Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

R.T.V. Tempo Toer
Ski team Soesterberg
B.C. Badso
Bowls Club Soest
De Duinkikkers
B.C. Schoon Slem
Show & Twirlteam Soesterberg
Soester Schaakclub
De Eemschutters
Firtina'93
B.C. Selby
S.O. Soest
Damvereniging Soest-Baarn
The Red Stars
B.C. Eemland
T.T.V. Overhees
De Schieter
Schaatsvereniging Eemland
T.V. Soest-Zuid
V.V. 't Vliegdorp
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
L.T.C. Soestdijk
Nordic Walking Soest
V.V. Sec
De Schieter
T.T.V. Shot
St. Bentinck Fonds
Smeeing BDC
De Knickerbockers
Peter's Baan Soest
M.H.C. Soest
V.V. Hees
VVZ'49
Sovoco
B.C. Soest
J.B.V. De Gemshoorn
Bridge Club Soesterberg
Korfbalvereniging De Eemvogels
A.G.V. De Springbokken
L.T.V. Soesterberg
A.V. Pijnenburg
Soester Bowling Vereniging
Golfclub Soestduinen
Bekijk alle verenigingen

Werkafspraken ondertekend

28-10-2013

Maandag 28 oktober 2013 ondertekenden Hans Moerman, voorzitter van de Sportfederatie Soest en Jannelies van Berkel, wethouder van Bewegen, een document waarin de werkafspraken tussen de Sport Federatie Soest en de gemeente zijn vastgelegd. Deze werkafspraken regelen dat gemeente en Sport Federatie vanuit eigen verantwoordelijkheden en posities in gezamenlijkheid werken aan een goed sportklimaat is Soest. Dit is een uitkomst van onderling overleg naar aanleiding van de nieuwe sportvisie, die de gemeenteraad in september 2013 vaststelde.

“In het traject om te komen tot een nieuwe sportvisie hebben wij aangegeven de Sport Federatie een nadrukkelijke rol te willen laten vervullen in het sportbeleid. Ik ben blij dat de Sportfederatie deze handschoen heeft opgepakt. Hoe we dat zien, hebben we nu schriftelijk vastgelegd met elkaar”, aldus wethouder Van Berkel. Ook voorzitter Hans Moerman van de Sportfederatie is tevreden met de gemaakte werkafspraken: “De gemaakte werkafspraken zijn niet alleen een erkenning van het grote belang van de georganiseerde sport voor de inwoners van Soest, maar ook voor het werk waar de Sport Federatie als de belangenbehartiger van sportverenigingen voor staat.” De nieuwe sportvisie vraagt van iedereen die betrokken is bij sporten en bewegen in Soest een extra inspanning nu de beschikbare financiële middelen minder worden.

Sport Federatie Soest 2.0
In de werkafspraken is vastgelegd hoe de belangen van de sport in Soest in overleg worden behartigd. Regelmatig overleggen gemeente en de Sport Federatie over bijvoorbeeld de voortgang van beleidsvoornemens en de ondersteuning van sportorganisaties. Dit gebeurde onder de vorige sportvisie ook al. Deze afspraken worden opnieuw bekrachtigd. Nieuw is dat er meer aandacht is voor de rol die de Sport Federatie kan en wil vervullen in de ondersteuning van sportverenigingen. De gemeente heeft aangegeven hier ook financiële middelen voor beschikbaar te willen stellen. De komende tijd wordt gebruikt om dit verder uit te werken.


Nieuwsoverzicht