Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

De Knickerbockers
L.T.C. Soestdijk
De Schieter
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Golfclub Soestduinen
S.O. Soest
Sovoco
R.T.V. Tempo Toer
T.T.V. Shot
Schaatsvereniging Eemland
V.V. Hees
Bowls Club Soest
B.C. Selby
M.H.C. Soest
A.V. Pijnenburg
Bridge Club Soesterberg
Soester Bowling Vereniging
Damvereniging Soest-Baarn
Peter's Baan Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
B.C. Schoon Slem
St. Bentinck Fonds
T.V. Soest-Zuid
De Schieter
V.V. 't Vliegdorp
Firtina'93
B.C. Soest
Ski team Soesterberg
Soester Schaakclub
Smeeing BDC
De Eemschutters
V.V. Sec
A.G.V. De Springbokken
De Duinkikkers
B.C. Eemland
The Red Stars
J.B.V. De Gemshoorn
VVZ'49
B.C. Badso
Korfbalvereniging De Eemvogels
Nordic Walking Soest
L.T.V. Soesterberg
T.T.V. Overhees
Bekijk alle verenigingen

Nieuws

2013
Brief aan de wethouder - en de reactie van het college - 27-12-2013
De verenigingen, op 23 december 2013 in vergadering bijeen, hebben de ontstane situatie rondom de totstandkoming van de Sportvisie en de daarbij horende nieuwe tariefstructuur besproken en het bestuur van de Sport Federatie Soest...
Lees verder

De maat is vol - en wat daar aan vooraf ging - 24-12-2013
De nieuwsbrief met daarin een weergave van de ledenvergadering van 23 december 2013 staat nu online. De nieuwsbrief wordt later ook nog per mail verzonden. Wat ging hier aan vooraf? september 2010 - gemeentelijke...
Lees verder

Ledenvergadering 23 december 2013 - 20-12-2013
Het bestuur van Sport Federatie Soest nodigt alle aangelsoten verenigingen uit voor een ledenvergadering. Deze ledenvergadering is maandag 23 december 2013 om 20.00 uur in de kantine van S.O. Soest aan de Bosstraat 137, 3766 AE...
Lees verder

Subsidies en fondsen voor sportverenigingen - 16-12-2013
Het sluitend krijgen van het financieringsplan voor een uit te voeren investering, is een steeds groter wordende uitdaging voor sportverenigingen. Deze lijken steesds minder in staat om hiervoor voldoende te reserveren, hetgeen de eigen...
Lees verder

De gevolgen van bezuinigingen in de sport - 11-12-2013
De gevolgen van bezuingingen in de sport: verslechtering van het lokale sportklimaat Ofwel: Met welk verhaal sportclubs bezuinigingen zouden kunnen bestrijden. De Metro kopte vrijdag 11 oktober op haar voorpagina: 'Kopzorgen voor...
Lees verder

Vervolg Huursystematiek - 27-11-2013
De gesprekken tussen de verenigingen en de gemeente over de nieuwe huurbedragen zijn begonnen. Ons bereiken onderling sterk verschillende reacties over het verloop van deze contacten. De reacties lopen uiteen van geruststellend tot...
Lees verder

Theatersessie Positief Coachen 16 december in Amersfoort - 18-11-2013
Maandag 16 december 2013 doet de Positief Coachen theatertour Amersfoort aan. Bestel nu uw kaarten voor de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ versie ouders. Een geheel nieuwe voorstelling, speciaal voor ouders van...
Lees verder

Crowdfunding in de sport - 17-11-2013
Crowdfunding, letterlijk financiering door de menigte, is 'hot and happening' in de topsport. Plaatsgenoot Ben van der Burg lanceerde in 2012 al eens het idee voor crowdfunding van de schaatsploeg van Jac Orie. En in het...
Lees verder

Werkafspraken ondertekend - 28-10-2013
Maandag 28 oktober 2013 ondertekenden Hans Moerman, voorzitter van de Sportfederatie Soest en Jannelies van Berkel, wethouder van Bewegen, een document waarin de werkafspraken tussen de Sport Federatie Soest en de gemeente zijn...
Lees verder

