Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

The Red Stars
T.T.V. Shot
L.T.V. Soesterberg
Soester Bowling Vereniging
VVZ'49
Bridge Club Soesterberg
De Schieter
V.V. 't Vliegdorp
Peter's Baan Soest
S.O. Soest
Sovoco
St. Bentinck Fonds
V.V. Hees
Bowls Club Soest
Korfbalvereniging De Eemvogels
Damvereniging Soest-Baarn
L.T.C. Soestdijk
Golfclub Soestduinen
Nordic Walking Soest
Smeeing BDC
Firtina'93
J.B.V. De Gemshoorn
V.V. Sec
B.C. Eemland
De Duinkikkers
M.H.C. Soest
Schaatsvereniging Eemland
De Eemschutters
De Knickerbockers
B.C. Soest
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Ski team Soesterberg
De Schieter
Show & Twirlteam Soesterberg
B.C. Badso
R.T.V. Tempo Toer
T.V. Soest-Zuid
Soester Schaakclub
A.G.V. De Springbokken
B.C. Selby
A.V. Pijnenburg
B.C. Schoon Slem
T.T.V. Overhees
Bekijk alle verenigingen

Nieuws

2016
Woensdag 17 januari 2018 Informatieavond Sexuele Intimidatie en misbruik in de sport - 12-12-2017
Woensdagavond 17 januari 2018 organiseert de Sport Federatie Soest voor de besturen van de bij haar aangesloten verenigingen een Informatie/Thema-avond over Sexuele Intimidatie en Misbruik in de sport. Mevrouw Esther van der Steeg zal...
Lees verder

Start aanleg kunstgrasveld bij SO Soest - 02-06-2017
Op 1 juni jl. heeft de gemeente Soest een nieuwsbericht gepubliceerd waarin zij aangeeft gestart te zijn met de vorig jaar bij de begrotingsbespreking afgesproken investeringen in de...
Lees verder

Kerst- en Nieuwjaarswens - 25-12-2016
Het bestuur van de SportFederatie Soest wenst u allen prettige Kerstdagen, een goede Jaarwisseling en een sportief...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 65 verschenen - 24-12-2016
Vlak voor de Kerstdagen is Nieuwsbrief nummer 65 verschenen met de stand van zaken van een aantal actuele onderwerpen en natuurlijk een korte terugblik op het afgelopen...
Lees verder

Gemeenteraad besluit tot investeringen in sportaccommodaties - 11-11-2016
Door in te stemmen met de Programmabegroting 2017 tijdens de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad ook besloten tot investeringen in verschillende sportaccommodaties vanaf 2017. Dit betreft ondermeer: - nieuwe...
Lees verder

Begrotingsbespreking in gemeenteraad Soest - 04-11-2016
Gisteravond is in de gemeenteraad gesproken over de Begroting 2017. Daarbij is ook lange tijd stil gestaan bij de voorstellen om te investeren in de sportaccommodaties in de komende jaren met als doel deze "Op orde" te...
Lees verder

Dialoogtafel sportiviteit en respect - 01-11-2016
In het kader van de week voor respect wordt op dinsdagavond 8 november a.s. vanaf 19.30 uur in de Kantine van de Knickerbockers een Dialoogtafel georganiseerd onder leiding van wethouder Janne Pijnenborg. Aan de tafel zitten o.a....
Lees verder

SFS tekent convenant met Gemeente Soest - 17-09-2016
Tijdens de bijeenkomst met de presentatie van de buurtsportcoaches in Soest op vrijdagmiddag 16 september jl. heeft de ondertekening plaats gevonden van het Convenant Werkafspraken 2016-2020 tussen de gemeente Soest en de Sport federatie...
Lees verder

Aftrap buurtsportcoaches en Nationale Sportweek 2016 - 09-09-2016
Om de ontwikkelingen met u te delen en gezamenlijk te kijken naar de vervolgstappen, organiseert de gemeente Soest in samenwerking met de Sportfederatie Soest, op vrijdag 16 september van 17.00 tot 18.30 uur, een informele bijeenkomst bij...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 64 verschenen - 02-07-2016
Vandaag is Nieuwsbrief nummer 64 verschenen met actuele informatie over oa. de besluitvorming Visie gemeentelijke taccommodaties, de buurtsportcoaches, gemeentelijke...
Lees verder

Gezocht: Buurtsportcoach Gezondheid Welzijn Soest - 23-06-2016
Elzis en SWOS zijn een samenwerking aangegaan, waardoor een vacature Buurtsportcoach Gezondheid/Welzijn is ontstaan. Bijgaand treft u de vacaturetekst aan als ook de contactpersonen alwaar meer informatie te verkrijgen is. De...
Lees verder

Gemeenteraad gaat akkoord met de Visie Binnensportaccommodaties - 10-06-2016
De gemeenteraad heeft met uitzondering van de fractie van DSN op 9 juni jl. ingestemd met de Visie Binnensportaccommodaties. Daarin wordt voorgesteld op termijn de locaties Orlando, Beukendal en Paul Potterlaan af te stoten en in Overhees...
Lees verder

Visie Binnensportaccommodaties besproken in Avond Samenleving - 27-05-2016
Tijdens de Avond Samenleving op donderdag 26 mei is de Visie Binnensportaccommodaties besproken. Vanuit de Sport Federatie Soest hebben wij onze visie op de raadsvoorstellen via een presentatie voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad....
Lees verder

Startbijeenkomst Grondstoffenrace - 13-05-2016
De afgelopen maanden hebben heeft de gemeente Soest diverse maatschappelijke organisaties waaronder de sportverenigingen benaderd voor deelname aan het initiatief om zwerfafval te bestrijden en plastic, blikjes en drankkartons...
Lees verder

Bespreking Visie Binnensport met gemeenteraad - 13-05-2016
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst Samenleving van de Soester gemeenteraad zal op 26 mei a.s. om 20.30 uur de Visie Binnensport worden besproken door de gemeenteraad. Onderdeel is ook het voorstel rondom de nieuwbouw van een sporthal in...
Lees verder

Collegebesluit over visie Binnensportaccommodaties - 21-04-2016
Afgelopen dinsdag heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de toekomstvisie Binnensportaccommodaties. Het besluit bevat het op termijn sluiten van enkele binnensportaccommodaties (Orlando, Beukendal, Paulus...
Lees verder

Extra ALV op dinsdag 29 maart a.s. geannuleerd - 22-03-2016
Het bestuur van de Sport Federatie Soest heeft besloten dat de uitgeschreven extra Ledenvergadering op 29 maart a.s. niet doorgaat. Directe aanleiding is het feit dat de visie binnensportaccommodaties die door de gemeente Soest niet zal...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 63 verschenen - 26-02-2016
Op 26 februari is weer een Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest verschenen. Hierin actuele informatie over de voortgang van de visie op de sportaccommodaties (binnen- en buitensport), de Buurtsportcoaches, Convenant gemeente Soest...
Lees verder

Buurtsportcoaches gemeente Soest - 25-02-2016
De gemeente Soest heeft besloten deel te nemen aan het programma "Sport en Bewegen in de Buurt". Het is de bedoeling dat 6,8 fte wordt ingezet op dit programma. Op maandagavond 21 maart a.s. wordt in Idea een...
Lees verder

Adreswijziging secretariaat SFS - 25-02-2016
De secretaris van het bestuur van de Sport Federatie Soest is verhuisd. Zijn nieuwe adres (en dus ook contactadres van de SFS) is geworden Evenaar 11, 3763 ZG...
Lees verder

2015
Project landelijke pilot retour en beloningssystemen sportverenigingen - 29-12-2015
In de gemeenteraadsvergadering van 17 december is besloten dat ook sportverenigingen worden aangewezen als maatschappelijke organisaties in het kader van de inzameling van grondstoffen en afval. Hierdoor kunnen de sportverenigingen voor...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 62 verschenen - 10-12-2015
Op 10 december 2015 is Nieuwsbrief nummer 62 verschenen met daarin een terugblik op de ALV van 8 december jl. en een overzicht natuurlijk van enkele actuele zaken als opstellen visie binnen- en buitensportaccommodaties, cultuurvisie...
Lees verder

Brief gemeente Soest over subsidiemogelijkheden energiebesparende maatregelen - 02-12-2015
Woensdag 2 december is door de gemeente Soest aan de besturen van de sportverenigingen die gebruik maken van een buitensportaccommodatie een mail gezonden waarin zij geïnformeerd worden over subsidiemogelijkheden voor...
Lees verder

Afvalinzameling - 27-11-2015
Vandaag heeft de gemeente Soest aan alle bestuurders van sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties een brief gestuurd over haar beleid om het zwerfafval te bestrijden als ook de wijzigingen van de afvalinzameling vanaf 1...
Lees verder

Extra Algemene Ledenvergadering op 8 december 2015 - 22-11-2015
Het bestuur van de SFS heeft voor dinsdagavond 8 december a.s. een extra Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt vanaf 20.00 uur gehouden in een van de ruimten van het gemeentehuis te Soest. Het eerste gedeelte van de...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 61 verschenen - 12-11-2015
Vandaag is er weer een Nieuwsbrief (nummer 61) verschenen. Daarin informatie over de implementatie van de Taakstelling Sport voor de komende jaren, de inventarisatie van de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties,...
Lees verder

Inventarisatie behoefte aan sportaccommodaties - 11-11-2015
De diverse sportverenigingen in Soest en Soesterberg die gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie krijgen vandaag een vragenlijst toegestuurd. De vragen betreffen een meerjaren-inventarisatie van de behoefte naar...
Lees verder

