Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Bowls Club Soest
Nordic Walking Soest
T.V. Soest-Zuid
S.O. Soest
Soester Bowling Vereniging
T.T.V. Shot
De Schieter
T.T.V. Overhees
J.B.V. De Gemshoorn
Golfclub Soestduinen
L.T.V. Soesterberg
De Schieter
B.C. Badso
B.C. Selby
Smeeing BDC
De Eemschutters
VVZ'49
Show & Twirlteam Soesterberg
B.C. Soest
A.V. Pijnenburg
Schaatsvereniging Eemland
Ski team Soesterberg
L.T.C. Soestdijk
De Knickerbockers
De Duinkikkers
V.V. Hees
The Red Stars
Peter's Baan Soest
R.T.V. Tempo Toer
Damvereniging Soest-Baarn
B.C. Schoon Slem
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Firtina'93
V.V. Sec
Bridge Club Soesterberg
Soester Schaakclub
Korfbalvereniging De Eemvogels
B.C. Eemland
A.G.V. De Springbokken
V.V. 't Vliegdorp
Sovoco
M.H.C. Soest
St. Bentinck Fonds
Bekijk alle verenigingen

Inbreng in opiniŽrende raadsvergadering over taakstelling

01-11-2019

Gisteravond is de openiërende raadsvergadering gehouden over de door het College opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023. Dit vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergaderintg op 7 november a.s.

In deze meerjarenbegroting 2020-2023 is een bezuinigingstaakstelling voor de sport opgenomen oplopend tot structureel € 175.000 vanaf 2023. Al eerder hebben de sportbestuurders aangegeven dat dit zal leiden tot desastreuze gevolgen. Aan het begin van deze raadsvergadering was de Sport Federatie Soest een van de insprekers namens de sportverenigingen in Soest.

Hier treft u deze inbreng aan. Deze werd door de voorzitter (René van Hal) afgesloten met nog een persoonlijke noot, nl. dat hij trots is op zijn sportbestuurders die naast hun inzet voor de eigen vereniging zoveel tijd besteden om via en met de Sport Federatie Soest de belangen van hun leden te behartigen in de contacten met de gemeente. Deze contacten vragen de laatste jaren maar zeker ook de laatste weken veel energie om de door de gemeente beoogde bezuinigingen om te zetten in beleid waardoor de schade voor de sporters beperkt is gebleven, en er een breed sportaanbod en een hoge sportdeelname in Soest is behouden. Of dit in de toekomst zo kan blijven, lijkt onmogelijk.

Naar aanleiding van deze bespreking in de gemeenteraad en ter voorbereiding op de besluitvorming op 7 november a.s. heeft de SFS namens de sport nog een aanvullende reactie gestuurd. In de reactie wordt ondermeer bevreemding uitgesproken dat de raad een besluit neemt zonder zicht te hebben op de mogelijke (en volgens de sport desastreuze) effecten van deze bezuiningstaakstelling.

 


Nieuwsoverzicht