Workshopavond: Beloon, en betrek jong en oud bij uw vereniging - 23-10-2013
Naast het vierde Rabo kenniscafé is op dinsdag 26 november ook een workshopavond over het onderwerp vrijwilligers met als thema ‘Beloon en betrek jong en oud bij uw vereniging’. De avond wordt georganiseerd door...
Lees verder

Rabo Kenniscafé over social media - 21-10-2013
Balans Buro Vrijwilligerswerk organiseert het vierde Rabo Kenniscafé op dinsdag 26 november 2013. Het thema is deze keer Social Media. Social Media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Absoluut het meest...
Lees verder

25 november 2013 EHBO avond sportblessures - 14-10-2013
Sport Federatie Soest organiseert in samenwerking met de combinatiefunctionaris verenigingen een EHBO avond sportblessures op maandag 25 november 2013. De avond wordt  (onder voorbehoud) gehouden in de kantine van...
Lees verder

Scholing / Bijscholing barvrijwilligers sportkantines - 08-10-2013
Alcohol in sportkantines blijft een actueel thema. Een thema dat enorm leeft onder de Soester sportverenigingen. Dit blijkt wel uit de massale belangstelling voor de instructies verantwoord alcoholgebruik die door Sport Federatie Soest...
Lees verder

Vervolg Sportvisie - 04-10-2013
Nu de sportvisie door de raad is vastgesteld moet het echte werk gaan beginnen. Donderdag 3 oktober 2013 voerde het bestuur van de Sport Federatie Soest overleg met de wethouder over het plan van aanpak voor het vervolgtraject. De...
Lees verder

Sport en bewegen nieuw thema in de zorgatlas - 26-09-2013
Voor professionals in de zorg bestaat al jaren de Zorgatlas, een nationale atlas met meer dan 1.000 kaarten over gezondheid en zorg in Nederland. Nieuw in de Zorgatlas is het thema Sporten en bewegen. "Een mooie etalage voor alle...
Lees verder

Nieuwe website voor Sport Federatie Soest - 26-09-2013
Een week nadat de nieuwe sportvisie door de gemeenteraad is vastgesteld lanceerde Sport Federatie Soest haar nieuwe site. “Er is een belangrijk verschil”, zegt Erik Tolboom, bestuurslid van de Sport Federatie Soest, met een...
Lees verder

Prinsjesdag 2013 - 20-09-2013
Afgelopen dinsdag presenteerde het Kabinet Rutte-Ascher plannen voor de komende jaren en de Rijksbegroting voor 2014. Duidelijk werd dat er op de sportbegroting van VWS niet bezuinigd wordt. Er komt jaarlijks zelfs 5 miljoen euro extra...
Lees verder

Kamermeerderheid voor afschaffen kantineregeling en verhoging vrijstelling sponsoring - 19-09-2013
Op 19 september is de Fiscale Verzamelwet in de Tweede Kamer aangenomen. Wij berichtten hier eerder over op 4 juni jl. Hiermee is het intrekken van de kantineregeling per 1 januari 2014 een feit. Tegelijkertijd wordt ter...
Lees verder

Sport verlangt garantie! - 11-09-2013
Voor de sport in Soest zullen andere tijden aanbreken. Hoe het er uit gaat zien is volstrekt onduidelijk. Ook na de bijgestelde sportvisie is er onvoldoende duidelijkheid over het toekomstige reilen en zeilen van de Soester sport....
Lees verder

Het basisboek sportsponsoring - 10-09-2013
De sportwereld heeft de afgelopen decennia belangrijke veranderingen doorgemaakt en sport evolueerde van een weekendactiviteit tot een heuse industrietak. Wie kan zich vandaag de dag nog een sportgebeurtenis voorstellen die...
Lees verder

Aangepaste Sportvsie online - 30-08-2013
De aangepaste sportvisie staat online op de website van de gemeente Soest. De aangepaste Sportvisie wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2013 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Sport Federatie Soest gaat...
Lees verder

Sturen op verenigen - 28-08-2013
Eerder informeerde de Sport Federatie Soest op deze plek over het filmpje van Berend Rubingh. In het door de KNVB op YouTube gelanceerde tekenfilmpje 'Back 2 Basics - modern verenigingsbesturen' verwoordt Berend Rubingh zijn...
Lees verder