Awareness meeting Sport & Alcohol - 22-10-2015
Op maandag 16 november om 19:30 uur (tot 21:30 uur) wordt in de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht een bijeenkomst  ’Awareness meeting Sport & Alcohol’ georganiseerd door Academie voor...
Lees verder

Power Beursvloer op 16 november 2015 - 22-10-2015
Op 16 november a.s.van 15.30 -18.00 uur organiseert POWER Soest de POWER beursvloer in de Stayokay (Bosstraat, Soest). Beoogd resultaat is dat mensen, bedrijven en organisaties elkaar ontmoeten, kwaliteiten en vragen en aanbod uitwisselen...
Lees verder

Gemeenteraad Soest stelt zich unaniem achter voorstellen Uitwerkingsrapportage - 02-10-2015
Tijdens de besluitvormendende raadsvergadering op 1 oktober jl. is gesproken over de "Uitwerkingsrapportage van de Stuurgroep Sport", de status aparte vv 't Vliegdorp en het Tarievenbesluit gebruik gemeentelijke...
Lees verder

Presentatie Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport - 21-09-2015
Tijdens een oriënenterende bespreking van de gemeenteraad Soest op donderdagavond 17 september jl. heeft de Stuurgroep Sport (i.c.wethouder Janne Pijnenborg en Evert ten Kate) de stand van zaken toegelicht rondom de Taakstelling Sport...
Lees verder

KV Eemvogels een Focusvereniging - 12-09-2015
Op zaterdag 12 september tekenden vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) en De Eemvogels een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dat moment mag de Soester korfbalvereniging zich officieel FOCUS-vereniging van...
Lees verder

College stemt in met Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport - 01-09-2015
In de afgelopen maanden hebben verschillende werkgroepen onder regie van een Stuurgroep Sport (met vertegenwoordigers vanuit de sport en de gemeente) de door de Kerngroep Sport uitgebrachte voorstellen over de invulling van de taakstelling...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 60 verschenen - 15-07-2015
Op 14 juli is de nieuwste Nieuwsbrief nummer 60 van de Sport Federatie Soest onder de "abonnees" verspreid met informatie over verschillende actuele onderwerpen, zoals ook de voortgang van het project Implementatie Bezuinigingen,...
Lees verder

Jaarverslag SportFederatieSoest 2014-2015 - 13-07-2015
Tijdens de ALV op woensdag 17 juni jl. is het Haarsverslag van de Sport Federatie Soest 1 mei 2014 tm 30 april 2015 vastgesteld. In dit Jaarverslag een overzicht van de activiteiten die binnen de Sport Federatie Soest in die periode hebben...
Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst veiliger omgeving (update) - 19-06-2015
Zoals u wellicht weet, zijn er diverse plaatsen in Soest waar onrust en overlast ervaren wordt door jongeren uit Soest.   Bij de gymzaal aan de Smitsweg is er regelmatig overlast van jongeren in de vorm van vernielingen,...
Lees verder

Sportuitwisseling Soest - Soest op zaterdag 13 juni 2015 - 01-06-2015
In de periode van 14 mei tot en met 14 juni wordt de tweejaarlijkse ontmoeting tussen Soest Duitsland en Soest Nederland gehouden. Dit jaar komen Duitse delegaties naar Nederland. Ook de sport is onderdeel van deze ontmoeting (Treff)....
Lees verder

Presentatie Voortgang Project Taakstelling Sport - 25-04-2015
Tijdens de Ontmoeting op 23 april heeft de Stuurgroep Taakstelling de leden van de gemeenteraad in aanwezigheid van verschillende vertegenwoordigers van de Soester sportverenigingen een Tussenstand van het project Taakstelling Sport...
Lees verder

Eerste Nieuwsbrief Stuurgroep Sport verschenen - 20-03-2015
Op 20 maart is de eerste Nieuwsbrief van de Stuurgroep Sport verschenen. Hierin wordt infomatie verstrekt over de stand van zaken van het project implementatie bezuinigingsvoorstellen sport zoals door de Kerngroep Sportvisie in september...
Lees verder

Waakzaamheid gevraagd bij beheer sportaccommaties - 20-03-2015
Afgelopen weekend (14 en 15 maart) is ingebroken in de sportaccommodaties van zowel vv Hees als vv SEC. Ze hebben niet alleen waardevolle spullen meegenomen maar hebben ook de nodige schade aangericht. Mede namens de gemeente...
Lees verder

Informatiebijeenkomst Stuurgroep Sport aan raadsleden - 06-02-2015
Voorafgaande aan de Rond en Ontmoeting zal op donderdagavond 12 februari a.s.van 19.00 - 19.30 uur een informatiebijeenkomst Sport worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. De Sportfederatie Soest en het College hebben samen...
Lees verder

Kerngroep Sportvisie wint Gouden Oliebol - 18-01-2015
Op zaterdag 17 januari ontving de Kerngroep Sportvisie uit handen van Burgemeester Rob Metz, de Gouden Oliebol. Ook ontvingen alle genomineerden een grote slagroomtaart. Deze prijs , die dit jaar voor de 28e keer werd uitgereikt, is een...
Lees verder

Extra Algemene Ledenvergadering op 15 januari 2015 - 09-01-2015
Op donderdagavond 15 januari zal er in de kantine van de Knickerbockers aan de Bosstraat een extra Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest worden gehouden. Voornaamste agendapunt is het Projectplan Implementatie...
Lees verder

Nog tot 10 januari stemmen voor Gouden Oliebol - 06-01-2015
De Kerngroep Sportvisie is genomineerd voor de Gouden Oliebol 2014. De Gouden Oliebol staat voor: “je moet een oliebol zijn om zoveel vrije tijd in vrijwilligerswerk te stoppen”. De Kerngroep Sportvisie heeft het afgelopen...
Lees verder

2014
Laatste Nieuwsbrief 59 in 2014 verschenen - 31-12-2014
Op 31 december is de laatste Nieuwsbrief (nummer 59) van het jaar 2014 verschenen en verspreid onder de sportverenigingen en andere belanghebbenden. Dit keer een korte terugblik op de activiteiten van de Sport Federatie Soest in 2014, de...
Lees verder

Implementatie Taakstelling Sport 2015 ev van start gegaan (update) - 31-12-2014
Met een presentatie aan de pers en een eerste vergadering van de Stuurgroep van het project "Implementatie Taakstelling Sport" is vandaag, donderdag 18 december 2014, het betreffende project van start gegaan. Op de site van de...
Lees verder

Kerngroep Sportvisie genomineerd voor Soester Gouden Oliebol - 11-12-2014
De leden van de Kerngroep Sportvisie zijn genormineerd voor de "Gouden Oliebol". Deze prijs wordt inmiddels voor de 28ste keer uitgereikt door de fractie van GroenLinks in Soest/Soesterberg aan de vrijwilliger(s) of...
Lees verder

SFS ontvangt bijdrage van Haringparty voor organisatie Sportgala - 27-11-2014
Op woensdag 26 november jl. heeft de organisatie van de Haringparty 2014 verschillende verenigingen/organisaties een bijdrage gegeven uit de gerealiseerde opbrengst van de veiling, die in het Hilton Soestduinen werd georganiseerd. Ook de...
Lees verder

Locatie Thema-avond gewijzigd - 27-11-2014
De locatie van de thema-avond ‘De toekomst van mijn sportvereniging in Soest’ op dinsdagavond 9 december a.s. is gewijzigd in kantine MHC aan de Bosstraat in Soest. Er is nog steeds mogelijkheid om in te schrijven. Hierbij het...
Lees verder

Nieuwe schietwand voor de Eemschutters - 24-11-2014
Vrijdagavond 21 november werd in de accommodatie van de Eemschutters aan de Eenweg in Soest de nieuwe schietwand officieel in gebruik genomen door Europees kampioen Rick van der Ven en topschutster Inge van Caspel. De meeste leden van de...
Lees verder

Rolstoeldansers scoren Europees - 24-11-2014
Eerder deze maand werden in Polen de Europese Kampioenschappen rolstoeldansen gehouden. De rolstoeldansers van Danscentrum Sepp behaalden daar mooie scores. In de Gooi en Eemlander van 24 november is hieraan een uitgebreid redactioneel...
Lees verder

Naleving alcoholverbod minderjarigen moet beter - 19-11-2014
De gemeente Soest heeft onderzoek laten doen naar de naleving van het verbod van verkoop van alcohol aan jongeren jonger dan 18 jaar. Dit gebeurde met de inzet van een mistery-guest van 17 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 58 verschenen - 18-11-2014
Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest verschenen, nummer 58 inmiddels. Hierin informatie over ondermeer de Drank en Horecawet, de extra Algemene Ledenvergadering, voortgang taakstelling bezuinigingen Sport in de...
Lees verder

Extra ALV op dinsdag 2 december a.s. - 17-11-2014
Gisteren zijn de bij de Sport Federatie Soest aangesloten sportverenigingen uitgenodigd voor een extra Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 2 december a.s.. Voornaamste bespreekpunten zijn: terugblik op de besluitvorming door de...
Lees verder

Sport in Soest avond: De toekomst van mijn sportvereniging in Soest - 10-11-2014
Op dinsdagavond 9 december a.s. wordt de eerstvolgende "Sport in Soest"-avond georganiseerd. Het thema van deze avond hangt nauw samen met de actualiteit rondom de implementatie van de begrotingstaakstelling Sport van de...
Lees verder

