnodiging gemeente Soest

Geachte dames en heren,

Vorige week heb ik u via de mail geïnformeerd over de procesafspraken die wij op 17 april jl. hebben gemaakt met betrekking tot het in het kader van de drank- en horecawet op te stellen Preventie- en Handhavingsplan en de verordening/beleidsregels op het gebied van de para-commerciële activiteiten. Ik heb u gevraagd om 27 mei hiervoor te reserveren.

Helaas heb ik na het verzenden van de mail vanuit Horeca Nederland afdeling Baarn Eemnes en Soest het bericht gekregen dat het voor hen niet mogelijk is om 27 mei a.s. bijeen te komen en met u het gesprek aan te gaan. Vandaar dat wij met hen naar een andere datum hebben gezocht. Ik vind het vervelend dat we moeten uitwijken naar een andere datum. Maar ik vind het wel erg belangrijk dat wij de discussies over dit onderwerp op een goede manier voeren. Ik vraag dan ook om uw begrip.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 28 mei a.s. Hieronder treft u de planning van de gesprekken aan:

Woensdag 28 mei 2014

14.00 uur - Horeca en Kerken
15.00 uur - Horeca en Culturele instellingen
16.00 uur - Horeca en SWOS

17.30 uur - Horeca en Binnensport
18.30 uur - Horeca en Buitensport

De gesprekken vinden plaats op het gemeentehuis.

Voor uw informatie hebben wij een toelichting gemaakt op het begrip paracommercie en over hetgeen onder de vergunning valt. Tevens is aangegeven wat wordt verstaan onder activiteiten van persoonlijke aard.

Graag wil ik vragen om bij mij uiterlijk 26 mei aanstaande via de mail aan te geven of uw vereniging aanwezig is bij de bijeenkomst en met hoeveel personen u komt. Ik wil u vragen om maximaal 2 personen af te vaardigen.

Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kun u natuurlijk altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Annemieke Vos, gemeente Soest


Nieuwsoverzicht