Derde Rabo Kenniscafe - 26-08-2013
Donderdag 26 september is het derde Rabo Kenniscafe. Dit keer met als thema: Besturen en beleid maken. De workshop wordt aangeboden door de Rabobank en is voor vrijwillers van sportverenigingen aangesloten bij Sport Federatie Soest...
Lees verder

Grote gevolgen IBAN-overgang - 01-07-2013
Na de invoering van de Euro worden nu ook de regels voor het Europese betalingsverkeer gestandaardiseerd. Regels gelden dus voor alle aangesloten landen van de Europese unie. De komende jaren gaat iedereen in Nederland gebruik maken van...
Lees verder

Alles ligt nog open - 27-06-2013
In de extra gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2013 is opnieuw gesproken over de concept Sportvisie. Fracties werden in staat gesteld om vragen te stellen op het stuk dat nu voorligt en de vragen (129 stuks!!) die er eerder over werden...
Lees verder

Tweede Rabo Kenniscafe - 27-06-2013
Donderdag 27 juni is het tweede Rabo Kenniscafe. Dit keer met als thema: Geldzorgen?…..Zorgen voor geld. De workshop wordt aangeboden door de Rabobank en is voor vrijwillers van sportverenigingen aangesloten bij Sport...
Lees verder

Serieuze zorgen over concept Sportvisie - 24-06-2013
Sport Federatie Soest maakt zich samen met een groot deel van de sportverenigingen in onze gemeente serieuze zorgen over het voortbestaan van het sportaanbod in Soest en Soesterberg na ongewijzigde acceptatie van de Visie Sport en...
Lees verder

Beantwoordig gemeentseraadsvragen Sportvisie - 18-06-2013
Veel fracties hadden vragen over de concept sportvisie. De antwoorden op de gestelde vragen staan online. Tijdens de ingelaste gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2013 om 19.30 uur wordt er door de raad verder gesproken over het...
Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - 05-06-2013
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De onzekerheden zijn groot voor de sportsector. Gemeenten moeten immers bezuinigen en gemeenten zijn de grote financier van de basis van de sport. Tegelijkertijd staan het...
Lees verder

Kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken - 04-06-2013
De Fiscale verzamelwet 2013 is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal fiscale wetten. Eén van de voorgestelde maatregelen is de intrekking van de kantineregeling voor sportverenigingen. Daarnaast wordt...
Lees verder

Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie - 31-05-2013
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden de toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om Seksuele Intimidatie te...
Lees verder

Nieuwe datum ingelaste gemeenteraadsvergadering over Sportvisie - 29-05-2013
Eerder berichtten wij dat de gemeenteraad op donderdag 6 juni 2013 verder praat over het door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde concept van de nieuwe sportvisie van de gemeente Soest. Het presidium van de...
Lees verder

Inspraakavond Sportvisie - 23-05-2013
De Ronde van 23 mei 2013 bleek onvoldoende om op alle vragen die bij de gemeenteraadsleden waren gerezen naar aanleiding van de conceptvisie duidelijkheid en antwoord te krijgen. Veel vragen waren er over de open eindjes die de...
Lees verder

Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers - 15-05-2013
Voor de volledigheid meldt de Sport Federatie Soest dat de gemeente Soest subsidie verstrekt voor deskundigheidsbevordering vrijwilligers. U stuurt uw aanvraag vergezeld met eventuele relevante gegevens naar Gemeente Soest t.a.v....
Lees verder

Piet Moree overleden - 30-04-2013
Oud-voorzitter van de Sport Federatie Soest Piet Moree is op 30 april overleden. Met zijn verscheiden is een alom bekend sportbestuurder heengegaan. Piet stond bekend als een strijdvaardig mens. Hij zette zich in voor een doel en...
Lees verder

Cursus Reanimatie / AED een succes - 18-04-2013
Sport Federatie Soest organiseerde in samenwerking met de Combinatiefunctionaris Verenigingen op maandag 8 en donderdag 18 april twee cursussen Reanimatie / AED. vijftien vrijwilligers van acht sportverenigingen werd geleerd hoe te...
Lees verder

Handboek 'Bedrijfssport voor verenigingen' online beschikbaar - 16-04-2013
Het handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’ is gratis online beschikbaar. Dit handboek kan ook uw sportverenigingen helpen om bedrijfssport op te starten. Door het handboek te verspreiden onder uw verenigingen,...
Lees verder