Raadsbesluit over Eindrapportage Kerngroep Sportvise - 07-11-2014
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 november heeft de raad een besluit genomen over de Eindrapportage Kerngroep Sportvisie. Op 3 november jl. was door alle fracties een voorstel tot besluit opgesteld en gepresenteerd, waarin ook...
Lees verder

Donderdag 6 november besluit over Eindrapportage (Update) - 04-11-2014
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 6 november is besluitvorming voorzien over de Eindrapportage van de Kerngroep Sportvisie. Nadere informatie in de vandaag verspreide Nieuwsbrief nummer 57. als ook op de site van de gemeente...
Lees verder

Veel redactionele aandacht voor de taakstelling Sport - 24-10-2014
Rondom het verschijnen, de presentatie en de besprekingen van de Eindrapportage van de Kerngroep Sportvisie zijn de afgelopen weken veel redactionele artikelen verschenen in de plaatselijke en regionale pers. Wij hebben ze op deze site...
Lees verder

Nieuwsflits 55 verschenen - 22-10-2014
Op 22 oktober is een Nieuwsfilts verschenen waarin de lezers worden geïnformeerd over de voortgang van de besprekingen in de gemeente Soest over het Eindrapport van de Kerngroep Sportvisie welke op 25 september jl. aan wethouder Sport...
Lees verder

Raadsdebat 16 oktober 2014 - 17-10-2014
Aan het eind van de raadsvergadering van 16 oktober jl. was een Debat geagendeerd over de Taakstelling Sport. Aan de hand van de inventarisatie onder de raadsfracties waren 4 discussiepunten geagendeerd. Conform een in de Ronde op 9...
Lees verder

Voortgang bespreking eindrapportage Kerngroep Soest - 14-10-2014
Nadat op 25 september de Eindrapportage van de Kerngroep Sport door de SFS is aangeboden aan wethouder Sport, mevrouw J. Pijnenborg, en de leden van de gemeenteraad hebben er op 7 en 9 oktober verschillende besprekingen plaats gevonden...
Lees verder

Rabo Kenniscafé 3 en 4 - 14-10-2014
Jaarlijks organiseert Balans Buro Vrijwilligerswerk  vier Rabo kenniscafés voor clubs en verenigingen. De laatste twee kenniscafés van dit jaar zijn aan elkaar verbonden. Het thema is "Acquisitie en Marketing"...
Lees verder

Nieuwe Drank- en Horecawet (2) - 14-10-2014
Op 20 november a.s. zal in de gemeenteraad een definitief besluit worden genomen over aanpassing van de APV als uitvloeisel van de nieuwe afspraken rondom de Drank- en Horecawet. Op 9 oktober jl. zijn de voorstellen besproken in de Ronde....
Lees verder

Eindrapportage Kerngroep aangeboden aan wethouder - 25-09-2014
Donderdagavond 25 september heeft het bestuur van de Sport Federatie Soest samen met de Kerngroep Sport de eindrapportage van de Kerngroep Sport aangeboden aan wethouder Sport Soest, Janne Pijnenborg. Dit gebeurde door resp. de beide...
Lees verder

Presentatie Eindrapport Kerngroep Sport - 19-09-2014
Op donderdagavond 25 september vanaf 19.00 uur zullen in het gemeentehuis Soest de Sportfederatie Soest en de Kerngroep Sport de eindrapportage van de Kerngroep Sport presenteren aan College van BenW en de gemeenteraad. De eindrapportage...
Lees verder

Informatiebijeenkomst Kerngroep - 29-08-2014
De Kerngroep heeft de sportbestuurders uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de bezuinigingen en de huursystematiek. Hierna volgt de uitnodiging.   Beste sportbestuurders, Zoals eerder aangekondigd, nodigen we u...
Lees verder

KICK-OFF SPORTSEIZOEN 2014/2015 OP 23 SEPTEMBER - 18-08-2014
Op woensdag 24 september 2014 organiseren de combinatiefunctionarissen verenigingen een groots Kick-off event ter ere van de opening van het nieuwe sportseizoen. In samenwerking met Stichting Balans staat evenemententerrein de Engh geheel...
Lees verder

Sport in Soest avond: Maatschappelijke betrokkenheid - 14-07-2014
Op dinsdag 23 september 2014 van 20.00 - 21.15 uur wordt een thema-avond georganiseerd rondom "Maatschappelijke betrokkenheid; Masterclass: Hoe werkt dat en wat levert het ons op?" Jan-Willem van der Roest, promovendus aan de...
Lees verder

Ondersteuningstraject Positief Coachen - 26-06-2014
SZV Duinkikkers, HSV de Knickerbockers, MHC, ’t Vliegdorp, VV Hees en KV de Eemvogels starten met ondersteuningstraject ‘Positief coachen’. Op 27 mei georganiseerde Sport Federatie Soest in samenwerking met de...
Lees verder

WK Voetbal kijken in sportkantines, mag dat? - 19-06-2014
Het WK-voetbal in Brazilië is in volle gang. De pooltjes in allerlei sportverenigingen zijn weer gemaakt. In sommige verenigingen is het traditie dit soort evenementen samen te beleven via een groot scherm in de sportkantine,...
Lees verder

Rabo Kenniscafé “Vinden en binden van jonge(re) vrijwilligers” - 10-06-2014
Balans Buro Vrijwilligerswerk organiseert op donderdag 10 juli van 19.15 – 22.15 uur het Rabo Kenniscafé “Vinden en binden van jonge(re) vrijwilligers”. Gastspreker José Roelands van Roelands...
Lees verder

Samen naar een prettig en veilig sportklimaat! - 04-06-2014
Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ introduceert het digitale programma Tv-Sportplezier, gericht op de sportverenigingen en ouders van met name startende jonge kinderen. Tv-Sportplezier is onderdeel van het actieplan...
Lees verder

Masterclass: Hoe maak je je sporters beter en je club sterker? - 30-04-2014
De masterclass ‘Wel winnen hè!’ - Hoe maak je je sporters beter en je club sterker? wordt gegeven door de aanvoerder van Positief Coachen, Ewald van Kouwen. Dit thema is interessant voor iedere sportvereniging en...
Lees verder

Uitvoering Drank- en Horecawet - 23-04-2014
Donderdag 17 april 2014 was er op het gemeentehuis overleg over het preventie- en handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet. Burgemeester Metz gaf een toelichting op het proces dat in de komende maanden met een zeer strakke planning...
Lees verder

En weer 22 barvrijwilligers geïnstrueerd - 18-04-2014
Maar liefst 22 barvrijwilligers van 7 verschillende sportverenigingen hebben maandagavond 14 april 2014 de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik in sportkantines gevolgd. De avond werd verzorgd door Simon van der Linden van Sportservice...
Lees verder

Laat ons lekker sporten - 09-04-2014
Met veel genoegen nodigt Da Costaschool Soest sportverenigingen uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke aanbieding van het eerste exemplaar van een uniek boek: “Laat ons lekker sporten, kinderen onderzoeken gedrag van ouders langs...
Lees verder

Nationale Sport Week in teken van 'Ik neem je mee!' - 04-04-2014
Dit jaar staat de Nationale Sportweek (19 t/m 26 april 2014) in het teken van ‘Ik neem je mee!’. Een thema dat enthousiaste sporters oproept iemand die niet of weinig sport mee te nemen naar hun sportclub. Een kans voor de...
Lees verder

De plus van een open club - 04-04-2014
In de wereld van sport en bewegen zijn veel ‘believers’. Een geloof dat sport als middel kan worden gebruikt om maatschappelijke doelen te realiseren: (re)integratie, participatie, weerbaarheid, talentontwikkeling, minder...
Lees verder

Penningmeesters binden de stijd aan - 18-03-2014
Tijdens de nationale verkiezing ‘Penningmeester van het Jaar’ kunnen sportverenigingen hun penningmeester in het zonnetje zetten. Van 3 maart t/m 2 april 2014 kan iedereen via de...
Lees verder

Leerzame avond voor deelnemers reanimatie cursus - 17-03-2014
Maandag 17 maart organisaeerde Sport Federatie Soest in samenwerking met de Combinatiefunctionarissen Verenigingen de eerste Reanimatie / AED avond voor vrijwilligers binnen de sportvereniging van 2014. De Reanimatie / AED cursus is een...
Lees verder

Instructie verantwoord alcoholgebruik 14 april 2014 - 17-03-2014
Alcohol in sportkantines blijft een actueel thema. Een thema dat leeft onder de Soester sportverenigingen. Op verzoek wordt de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) op maandag 14 april 2014 opnieuw aangeboden. Wie, wat, wanneer en...
Lees verder

Weging sportstandpunten in stem - 10-03-2014
Een op de zes kiesgerechtigden laat de sportstandpunten van politieke partijen meewegen bij de keuze in het stemhokje. Aldus een peiling van het Mulier Instituut en het Sociaal Cultereel Planbureau. Sporters laten sportstandpunten van...
Lees verder

Cursus reanimatie /AED - 06-03-2014
Sport Federatie Soest organiseertin samenwerking met de Combinatiefunctionaris Verenigingen op maandag 17 maart een cursus Reanimatie/AED. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers van sportverenigingen die snel en effectief willen ingrijpen...
Lees verder

Verkiezingsdebat Sport - 05-03-2014
Sport Federatie Soest hield dinsdag 4 maart het Sportverkiezingsdebat in het goed gevulde Theater Idea. 125 mensen waren aanwezig. Het publiek bestond uit sportbestuurders, sporters en ‘achterban’ van de in het debatpanel...
Lees verder

Beeldimpressie Verkiezingsdebat Sport - 04-03-2014
Beeldimpressie Verkiezingsdebat Sport 4 maart 2014 Theater Idea in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart...
Lees verder

