Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Firtina'93
Show & Twirlteam Soesterberg
B.C. Eemland
Soester Schaakclub
L.T.C. Soestdijk
St. Bentinck Fonds
L.T.V. Soesterberg
V.V. Sec
R.T.V. Tempo Toer
M.H.C. Soest
V.V. 't Vliegdorp
De Eemschutters
The Red Stars
Peter's Baan Soest
Golfclub Soestduinen
Bowls Club Soest
S.O. Soest
VVZ'49
V.V. Hees
De Knickerbockers
A.G.V. De Springbokken
B.C. Selby
J.B.V. De Gemshoorn
Bridge Club Soesterberg
T.T.V. Overhees
T.V. Soest-Zuid
Nordic Walking Soest
Ski team Soesterberg
B.C. Soest
Damvereniging Soest-Baarn
B.C. Schoon Slem
B.C. Badso
De Schieter
A.V. Pijnenburg
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
De Duinkikkers
De Schieter
T.T.V. Shot
Schaatsvereniging Eemland
Korfbalvereniging De Eemvogels
Soester Bowling Vereniging
Smeeing BDC
Sovoco
Bekijk alle verenigingen

De maat is vol - en wat daar aan vooraf ging

24-12-2013

De nieuwsbrief met daarin een weergave van de ledenvergadering van 23 december 2013 staat nu online. De nieuwsbrief wordt later ook nog per mail verzonden.

Wat ging hier aan vooraf?

In het kader van kerntakendiscussie is besloten schoolzwemmen af te schaffen. Vanuit de kerntakendiscussie wordt niet duidelijk wat de Soester politiek als gemeentelijke kerntaak ziet als het gaat om sport en bewegen in Soest. Wel wordt duidelijk dat er per 1 januari 2015 op sport vijf ton bezuinigd moet worden.

  • november 2012 - inspiratiebijeenkomst onder leiding van Marco Koers wordt georganiseerd en klankbordgroepen binnen- en buitensport gaan onder leiding van een extern advies bureau van start.
  • Daar waar sportbestuurders in de klanbordgroepbijeenkomsten mee wilden denken en suggesties hadden over het vinden van de vijf ton aan bezuinigingen moest het vanuit de gemeente gaan om het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie.
  • Het verloop van de klanbordgroepbijeenkomsten is zeer onbevredigend. Inzicht in de kosten en de kosten die aan de sport worden toegerekend ontbreekt en komt maar mondjesmaat beschikbaar. Deelnemers aan de klanbordgroepbijeenkomsten haken steeds meer af.
  • mei 2013 - Sport Federatie Soest spreekt in in De Ronde van 23 mei 2013 over de concept sportvisie. Ook voor de raad blijven nog veel vragen onbeantwoord. Een extra raadsveraderging is nodig.
  • juni 2013 - extra raadvergadering over concept sportvisie
  • september 2013 - Sport Federatie Soest eist garanties

Op 19 september 2013 wordt de sportvisie door de raad aangenomen. In de aangepaste sportvisie staat dat sport een gemeentelijke kerntaak is. De eerste uitwerking van de nieuwe sportvisie betreft het nieuwe tariefstelsel.

  • oktober 2013 - Sport Fexderatie Soest maakt procesafspraken met de wethouder.
  • november 2013 - gesprekken met verenigingen worden gevoerd. Proces wijzigt steeds.
  • december 2013 - concept tariefstelsel wordt in het college vastgesteld

Ongenoegen over gevoerde gesprekken is groot. Binnensportverenigingen beklagen zich bij Sport Federatie Soest en in de Soester Courant van 11 december 2013. Vier grote buitensportverenigingen beklagen zich één week later bij Sport Federatie Soest. Sport Federatie Soest belegt een ledenvergadering op 23 december 2013.

In de periode van september 2010 tot heden hield Sport Federtatie Soest zich niet alleen maar bezig met de nieuwe sportvisie.  Sport Federatie Soest heeft net als voorgaande jaren ook workshops georganiseerd, aan informatievoorziening gedaan en bemiddeld daar waar nodig. Onder Nieuws staan al onze activiteiten van de afgelopen drie jaar. Zo zijn er meer dan honderd barvrijwilligers opgeleid in het verantwoord schenken van alcohol in sportkantines, zijn vrijwilligers geschoold in het gebruik van van de AED, weer andere vrijwilligers is geleerd hoe eerste hulp bij sportongevallen toe te passen, ervaringen hoe vrijwilligers te behouden te werven zijn met elkaar gedeeld, verwezen is naar de theatersessie Positief Coachen en veel tips werden via onze website, twitter en de nieuwsbrief met de verenigingen gedeeld. Daarnaast organiseert Sport Federatie Soest jaarlijks het Sportgala.


Nieuwsoverzicht