Bijscholingsaanbod Academie voor Sport Kader - 10-04-2013
Academie voor Sport Kader is een organisatie voor, door en met bonden. De zogenoemde ontwikkelagenda is de basis van de activiteiten van de ASK. De agenda bevat de gezamenlijke activiteiten van bonden om kwaliteit en/of kwantiteit van...
Lees verder

Ik Beken - Column Hus Merk - 03-04-2013
Ik zal het maar eerlijk bekenen; ik heb helemaal niets met sport. Ik word al moe van de gedachte dat ik ‘s avond na het werk nog een uurtje moet gaan sporten. Ik laat het dus ook achterwege. Al jaren en jaren. Als ik al aan sport...
Lees verder

Weer 26 barvrijwilligers geinstrueerd - 20-03-2013
In samenwerking met Stichting Balans en Sportservice Midden Nederland organiseerde Sport Federatie Soest op woensdag 20 maart opnieuw een instructie verantwoord alcoholgebruik. In de kantine van sporthal De Bunt kwamen wel 26...
Lees verder

Extra inspanning nodig tegen te weinig bewegen en te veel zitten - 11-03-2013
TNO adviseert VWS om in het komende Nationaal Preventie Plan extra aandacht te besteden aan een actievere leefstijl, gecombineerd met het tegengaan van langdurig zitten. Het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt groeit niet meer en...
Lees verder

Ook IVA's in 2013 - 01-02-2013
Ook in 2013 organiseert Sport Federatie Soest in samenwerking met Stichting Balans een aantal instructies verantwoord alcoholgebruik (IVA). De samenwerking die binnen het preventieproject genotsmiddelen in 2012 is opgestart tussen Sport...
Lees verder

Onderzoek: 'Gemeenten worstelen met speelbeleid' - 31-01-2013
Dat kinderen minder buiten spelen, komt omdat ze meer achter TV en PC hangen. Fout, stelt Anne Koning. “Vaak ligt het aan de inrichting van de buitenruimte, maar dat weigeren veel ambtenaren in te zien. Er wordt te veel in...
Lees verder

Werven vrijwilligers - 28-01-2013
Tijdens de workshop Werving Vrijwilligers van 28 janauri 2013, welke op initiatief van de Sport Federatie Soest in samenwerking met combinatiefunctionaris Wendy de Bont werd georganiseerd, waren 22 sportbestuurders van 10 Soester...
Lees verder

Actieplan tegen belemmeringen sport in de buurt - 26-01-2013
Minister Edith Schippers heeft zaterdag 26 januari 2013 tijdens het Nationaal Hockeycongres in Utrecht het actieplan om de belemmeringen voor het programma Sport in de Buurt uit de weg te ruimen, in ontvangst genomen. In het weekend...
Lees verder

Sportgala 2012 weer groot succes - 25-01-2013
Tijdens het negende Sportgala van Sport Federatie Soest werden Haitam Alsadi, Marijke Visser, Red Stars, Demi Wolfsen en Marijke Egtbers  respectievelijk gekroond tot sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en...
Lees verder

Mogelijkheden voor gemeenten om sport en bewegen te stimuleren gebundeld - 15-01-2013
Ongeveer 42% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Mensen die meer bewegen, hebben minder kans op gezondheidsklachten, komen hun huis meer uit en hebben meer sociale...
Lees verder

Sport en bewegen; nieuw thema in de Handreiking Gezonde Gemeente - 04-01-2013
Vanaf januari 2013 kunnen gemeenten ook in de Handreiking Gezonde Gemeente terecht voor het thema Sport en Bewegen. Dit nieuwe thema verbindt de vijf speerpunten: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik met...
Lees verder

Kantineregeling: een verduidelijking van de wijzigingen - 01-01-2013
De staatssecretaris van Financiën heeft eind 2012 bekend gemaakt dat de verstrekking van spijzen en dranken vanuit een kantine (kantineverstrekkingen) voor de heffing van btw per 1 januari 2013 niet langer als een dienst maar als...
Lees verder

Nieuwe Drank- en Horecawet - 01-01-2013
Elke vereniging die alcohol wil verkopen aan leden en bezoekers heeft hiervoor een Drank- en Horecavergunning van de gemeente nodig. Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe Drank- en Horecawet in. De komst van deze nieuwe wet brengt een aantal...
Lees verder