GR2104 Dringend appél op sportbestuurders - 27-02-2014
Ook langs deze weg roept het bestuur van Sport Federatie Soest sportbestuurders op dinsdag 4 maart 2014 aanwezig te zijn bij het Sportverkiezingsdebat in theater Idea in Soest. Juist de afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat de...
Lees verder

Hoe fairplay is uw vereniging? - 16-02-2014
De Sport Federatie Soest en de Combinatiefunctionarissen verenigingen nodigen u van harte uit voor de eerste Sport in Soest thema avond in 2014. Op dinsdag 25 februari gaan we van start met het thema ‘Hoe fairplay is uw...
Lees verder

Sportverkiezingsdebat 4 maart 2014 - 15-02-2014
Het kan de sportbestuurder niet ontgaan zijn dat op dinsdag 4 maart 2014 om 20.00 uur in theater Idea het Sportverkiezingsdebat wordt gehouden. In het Sportverkiezingsdebat zullen de lijsttrekkers van alle politieke...
Lees verder

Sportdeelname onderzoek 2013 - 14-02-2014
De gemeente Soest heeft een sportdeelnameonderzoek 2013 laten uitvoeren. Het onderzoek is voor de derde keer in samenwerking met het bureau Sportscan uit Zwolle uitgevoerd. Net als in de voorgaande onderzoeken van 2005 en 2007/2008 zijn de...
Lees verder

De Ledenvergadering van 5 februari en De Ronde van 6 februari - 07-02-2014
Op 6 februari kwam het onderwerp Sportvisie en de status daarvan aan de orde in De Ronde. Alle fracties waren daarbij aanwezig. De voorzitter van de Sport Federatie, Hans Moerman, was een van de insprekers. Hij complimenteerde het college...
Lees verder

Tapruiter verkrijgbaar voor sportverenigingen - 06-02-2014
NOC*NSF en Heineken Nederland hebben het initiatief genomen om barvrijwilligers in sportkantines te helpen bij het handhaven van de nieuwe minimum leeftijd van 18 jaar bij het verstrekken van alcohol. De tapruiter, die boven op de tap...
Lees verder

Meer Nederlanders willen in 2014 gaan sporten - 24-01-2014
Van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 15-80 jaar geeft 72% aan van plan te zijn te gaan of te blijven sporten in 2014. Dit komt overeen met ruim 9,2 miljoen personen. Dat zijn er zo’n 900.000 meer dan het aantal dat...
Lees verder

Datumwijzigingen besluitvorming tariefstelsel - 22-01-2014
Het Presidium heeft besloten om de hoorzitting sport van 30 januari 2014 geen doorgang te laten vinden, gelet op het recente besluit van het college inzake de huursystematiek. In plaats daarvan wordt het onderwerp geagendeerd voor de...
Lees verder

Het besluit van het college - 16-01-2014
Wethouder Van Berkel berichtte namens het college de gemeenteraad vandaag het volgende: Geachte leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders heeft hedenmiddag besloten om uw raad het voorstel voor te leggen...
Lees verder

Voorstel college voor Soester sport onaanvaardbaar; sport zoekt naar uitweg - 13-01-2014
“Pure minachting”, was één van de kwalificaties van sportbestuurders over de door de gemeente op donderdag 9 januari 2014 georganiseerde informatiebijeenkomst. “Zo ging het nu ook tijdens de...
Lees verder

Vragen aan de wethouder - 10-01-2014
Gezien het verloop van de informatiebijeenkomst van de gemeente van 9 januari 2014 is het niet mogelijk geweest alle vragen aan de orde te stellen. Daarom roepen wij alle verenigingen op de vragen die zij hebben naar aanleiding van de...
Lees verder

2013
Brief aan de wethouder - en de reactie van het college - 27-12-2013
De verenigingen, op 23 december 2013 in vergadering bijeen, hebben de ontstane situatie rondom de totstandkoming van de Sportvisie en de daarbij horende nieuwe tariefstructuur besproken en het bestuur van de Sport Federatie Soest...
Lees verder

De maat is vol - en wat daar aan vooraf ging - 24-12-2013
De nieuwsbrief met daarin een weergave van de ledenvergadering van 23 december 2013 staat nu online. De nieuwsbrief wordt later ook nog per mail verzonden. Wat ging hier aan vooraf? september 2010 - gemeentelijke...
Lees verder

Ledenvergadering 23 december 2013 - 20-12-2013
Het bestuur van Sport Federatie Soest nodigt alle aangelsoten verenigingen uit voor een ledenvergadering. Deze ledenvergadering is maandag 23 december 2013 om 20.00 uur in de kantine van S.O. Soest aan de Bosstraat 137, 3766 AE...
Lees verder

Subsidies en fondsen voor sportverenigingen - 16-12-2013
Het sluitend krijgen van het financieringsplan voor een uit te voeren investering, is een steeds groter wordende uitdaging voor sportverenigingen. Deze lijken steesds minder in staat om hiervoor voldoende te reserveren, hetgeen de eigen...
Lees verder

De gevolgen van bezuinigingen in de sport - 11-12-2013
De gevolgen van bezuingingen in de sport: verslechtering van het lokale sportklimaat Ofwel: Met welk verhaal sportclubs bezuinigingen zouden kunnen bestrijden. De Metro kopte vrijdag 11 oktober op haar voorpagina: 'Kopzorgen voor...
Lees verder

Vervolg Huursystematiek - 27-11-2013
De gesprekken tussen de verenigingen en de gemeente over de nieuwe huurbedragen zijn begonnen. Ons bereiken onderling sterk verschillende reacties over het verloop van deze contacten. De reacties lopen uiteen van geruststellend tot...
Lees verder

Theatersessie Positief Coachen 16 december in Amersfoort - 18-11-2013
Maandag 16 december 2013 doet de Positief Coachen theatertour Amersfoort aan. Bestel nu uw kaarten voor de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ versie ouders. Een geheel nieuwe voorstelling, speciaal voor ouders van...
Lees verder

Crowdfunding in de sport - 17-11-2013
Crowdfunding, letterlijk financiering door de menigte, is 'hot and happening' in de topsport. Plaatsgenoot Ben van der Burg lanceerde in 2012 al eens het idee voor crowdfunding van de schaatsploeg van Jac Orie. En in het...
Lees verder

Werkafspraken ondertekend - 28-10-2013
Maandag 28 oktober 2013 ondertekenden Hans Moerman, voorzitter van de Sportfederatie Soest en Jannelies van Berkel, wethouder van Bewegen, een document waarin de werkafspraken tussen de Sport Federatie Soest en de gemeente zijn...
Lees verder

Workshopavond: Beloon, en betrek jong en oud bij uw vereniging - 23-10-2013
Naast het vierde Rabo kenniscafé is op dinsdag 26 november ook een workshopavond over het onderwerp vrijwilligers met als thema ‘Beloon en betrek jong en oud bij uw vereniging’. De avond wordt georganiseerd door...
Lees verder

Rabo Kenniscafé over social media - 21-10-2013
Balans Buro Vrijwilligerswerk organiseert het vierde Rabo Kenniscafé op dinsdag 26 november 2013. Het thema is deze keer Social Media. Social Media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Absoluut het meest...
Lees verder

25 november 2013 EHBO avond sportblessures - 14-10-2013
Sport Federatie Soest organiseert in samenwerking met de combinatiefunctionaris verenigingen een EHBO avond sportblessures op maandag 25 november 2013. De avond wordt  (onder voorbehoud) gehouden in de kantine van...
Lees verder

Scholing / Bijscholing barvrijwilligers sportkantines - 08-10-2013
Alcohol in sportkantines blijft een actueel thema. Een thema dat enorm leeft onder de Soester sportverenigingen. Dit blijkt wel uit de massale belangstelling voor de instructies verantwoord alcoholgebruik die door Sport Federatie Soest...
Lees verder

Vervolg Sportvisie - 04-10-2013
Nu de sportvisie door de raad is vastgesteld moet het echte werk gaan beginnen. Donderdag 3 oktober 2013 voerde het bestuur van de Sport Federatie Soest overleg met de wethouder over het plan van aanpak voor het vervolgtraject. De...
Lees verder

Sport en bewegen nieuw thema in de zorgatlas - 26-09-2013
Voor professionals in de zorg bestaat al jaren de Zorgatlas, een nationale atlas met meer dan 1.000 kaarten over gezondheid en zorg in Nederland. Nieuw in de Zorgatlas is het thema Sporten en bewegen. "Een mooie etalage voor alle...
Lees verder

Nieuwe website voor Sport Federatie Soest - 26-09-2013
Een week nadat de nieuwe sportvisie door de gemeenteraad is vastgesteld lanceerde Sport Federatie Soest haar nieuwe site. “Er is een belangrijk verschil”, zegt Erik Tolboom, bestuurslid van de Sport Federatie Soest, met een...
Lees verder

Prinsjesdag 2013 - 20-09-2013
Afgelopen dinsdag presenteerde het Kabinet Rutte-Ascher plannen voor de komende jaren en de Rijksbegroting voor 2014. Duidelijk werd dat er op de sportbegroting van VWS niet bezuinigd wordt. Er komt jaarlijks zelfs 5 miljoen euro extra...
Lees verder

Kamermeerderheid voor afschaffen kantineregeling en verhoging vrijstelling sponsoring - 19-09-2013
Op 19 september is de Fiscale Verzamelwet in de Tweede Kamer aangenomen. Wij berichtten hier eerder over op 4 juni jl. Hiermee is het intrekken van de kantineregeling per 1 januari 2014 een feit. Tegelijkertijd wordt ter...
Lees verder

