Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!

Bestuurssamenstelling

De Sport Federatie Soest is de belangenhartiger van alle sportverenigingen en organisaties die zich met sport bezig houden in Soest.

Het bestuur van de Sport Federatie Soest wordt gevormd door vrijwilligers gekozen door de besturen van Soester sportverenigingen en sportorganisaties. De Sport Federatie Soest is van en voor de sport en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de sportverenigingen en sportorganisaties.

Vrijdag 16 september 2016 ondertekenden Janne Pijnenborg, wethouder van Bewegen, en René van Hal, voorzitter van de Sport Federatie Soest/Jan Mulders secretaris Sport Federatie Soest een convenant waarin de werkafspraken tusen de gemeente Soest en Sport Federatie Soest zijn vastgelegd. Deze werkafspraken regelen dat gemeente en Sport Federatie vanuit eigen verantwoordelijkheden en posities in gezamenlijkheid werken aan een goed sportklimaat is Soest.
In de komende maanden zullen deze afspraken worden herzien.

Bovendien vinden er op dit moment gesprekken plaats over de toekomstige rol van de Sport Federatie Soest.

De samenstelling van het bestuur is op dit moment zeer beperkt. Het bestuur is al enige tijd op zoek naar aanvulling.

Voorzitter (vacant sinds 5 juni 2024)

Telefoon 

Secretaris

Jan Willem Leguit

Telefoon 06 - 215 715 65

Bestuurslid

Marco Brehler

telefoon 06-234 596 89

Bestuurslid

Alex Strengholt

Telefoon 06-372 278 30