Sport verlangt garantie! - 11-09-2013
Voor de sport in Soest zullen andere tijden aanbreken. Hoe het er uit gaat zien is volstrekt onduidelijk. Ook na de bijgestelde sportvisie is er onvoldoende duidelijkheid over het toekomstige reilen en zeilen van de Soester sport....
Lees verder

Het basisboek sportsponsoring - 10-09-2013
De sportwereld heeft de afgelopen decennia belangrijke veranderingen doorgemaakt en sport evolueerde van een weekendactiviteit tot een heuse industrietak. Wie kan zich vandaag de dag nog een sportgebeurtenis voorstellen die...
Lees verder

Aangepaste Sportvsie online - 30-08-2013
De aangepaste sportvisie staat online op de website van de gemeente Soest. De aangepaste Sportvisie wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2013 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Sport Federatie Soest gaat...
Lees verder

Sturen op verenigen - 28-08-2013
Eerder informeerde de Sport Federatie Soest op deze plek over het filmpje van Berend Rubingh. In het door de KNVB op YouTube gelanceerde tekenfilmpje 'Back 2 Basics - modern verenigingsbesturen' verwoordt Berend Rubingh zijn...
Lees verder

Derde Rabo Kenniscafe - 26-08-2013
Donderdag 26 september is het derde Rabo Kenniscafe. Dit keer met als thema: Besturen en beleid maken. De workshop wordt aangeboden door de Rabobank en is voor vrijwillers van sportverenigingen aangesloten bij Sport Federatie Soest...
Lees verder

Grote gevolgen IBAN-overgang - 01-07-2013
Na de invoering van de Euro worden nu ook de regels voor het Europese betalingsverkeer gestandaardiseerd. Regels gelden dus voor alle aangesloten landen van de Europese unie. De komende jaren gaat iedereen in Nederland gebruik maken van...
Lees verder

Alles ligt nog open - 27-06-2013
In de extra gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2013 is opnieuw gesproken over de concept Sportvisie. Fracties werden in staat gesteld om vragen te stellen op het stuk dat nu voorligt en de vragen (129 stuks!!) die er eerder over werden...
Lees verder

Tweede Rabo Kenniscafe - 27-06-2013
Donderdag 27 juni is het tweede Rabo Kenniscafe. Dit keer met als thema: Geldzorgen?…..Zorgen voor geld. De workshop wordt aangeboden door de Rabobank en is voor vrijwillers van sportverenigingen aangesloten bij Sport...
Lees verder

Serieuze zorgen over concept Sportvisie - 24-06-2013
Sport Federatie Soest maakt zich samen met een groot deel van de sportverenigingen in onze gemeente serieuze zorgen over het voortbestaan van het sportaanbod in Soest en Soesterberg na ongewijzigde acceptatie van de Visie Sport en...
Lees verder

Beantwoordig gemeentseraadsvragen Sportvisie - 18-06-2013
Veel fracties hadden vragen over de concept sportvisie. De antwoorden op de gestelde vragen staan online. Tijdens de ingelaste gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2013 om 19.30 uur wordt er door de raad verder gesproken over het...
Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - 05-06-2013
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De onzekerheden zijn groot voor de sportsector. Gemeenten moeten immers bezuinigen en gemeenten zijn de grote financier van de basis van de sport. Tegelijkertijd staan het...
Lees verder

Kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken - 04-06-2013
De Fiscale verzamelwet 2013 is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal fiscale wetten. Eén van de voorgestelde maatregelen is de intrekking van de kantineregeling voor sportverenigingen. Daarnaast wordt...
Lees verder

Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie - 31-05-2013
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden de toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om Seksuele Intimidatie te...
Lees verder

Nieuwe datum ingelaste gemeenteraadsvergadering over Sportvisie - 29-05-2013
Eerder berichtten wij dat de gemeenteraad op donderdag 6 juni 2013 verder praat over het door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde concept van de nieuwe sportvisie van de gemeente Soest. Het presidium van de...
Lees verder

Inspraakavond Sportvisie - 23-05-2013
De Ronde van 23 mei 2013 bleek onvoldoende om op alle vragen die bij de gemeenteraadsleden waren gerezen naar aanleiding van de conceptvisie duidelijkheid en antwoord te krijgen. Veel vragen waren er over de open eindjes die de...
Lees verder

Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers - 15-05-2013
Voor de volledigheid meldt de Sport Federatie Soest dat de gemeente Soest subsidie verstrekt voor deskundigheidsbevordering vrijwilligers. U stuurt uw aanvraag vergezeld met eventuele relevante gegevens naar Gemeente Soest t.a.v....
Lees verder

Piet Moree overleden - 30-04-2013
Oud-voorzitter van de Sport Federatie Soest Piet Moree is op 30 april overleden. Met zijn verscheiden is een alom bekend sportbestuurder heengegaan. Piet stond bekend als een strijdvaardig mens. Hij zette zich in voor een doel en...
Lees verder

Cursus Reanimatie / AED een succes - 18-04-2013
Sport Federatie Soest organiseerde in samenwerking met de Combinatiefunctionaris Verenigingen op maandag 8 en donderdag 18 april twee cursussen Reanimatie / AED. vijftien vrijwilligers van acht sportverenigingen werd geleerd hoe te...
Lees verder

Handboek 'Bedrijfssport voor verenigingen' online beschikbaar - 16-04-2013
Het handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’ is gratis online beschikbaar. Dit handboek kan ook uw sportverenigingen helpen om bedrijfssport op te starten. Door het handboek te verspreiden onder uw verenigingen,...
Lees verder

Bijscholingsaanbod Academie voor Sport Kader - 10-04-2013
Academie voor Sport Kader is een organisatie voor, door en met bonden. De zogenoemde ontwikkelagenda is de basis van de activiteiten van de ASK. De agenda bevat de gezamenlijke activiteiten van bonden om kwaliteit en/of kwantiteit van...
Lees verder

Ik Beken - Column Hus Merk - 03-04-2013
Ik zal het maar eerlijk bekenen; ik heb helemaal niets met sport. Ik word al moe van de gedachte dat ik ‘s avond na het werk nog een uurtje moet gaan sporten. Ik laat het dus ook achterwege. Al jaren en jaren. Als ik al aan sport...
Lees verder

Weer 26 barvrijwilligers geinstrueerd - 20-03-2013
In samenwerking met Stichting Balans en Sportservice Midden Nederland organiseerde Sport Federatie Soest op woensdag 20 maart opnieuw een instructie verantwoord alcoholgebruik. In de kantine van sporthal De Bunt kwamen wel 26...
Lees verder

Extra inspanning nodig tegen te weinig bewegen en te veel zitten - 11-03-2013
TNO adviseert VWS om in het komende Nationaal Preventie Plan extra aandacht te besteden aan een actievere leefstijl, gecombineerd met het tegengaan van langdurig zitten. Het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt groeit niet meer en...
Lees verder

Ook IVA's in 2013 - 01-02-2013
Ook in 2013 organiseert Sport Federatie Soest in samenwerking met Stichting Balans een aantal instructies verantwoord alcoholgebruik (IVA). De samenwerking die binnen het preventieproject genotsmiddelen in 2012 is opgestart tussen Sport...
Lees verder

Onderzoek: 'Gemeenten worstelen met speelbeleid' - 31-01-2013
Dat kinderen minder buiten spelen, komt omdat ze meer achter TV en PC hangen. Fout, stelt Anne Koning. “Vaak ligt het aan de inrichting van de buitenruimte, maar dat weigeren veel ambtenaren in te zien. Er wordt te veel in...
Lees verder

Werven vrijwilligers - 28-01-2013
Tijdens de workshop Werving Vrijwilligers van 28 janauri 2013, welke op initiatief van de Sport Federatie Soest in samenwerking met combinatiefunctionaris Wendy de Bont werd georganiseerd, waren 22 sportbestuurders van 10 Soester...
Lees verder

Actieplan tegen belemmeringen sport in de buurt - 26-01-2013
Minister Edith Schippers heeft zaterdag 26 januari 2013 tijdens het Nationaal Hockeycongres in Utrecht het actieplan om de belemmeringen voor het programma Sport in de Buurt uit de weg te ruimen, in ontvangst genomen. In het weekend...
Lees verder

Sportgala 2012 weer groot succes - 25-01-2013
Tijdens het negende Sportgala van Sport Federatie Soest werden Haitam Alsadi, Marijke Visser, Red Stars, Demi Wolfsen en Marijke Egtbers  respectievelijk gekroond tot sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en...
Lees verder

Mogelijkheden voor gemeenten om sport en bewegen te stimuleren gebundeld - 15-01-2013
Ongeveer 42% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Mensen die meer bewegen, hebben minder kans op gezondheidsklachten, komen hun huis meer uit en hebben meer sociale...
Lees verder

Sport en bewegen; nieuw thema in de Handreiking Gezonde Gemeente - 04-01-2013
Vanaf januari 2013 kunnen gemeenten ook in de Handreiking Gezonde Gemeente terecht voor het thema Sport en Bewegen. Dit nieuwe thema verbindt de vijf speerpunten: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik met...
Lees verder

Kantineregeling: een verduidelijking van de wijzigingen - 01-01-2013
De staatssecretaris van Financiën heeft eind 2012 bekend gemaakt dat de verstrekking van spijzen en dranken vanuit een kantine (kantineverstrekkingen) voor de heffing van btw per 1 januari 2013 niet langer als een dienst maar als...
Lees verder

Nieuwe Drank- en Horecawet - 01-01-2013
Elke vereniging die alcohol wil verkopen aan leden en bezoekers heeft hiervoor een Drank- en Horecavergunning van de gemeente nodig. Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe Drank- en Horecawet in. De komst van deze nieuwe wet brengt een aantal...
Lees verder

2012
Tekorten grondexploitaties bij gemeenten en de gevolgen voor sportaccommodaties - 11-12-2012
De sport zal in veel gemeenten niet worden ontzien bij het maken van plannen om grote bezuinigingen te realiseren. In tegenstelling tot enkele decennia geleden is sport niet direct het 'grote slachtoffer' en worden belangrijke...
Lees verder

Oproep voor een veilig sportklimaat - 06-12-2012
Of we nu voetballen, hardlopen, hockeyen, korfballen of mountainbiken, we kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een veilig sportklimaat in Nederland. Het hoort niet dat scheidsrechters, grensrechters of andere vrijwilligers worden...
Lees verder

Weer 17 barvrijwilligers opgeleid - 26-11-2012
Sport Federatie Soest heeft in samenwerking met Stichting Balans op 26 november 2012 een instructie verantwoord alcoholgebruik georganiseerd. De “Instructieavond Verantwoord Alcoholgebruik” werd bijgewoond door vrijwilligers...
Lees verder

EHBO avond sportblessures - 19-11-2012
Iedere sportvereniging heeft te maken met sportblessures. Blessures die in de zaal of buiten op het veld kunnen voorkomen. Belangrijk is dat zo veel mogelijk vrijwilligers eerste hulp kunnen verlenen wanneer  het zo ver...
Lees verder

Klankbordgroep bijeenkomsten van start - 19-11-2012
De gemeente Soest ging op 19 november uit de startblokken om een nieuwe sportvisie te ontwikkelen. Deze visie moet het toekomstige uitgangspunt vormen voor de wijze waarop de lokale sport door de gemeente ondersteund wordt. Vanaf 2015...
Lees verder

Aftrap nieuwe sportvisie in goedbezette raadszaal - 13-11-2012
Bij de opening van de inspiratieavond, op dinsdag 13 november 2012, heeft wethouder Jannelies van Berkel op de haar bekende wijze geschetst voor welke uitdagingen de sport in Soest staat. Oud-topsporters Marko Koers verhaalde...
Lees verder

Inspiratiebijeenkomst - 13-11-2012
Als aftrap voor het visietraject organiseerde de gemeente op 13 november 2012 een inspiratiebijeenkomst. Oud topsporter Marco Koers gaf deze avond invulling en er werd vooruit gekeken naar de toekomstige uitdagingen voor de lokale sport...
Lees verder

Subsidietraject Sportimpuls 2013 opengesteld voor lokale sportaanbieders - 09-11-2012
Vanaf 30 november 2012 kunnen lokale sportaanbieders via de Sportimpuls weer subsidieaanvragen indienen om op lokaal niveau meer mensen duurzaam aan het sporten te krijgen en te houden. De Sportimpuls maakt deel uit van het...
Lees verder

Subsidie gratis VOG voor sportvrijwilligers met één jaar verlengd - 01-11-2012
Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om de subsidie ter waarde van 50.000 VOG’s voor vrijwilligers die werken met minderjarigen in de sport te verlengen met één jaar. Zo krijgen...
Lees verder

Paragraaf over sport in regeerakkoord - 29-10-2012
Lees hier de letterlijke tekst over de sport in het regeerakkoord dat de VVD en de PvdA hebben gepresenteerd. Sport brengt mensen bij elkaar en is van groot maatschappelijk belang. Kinderen verwerven belangrijke sociale...
Lees verder

Sportsubsidiewijzer geactualiseerd - 17-10-2012
De Sportsubsidiewijzer is geactualiseerd! De Sportsubsidiewijzer biedt sportverenigingen en -organisaties de mogelijkheid eenvoudig te achterhalen of er interessante subsidieprogramma’s zijn in Nederland of in Europa. Daarnaast...
Lees verder

Nieuwe site over sport en belasting - 01-06-2012
Vanaf 1 juni vindt u alle informatie over sport en belasting op de website van de Belastingdienst onder het kopje ‘Sport en belasting’. Op deze nieuwe pagina komen relevante onderwerpen voor bestuurders van sportverenigingen...
Lees verder

Hoorzitting - 30-05-2012
Tijdens de hoorzitting van de gemeenteraad op woensdag 30 mei 2012 heeft voorzitter Hans Moerman namens de Sport Federatie Soest gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. De reactie van het bestuur van de Sport Federatie Soest over...
Lees verder

Honderd barvrijwilligers opgeleid - 14-03-2012
Honderd (100!) barvrijwilligers van Soester sportverenigingen zijn de afgelopen drie weken geïnstrueerd in het verantwoord schenken van alcohol in sportkantines. Dit aantal overtrof de stoutste verwachtingen van de Sport Federatie...
Lees verder

Kerntakendiscussie - Column Hus Merk - 29-02-2012
Het houdt de gemoederen niet echt meer bezig: “De kerntakendiscussie”. Na flink wat gehakketak, zwarte pieten, moties en verbaal geweld moet en zal de gemeente Soest toch tot een kerntakendiscussie komen. Begin 2012...
Lees verder

Vrijwilligersbeleid gemeente Soest - 09-02-2012
Tijdens de bijeenkomst van De Ontmoeting op het gemeentehuis op 9 februari 2012 in aanwezigheid van de wethouder Coppens en raadsleden heeft namens de Sport Federatie Soest bestuurslid Erik Tolboom ingesproken op het concept...
Lees verder

2011 en eerder
Impressie van het lijsttrekkersdebat 10 februari 2010 - 14-02-2010
Impressie van het lijsttrekkersdebat 10 februari 2010. Georganiseerd door de Sportfederatie Soest In het kader van de a.s. gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Alle lijsttrekkers van alle politieke partijen die deelnemen...
Lees verder

Resultaten lijsttrekkers debat - 10-02-2010
Hierbij het resulaat van het lijsttrekkersdebat van de Sport Federatie Soest van 10 februari 2010. Stelling 1: Gemeente Soest moet meer en meer investeren in de vrijwilligers van sportverenigingen; dat levert de samenleving veel...
Lees verder

Buitenschoolse opvang - 29-02-2008
Allerlei informatie over buitenschoolse opvang zoals deze tijdens de algemene vergadering van 18 mei 2009 van Sport Federatie Soest met de Soester verenigingen is gedeeld vindt u hier. Veiligheidsmanagement...
Lees verder

2021
Nieuwe Nieuwsbrief Sport Federatie Soest verschenen - 25-10-2021
Dit weekend is de Nieuwsbrief oktober 2021 van de Sport Federatie Soest verschenen met daarin voortgangsinformatie over diverse ontwikkelingen op het gebied van de sport bestemd voor de besturen van de bij de Sport Federatie Soest...
Lees verder

Start sportseizoen 2021-2022 in Soester Courant update - 15-09-2021
In de Soester Courant van 8 en 15 september is ruim aandacht voor de start van het nieuwe sportseizoen 2021-2022. Naast een algemeen artikel op 8 september over het sporten in verenigingsverband ook een inkijkje in het nieuwe seizoen van...
Lees verder

Start sportseizoen 2021-2022 - 19-08-2021
We staan op de drempel van een nieuw sportseizoen 2021-2021. Veel verenigingen hebben inmiddels hun trainingen weer hervat. We hopen natuurlijk dat we dit seizoen met minder beperkingen te maken zullen krijgen. Het sporten en bewegen is de...
Lees verder

Informatiebijeenkomst gemeenteraad over effecten corona op de sport in Soest - 22-06-2021
Gisteravond werd er een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over de effecten van de corona op de sport(verenigingen/sportorganisaties) in Soest. Door het onderzoeksburau Synarchus was op verzoek van de gemeente een onderzoek verricht...
Lees verder

Uitnodiging mening te geven over sport- en beweegaanbod Soest UPDATE - 08-02-2021
ACTUELE EXTRA OPROEP Discussieer mee over het sport- en beweegaanbod in Soest! Vind jij het leuk om je mening te geven over hoe wij het totale sport- en beweegaanbod in Soest het beste online aan kunnen bieden? Schrijf je dan hier in...
Lees verder

Bouw nieuwe sporthal vertraagd - 06-02-2021
Afgelopen week heeft de gemeente Soest o.d. de sportverenigingen en andere betrokkenen geïnformeerd over de voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal welke bij Sportboulevard De Engh is gepland. Uit deze tussenrapportage blijkt dat...
Lees verder

Digitale bijeenkomst met Soester sportbestuurders - 06-02-2021
Woensdagavond 17 februari 2021 wordt een volgende digitale bijeenkomst voor sportbestuurders georganiseerd door de gemeente Soest in samenwerking met de Sportfederatie Soest. Het onderwerp van deze inspirerende bijeenkomst is...
Lees verder

Gedeeltelijke kwijtschelding huur 4e kwartaal 2020 - 28-01-2021
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest heeft besloten tot een gedeeltelijke kwijtschelding van de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties over het 4e kwartaal 2020. Al eerder hebben ze de huur voor een deel...
Lees verder

Integraal Accommodatiebeleid Gemeente Soest - 22-01-2021
De gemeente Soest werkt aan een herijking van het in 2014 vastgestelde accommodatiebeleid. Door het bureau Roosemalen & Savelkoul is inmiddels een rapportage als handelingskader voor de gemeente Soest is opgesteld. Op basis van deze...
Lees verder

2020
Nieuwe Nieuwsbrief Sport Federatie Soest verschenen - 19-12-2020
Aan het eind van het jaar 2020 is na wellicht lange tijd weer een Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest verschenen. De coronamaatregelen treffen de sporters zwaar. Competities waar de Soester verenigingen aan deelnemen zijn allemaal...
Lees verder

Lokaal Sportakkoord - 16-12-2020
In 2020 is in de gemeente Soest een Lokaal Sportakkoord afgesloten. Bij de voorbereiding ervan zijn veel organisaties actief betrokken geweest, waaronder ook sportverenigingen en de Sport Federatie Soest. In dit Lokaal Sportakkoord...
Lees verder

Nieuws in de pers over tariefontwikkeling binnensportaccommodaties - 25-07-2020
Nadat op donderdagmorgen 16 juli de pers was geïnformeerd over het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders op 14 juli jl. om de tarieven voor de binnensportaccommodaties vanaf 1 september 2020 te verhogen en te...
Lees verder

Sportaanbod in Soest gaat verschralen - 16-07-2020
Gisteravond, woensdag 15 juli, hebben de sportverenigingen in Soest een mail ontvangen van de gemeente Soest waarin ze werden geïnformeerd over het aanpassen van de tarieven binnensport. Deze aangepaste tarieven...
Lees verder

Gemeentelijke investeringen in sportaccommodaties - 15-07-2020
Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorkeursmodel hoe de buitensport aan de Bosstaat en omgeving zich dient te ontwikkelen. Er is de afgelopen periode veel gebeurd aan de Bosstraat maar ook daarbuiten. Wethouder...
Lees verder

Architect nieuwe sporthal bekend - 26-06-2020
Afgelopen week is na een selectieprocedure de keuze voor de architect van de nieuwe sporthal bekend gemaakt. De oopdracht is gegund aan het Amersfoortse architectenbureau AG NOVA. Woensdagmiddag werd een startmomentje georganiseerd bij...
Lees verder

Coronavirus en sport in Soest - 13-03-2020
De berichtgeving met maatregelen ter voorkoming van een verdere uitbreiding van het Coronavirus lijken met het uur aangevuld te worden. Wij als Sport Federatie Soest zijn natuurlijk niet deskundig om de sporters en sportverenigingen te...
Lees verder

Publicatie CBS over Jaarcijfers sportverenigingen - 24-02-2020
Vandaag heeft het CBS de jaarcijfers voor sportverenigingen over het jaar 2018 gepubliceerd. Daarin staat ondermeer dat het aandeel van de contributies binnen de totale inkomsten steeds verder toeneemt ten opzichte van eerdere jaren en dat...
Lees verder

Sportcafé 2020 op woensdagavond 4 maart - 02-02-2020
Op woensdagavond 4 maart wordt op de locatie van Hockeyvereniging Schaerweijde, Hein Bottingalaan 1, 3707 HM te Zeist het Sportcafé 2020 georganiseerd. Het centrale thema van deze avond is "Motivatie". Het is een...
Lees verder

Oud-secretaris Jan Mulders overleden - 15-01-2020
Als bestuur van de Sport Federatie Soest ontvingen wij het droeve bericht dat op 10 januari jl 61 jaar oud toch nog onverwacht is overleden onze oud-secretaris Jan Mulders. Jan was onderdeel van een nieuw bestuur van onze Sport Federatie...
Lees verder

2019
Kick-off van ons Lokaal Sportakkoord - 26-12-2019
Op dinsdag 7 januari van 19:30 tot 21:30 uur in de theaterzaal van Idea, Willaertstraat in Soest een Kick-off georganiseerd van het Lokaal Sportakkoord in Soest. Daarvoor zijn uitgenodigd  sportaanbieders, beweegaanbieders,...
Lees verder

Gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe sporthal - 22-11-2019
Soest krijgt nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh De gemeenteraad van Soest heeft gisteravond gesproken over het voorstel om een nieuwe sporthal achter Sportboulevard De Engh te bouwen. Met 21 stemmen voor en 6 tegen sprak zij...
Lees verder

Besluitvorming Meerjarenbegroting 2020-2023 Soest en taakstelling Sport - 13-11-2019
Afgelopen donderdag 7 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorliggende meerjarenbegroting 2020-2023. Daarin is afgesproken dat de sporttarieven (met name van de binnensport) worden aangepast omdat deze zoals uit het...
Lees verder

Inbreng in opiniërende raadsvergadering over taakstelling - 01-11-2019
Gisteravond is de openiërende raadsvergadering gehouden over de door het College opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023. Dit vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergaderintg op 7 november a.s. In deze meerjarenbegroting...
Lees verder

Sportverenigingen voelen zich in hun voortbestaan bedreigd - 17-10-2019
Tijdens de extra besloten Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest die op maandagavond 14 oktober is gehouden hebben de verenigingen hun ervaringen gedeeld over de "Evaluatie van de Sporttarieven in Soest" en de in...
Lees verder

Evaluatierapport Tarievenstelsel Sport gemeente Soest verschenen - 12-10-2019
Begin oktober is het evaluatierapport tarievenstelsel gemeentelijke sportaccommodaties verschenen. De gemeenteraad had bij de invoering van het nieuwe tarievenstelsel in 2015 om deze evaluatie verzocht. Het evaluatierapport is op 30...
Lees verder

Wederom bezuinigingstaakstelling sport begroting 2020 tm 2023 - 12-10-2019
In de op 1 oktober jl. gepubliceerde begroting van de gemeente Soest voor de jaren 2020 tm 2023 is wederom een bezuinigingstaakstelling voor de sport in Soest opgenomen. Deze zal in de komende jaren toenemen van 25.000 Euro in 2020 tot...
Lees verder

College besluit over nieuwe sporthal en afbraak Beukendal en Orlando - 27-09-2019
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op donderdag 26 september haar besluit gepresenteerd dat de nieuwe Sporthal wordt geboud bij Sportboulevard De Engh en dat bij in gebruikname van deze nieuwe sporthal Beukendal wordt...
Lees verder

Sportuitwisseling Soest - Soest 22 juni 2019 - 23-06-2019
Zaterdag 22 juni vond de tweejaarlijkse Sportuitwisseling tussen Soest Nederland en Soest Duitsland in Nederland plaats met voetbal, hockey, basketbal, volleybal en tafeltennis. Een bijzondere ontmoeting elke keer weer. Al vanaf 1958 wordt...
Lees verder

Gemeenteraad stemt in met voorkeursmodel Bosstraat - 23-05-2019
Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond 22 mei is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het door het College voorgestelde Voorkeursmodel Bosstraat. Op basis van de inbreng van de sportverenigingen tijdens de eerdere bespreking...
Lees verder

Inbreng Sport Federatie Soest over voorkeursmodel Bosstraat tijdens Opiërende Raadsvergadering 16 mei 2019 - 17-05-2019
Gisteravond, 16 mei, is tijdens de Opiniërende Raadsvergadering gesproken over het Collegevoorstel met het voorkeursmodel ontwikkelingen sportaccommodaties rondom de Bosstraat. Voordat de gemeenteraadsleden aan hun dbespreking...
Lees verder

Bespreking voorkeurscenario Bosstraat wordt deze en komende week besproken in raad - 13-05-2019
De gemeenteraad bespreekt a.s. donderdag 16 mei het gepresenteerde voorkeursmodel inrichting sportcomplexen Bosstraat eo. Verschillende verenigingen zullen waarschijnlijk inspreken. De besluitvorming staat geagendeerd voor de...
Lees verder

Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat in bespreekfase - 23-03-2019
Afgelopen week heeft de gemeente Soest de verenigingen aan de Bosstraat en de Sport Federatie Soest uitgenodigd en hen het voorkeursmodel van het College gepresenteerd rondom de ontwikkeling van de buitensport in de omgeving van de...
Lees verder

Proces realisatie nieuwe sporthal weer een stap verder na raadsbesluit 14 maart - 15-03-2019
Bericht overgenomen van de site van de gemeente Soest De gemeenteraad stemde 14 maart in met het voorstel van het college om een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh verder te onderzoeken. Daarmee maakt de raad...
Lees verder

Opiniërende raad over locatie nieuwe sporthal - 08-03-2019
Gisteravond is in de opiniërende raadsvergadering gesproken over de locatie van de nieuwe sporthal. Het College heeft al eerder voorgesteld om de nieuwe sporthal te bouwen nabij Sportboulevard De Engh. Gisteravond werd gesproken over...
Lees verder

Voorkeurslocatie nieuwe sporthal achter sportboulevard De Engh - 08-02-2019
Het college van de gemeente Soest heeft besloten om de nieuwe sporthal te realiseren aan de achterzijde van sportboulevard de Engh. Deze locatie komt als beste locatie naar voren in het uitgevoerde vervolgonderzoek naar...
Lees verder

2018
Sportcafé op 23 januari 2019 - 19-12-2018
Vandaag hebben de sportvereniging in Soest een uitnodiging ontvangen van de gemeente Soest en Sport Federatie Soest om aanwezig te zijn bij een op woensdag 23 januari 2019 te organiseren Sportcafé 2019. Deze zal worden gehouden in...
Lees verder

Informatiebijeenkomst BTW-regeling Sport - 03-12-2018
Op maandagavond 10 december a.s. wordt door de gemeente Soest in samenwerking met de Sport Federatie Soest een bijeenkomst georganiseerd over de ingrijpende wijzigingen in de BTW regelingen per 1 januari 2019. Op Prinsjesdag heeft...
Lees verder

Nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh - 22-11-2018
Gisteravond (woensdag 21 november) zijn de sportverenigingen, het onderwijs en de bewoners van huizen en appartementen rondom Sportboulevard De Engh geïnformeerd over het collegebesluit om de nieuwe sporthal (ter vervanging van...
Lees verder

Nieuwe Nieuwsbrief Sport Federatie Soest verschenen - 22-10-2018
Afgelopen weekend is er weer een Nieuwsbrief verschenen van de Sport Federatie Soest met daarin aandacht voor: - Onderzoek Sportdeelname in de gemeente Soest - De sportplannen gemeente Soest - Speerpunten SFS in overleg met de...
Lees verder

Soesters kennismakings Sport Event 28 september - 24-09-2018
Op vrijdag 28 september van 16.00 tot 20.00 uur wordt in en om Sportboulevard De Engh te Soest het "Soester Kennismakings Sport Event" georganiseerd.Een grote variëteit aan sporten worden gepresenteerd en alles wat met onze...
Lees verder

Sportakkoord - 04-09-2018
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Het is het eindpunt van een...
Lees verder

Robert-Paul Buitendijk uitgezwaaid voor WK Zitvolleybal - 14-07-2018
Robert-Paul Buitendijk uitgezwaaid voor WK Zitvolleybal Vrijdag 13 juli 2018 (site gemeente Soest) Van 15 t/m 22 juli vindt het Wereldkampioenschap Zitvolleybal plaats in Nederland. Voor Soest is dit bijzonder, omdat de Soester...
Lees verder

Veldverlichting Knickerbockers in gebruik genomen - 14-07-2018
Vrijdagavond 13 juli is bij de Honk- en Softbalvereniging De Knickerbockers de veldverlichting in gebruik genomen door een handeling van de nieuwe wethouder Sport Harrie Dijkhuizen. Gekozen is voor het plaatsen van 8 masten met...
Lees verder

Nieuwsbrief Sport gemeente Soest verschenen - 12-07-2018
De gemeente Soest heeft op donderdag 12 juli een Nieuwsbrief uitgebracht waarin de sportverenigingen in Soest worden geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Hierbij komen onderwerpen als nieuwe sporthal, toekomst...
Lees verder

Algemene Ledenvergadering SFS - 09-06-2018
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest wordt gehouden op dinsdagavond 19 juni a.s. in de foyer van de Banninghal in Soesterberg. Naast de verschillende jaarstukken die besproken worden, is Mr Sander Goldman...
Lees verder

Nieuwsbrief mei 2018 verschenen - 25-05-2018
Op 24 mei is weer een Nieuwsbrief verschenen uitgebracht door de Sport Federatie Soest met daarin aankondiging ALV, over het Coalitieakkoord in de gemeente Soest, de nieuwe wethouden Bewegen en Sport, Harrie Dijkhuizen, de...
Lees verder

Reactie SFS op Coalitieakkoord 2018-2022 - 14-05-2018
Vooruitlopend op de bespreking in de gemeenteraad op dinsdagavond 15 mei a.s. (vanaf 19.30 uur) van het door GGS, VVD, D'66 en ChristenUnie/SGP overeengekomen Coalitieakkoord heeft de Sport Federatie Soest op de sportparagraaf in dit...
Lees verder

Nieuw College in Soest - 10-05-2018
Op woensdagmiddag 9 mei jl. werd het nieuwe college voorgesteld. De nieuwe wethouder sport binnen dit college is de heer Harrie Dijkhuizen. Tegelijkertijd werd ook het Coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin zijn ook de ambities voor de...
Lees verder

Sportbestuurdersontmoeting op 24 mei a.s. - 23-04-2018
Donderdag 24 mei wordt van 18.45 - 22.00 uur in Theater 4 en 1 in Breukelen een Sportbestuurrdersontmoetinge georganiseerd. Het is dé jaarlijkse sportontmoeting in de provincie Utrecht. Rondom diverse thema's worden op deze...
Lees verder

Innovatiefonds sociaal domein ook voor sportverenigingen - 22-04-2018
De gemeente Soest stelt per 1 juli het innovatiefonds beschikbaar. Dit fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met nieuwe sociale initiatieven. Initiatieven die inwoners ondersteunen die dat nodig hebben. De gemeente heeft...
Lees verder

Sport Federatie Soest brengt Manifest uit bestemd voor de Collegeonderhandelingen - 16-03-2018
Ter voorbereiding op de komende College-onderhandelingen aansluitend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. heeft de Sport Federatie Soest een Manifest Sport 2018 opgesteld. Daarin hebben wij verschillende aandachtspunten,...
Lees verder

Sportdebat in Idea op 20 februari Update - 19-02-2018
Morgenavond (dinsdag 20 februari) het Sportdebat in Idea. Van de 16 partijen hebben zich er 13 aangemeld om aan het debat deel te nemen. In de afgelopen week is in de plaatselijke en regionale pers aandacht besteed aan dit Sportdebat. Zie...
Lees verder

Voorgenomen besluitvorming over plannen Sportaccommodaties vvHees en vvSEC uitgesteld. - 18-01-2018
Het college heeft geconstateerd dat de besluitvorming die voorzien was in februari rondom de plannen voor de buitensport niet haalbaar is. Dit omdat het college vindt dat er aanvullend natuuronderzoek nodig is om tot een voorstel te komen...
Lees verder

Besluitvorming nieuwe Sporthal uitgesteld - 11-01-2018
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag bekend gemaakt dat zij heeft besloten de besluitvorming over de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal uit te stellen en over de verkiezingen te tillen. In de komende...
Lees verder

Eerste Nieuwsbrief 2018 SFS verschenen - 09-01-2018
Op 9 januari 2018 is de eerste Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest in 2018 verschenen. Via de mail is deze verspreid aan de bij de SFS aangesloten sportverenigingen en vele andere geadresseerden. In deze Nieuwsbrief informatie over...
Lees verder

Beleidsvisie Sport in Soest 2018-2021 - 07-01-2018
Sport is volgens Kees Jansma “de belangrijkste bijzaak in het leven”. Daarom is het niet vreemd om eens op een rijtje te zetten wat we daarvan verwachten in Soest. De Sportfederatie Soest heeft een kernachtige beleidsvisie...
Lees verder

2017
vv Hees en vv SEC samen naar een nieuwe locatie - 10-11-2017
Het College wil investeren in de buitensport en een aantal knelpunten oplossen. Afgelopen periode is het besluit "Toekomstscenario Buitensport" nader uitgewerkt. Op 10 november heeft het College haar voorstel gepubliceerd om de...
Lees verder

Collegebesluit over voorkeurlocaties nieuwe sporthal - 10-11-2017
Op 9 november heeft het College van Soest haar voorkeurlocaties aangegeven voor de nieuwe sporthal die gebouwd moet gaan worden. Het College geeft aan in het vervolgproces te opteren voor de Dorpsstreek en Beukendal. De overige eerder...
Lees verder

Themabijeenkomst Omgaan met sporters met autisme - 29-10-2017
De Buurtsportcoaches van de gemeenten Amersfoort en Soest organiseren op dinsdagavond 21 november gezamenlijk op de locatie van de Kanovereniging Keistad (Stuw 1, Amersfoort) de themabijeenkomst ‘Omgaan met sporters met...
Lees verder

Herijking Gemeentelijk Vrijwilligersbeleid - 15-07-2017
De gemeente Soest heeft een traject in gang gezet om het bestaande Vrijwilligersbeleid te herijken. Het vrijwilligersbeleid betreft natuurlijk een veelheid aan sectoren. Ook binnen de sport zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Zonder hen kan...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 66 verschenen - 14-07-2017
Er is vlak voor de zomervakantie weer een Nieuwsbrief verschenen van de Sport Federatie Soest. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: beleidsplannen die zijn besproken in de ALV van 14 juni jl., Sportdebat gemeenteraadsverkiezingen 20...
Lees verder

Nieuwe Nieuwsbrief Sport Federatie Soest verschenen - 14-04-2017
Net voor de Pasen is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen van de Sport Federatie Soest met ondermeer berichten over de voortgang nieuwe Sporthal in Overhees, uitwerking besluiten investeringen in de buitensportaccommodaties, de...
Lees verder

Artikel verschenen over buurtsportcoaches in Soest - 04-04-2017
Op de website www.allesoversport.nl is afgelopen week een artikel verschenen over de aanpak van de buurtsportcoaches in Soest.  Met de start van de Buurtsportcoach regeling in de gemeente Soest, eind 2015, heeft sport en bewegen...
Lees verder

Voortgang locatiekeuze Sporthal in Overhees - 20-03-2017
Donderdagavond 23 maart a.s. wordt in de opiniërende raadsvergadering in het Gemeentehuis te Soest gesproken over de voortgang van de locatiekeuze in Overhees van de nieuw te bouwen sporthal (ter vervbanging van Sporthal Beukendal en...
Lees verder

Vervolgbijeenkomst LHBT - 18-03-2017
Op 16 februari 2017 is er een eerste zeer inspirerende bijeenkomst geweest om te verkennen of LHBT-beleid noodzakelijk is. De speciale raadswerkgroep trekt de conclusie dat hierop maar 1 antwoord mogelijk is: en dat is ja,...
Lees verder

Nog geen besluit over locatie nieuwe sporthal - 24-02-2017
Op 9 maart a.s. zal er in de gemeenteraad nog geen besluit worden genomen over de locatie van een nieuw te bouwen sporthal in Soest. Gisteravond is bij de bespreking in de initiërende gemeenteraad besloten het agendapunt van de...
Lees verder