Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Peter's Baan Soest
B.C. Eemland
De Schieter
De Eemschutters
St. Bentinck Fonds
B.C. Soest
B.C. Selby
R.T.V. Tempo Toer
Ski team Soesterberg
Firtina'93
S.O. Soest
Schaatsvereniging Eemland
L.T.C. Soestdijk
Soester Bowling Vereniging
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Sovoco
De Duinkikkers
The Red Stars
T.V. Soest-Zuid
Bowls Club Soest
V.V. Hees
Damvereniging Soest-Baarn
De Knickerbockers
VVZ'49
J.B.V. De Gemshoorn
M.H.C. Soest
V.V. 't Vliegdorp
Smeeing BDC
A.V. Pijnenburg
De Schieter
A.G.V. De Springbokken
T.T.V. Overhees
Soester Schaakclub
T.T.V. Shot
B.C. Schoon Slem
B.C. Badso
Show & Twirlteam Soesterberg
L.T.V. Soesterberg
Bridge Club Soesterberg
Korfbalvereniging De Eemvogels
Nordic Walking Soest
Golfclub Soestduinen
V.V. Sec
Bekijk alle verenigingen

Nieuws

2018
Gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe sporthal - 22-11-2019
Soest krijgt nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh De gemeenteraad van Soest heeft gisteravond gesproken over het voorstel om een nieuwe sporthal achter Sportboulevard De Engh te bouwen. Met 21 stemmen voor en 6 tegen sprak zij...
Lees verder

Besluitvorming Meerjarenbegroting 2020-2023 Soest en taakstelling Sport - 13-11-2019
Afgelopen donderdag 7 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorliggende meerjarenbegroting 2020-2023. Daarin is afgesproken dat de sporttarieven (met name van de binnensport) worden aangepast omdat deze zoals uit het...
Lees verder

Inbreng in opiniërende raadsvergadering over taakstelling - 01-11-2019
Gisteravond is de openiërende raadsvergadering gehouden over de door het College opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023. Dit vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergaderintg op 7 november a.s. In deze meerjarenbegroting...
Lees verder

Sportverenigingen voelen zich in hun voortbestaan bedreigd - 17-10-2019
Tijdens de extra besloten Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest die op maandagavond 14 oktober is gehouden hebben de verenigingen hun ervaringen gedeeld over de "Evaluatie van de Sporttarieven in Soest" en de in...
Lees verder

Wederom bezuinigingstaakstelling sport begroting 2020 tm 2023 - 12-10-2019
In de op 1 oktober jl. gepubliceerde begroting van de gemeente Soest voor de jaren 2020 tm 2023 is wederom een bezuinigingstaakstelling voor de sport in Soest opgenomen. Deze zal in de komende jaren toenemen van 25.000 Euro in 2020 tot...
Lees verder

Evaluatierapport Tarievenstelsel Sport gemeente Soest verschenen - 12-10-2019
Begin oktober is het evaluatierapport tarievenstelsel gemeentelijke sportaccommodaties verschenen. De gemeenteraad had bij de invoering van het nieuwe tarievenstelsel in 2015 om deze evaluatie verzocht. Het evaluatierapport is op 30...
Lees verder

College besluit over nieuwe sporthal en afbraak Beukendal en Orlando - 27-09-2019
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op donderdag 26 september haar besluit gepresenteerd dat de nieuwe Sporthal wordt geboud bij Sportboulevard De Engh en dat bij in gebruikname van deze nieuwe sporthal Beukendal wordt...
Lees verder

Sportuitwisseling Soest - Soest 22 juni 2019 - 23-06-2019
Zaterdag 22 juni vond de tweejaarlijkse Sportuitwisseling tussen Soest Nederland en Soest Duitsland in Nederland plaats met voetbal, hockey, basketbal, volleybal en tafeltennis. Een bijzondere ontmoeting elke keer weer. Al vanaf 1958 wordt...
Lees verder

Gemeenteraad stemt in met voorkeursmodel Bosstraat - 23-05-2019
Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond 22 mei is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het door het College voorgestelde Voorkeursmodel Bosstraat. Op basis van de inbreng van de sportverenigingen tijdens de eerdere bespreking...
Lees verder

Inbreng Sport Federatie Soest over voorkeursmodel Bosstraat tijdens Opiërende Raadsvergadering 16 mei 2019 - 17-05-2019
Gisteravond, 16 mei, is tijdens de Opiniërende Raadsvergadering gesproken over het Collegevoorstel met het voorkeursmodel ontwikkelingen sportaccommodaties rondom de Bosstraat. Voordat de gemeenteraadsleden aan hun dbespreking...
Lees verder

Bespreking voorkeurscenario Bosstraat wordt deze en komende week besproken in raad - 13-05-2019
De gemeenteraad bespreekt a.s. donderdag 16 mei het gepresenteerde voorkeursmodel inrichting sportcomplexen Bosstraat eo. Verschillende verenigingen zullen waarschijnlijk inspreken. De besluitvorming staat geagendeerd voor de...
Lees verder

Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat in bespreekfase - 23-03-2019
Afgelopen week heeft de gemeente Soest de verenigingen aan de Bosstraat en de Sport Federatie Soest uitgenodigd en hen het voorkeursmodel van het College gepresenteerd rondom de ontwikkeling van de buitensport in de omgeving van de...
Lees verder

Proces realisatie nieuwe sporthal weer een stap verder na raadsbesluit 14 maart - 15-03-2019
Bericht overgenomen van de site van de gemeente Soest De gemeenteraad stemde 14 maart in met het voorstel van het college om een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh verder te onderzoeken. Daarmee maakt de raad...
Lees verder

Opiniërende raad over locatie nieuwe sporthal - 08-03-2019
Gisteravond is in de opiniërende raadsvergadering gesproken over de locatie van de nieuwe sporthal. Het College heeft al eerder voorgesteld om de nieuwe sporthal te bouwen nabij Sportboulevard De Engh. Gisteravond werd gesproken over...
Lees verder

Voorkeurslocatie nieuwe sporthal achter sportboulevard De Engh - 08-02-2019
Het college van de gemeente Soest heeft besloten om de nieuwe sporthal te realiseren aan de achterzijde van sportboulevard de Engh. Deze locatie komt als beste locatie naar voren in het uitgevoerde vervolgonderzoek naar...
Lees verder

Sportcafé op 23 januari 2019 - 19-12-2018
Vandaag hebben de sportvereniging in Soest een uitnodiging ontvangen van de gemeente Soest en Sport Federatie Soest om aanwezig te zijn bij een op woensdag 23 januari 2019 te organiseren Sportcafé 2019. Deze zal worden gehouden in...
Lees verder

Informatiebijeenkomst BTW-regeling Sport - 03-12-2018
Op maandagavond 10 december a.s. wordt door de gemeente Soest in samenwerking met de Sport Federatie Soest een bijeenkomst georganiseerd over de ingrijpende wijzigingen in de BTW regelingen per 1 januari 2019. Op Prinsjesdag heeft...
Lees verder

Nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh - 22-11-2018
Gisteravond (woensdag 21 november) zijn de sportverenigingen, het onderwijs en de bewoners van huizen en appartementen rondom Sportboulevard De Engh geïnformeerd over het collegebesluit om de nieuwe sporthal (ter vervanging van...
Lees verder

Nieuwe Nieuwsbrief Sport Federatie Soest verschenen - 22-10-2018
Afgelopen weekend is er weer een Nieuwsbrief verschenen van de Sport Federatie Soest met daarin aandacht voor: - Onderzoek Sportdeelname in de gemeente Soest - De sportplannen gemeente Soest - Speerpunten SFS in overleg met de...
Lees verder

Soesters kennismakings Sport Event 28 september - 24-09-2018
Op vrijdag 28 september van 16.00 tot 20.00 uur wordt in en om Sportboulevard De Engh te Soest het "Soester Kennismakings Sport Event" georganiseerd.Een grote variëteit aan sporten worden gepresenteerd en alles wat met onze...
Lees verder

Sportakkoord - 04-09-2018
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Het is het eindpunt van een...
Lees verder

Robert-Paul Buitendijk uitgezwaaid voor WK Zitvolleybal - 14-07-2018
Robert-Paul Buitendijk uitgezwaaid voor WK Zitvolleybal Vrijdag 13 juli 2018 (site gemeente Soest) Van 15 t/m 22 juli vindt het Wereldkampioenschap Zitvolleybal plaats in Nederland. Voor Soest is dit bijzonder, omdat de Soester...
Lees verder

Veldverlichting Knickerbockers in gebruik genomen - 14-07-2018
Vrijdagavond 13 juli is bij de Honk- en Softbalvereniging De Knickerbockers de veldverlichting in gebruik genomen door een handeling van de nieuwe wethouder Sport Harrie Dijkhuizen. Gekozen is voor het plaatsen van 8 masten met...
Lees verder

Nieuwsbrief Sport gemeente Soest verschenen - 12-07-2018
De gemeente Soest heeft op donderdag 12 juli een Nieuwsbrief uitgebracht waarin de sportverenigingen in Soest worden geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Hierbij komen onderwerpen als nieuwe sporthal, toekomst...
Lees verder

Algemene Ledenvergadering SFS - 09-06-2018
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest wordt gehouden op dinsdagavond 19 juni a.s. in de foyer van de Banninghal in Soesterberg. Naast de verschillende jaarstukken die besproken worden, is Mr Sander Goldman...
Lees verder

Nieuwsbrief mei 2018 verschenen - 25-05-2018
Op 24 mei is weer een Nieuwsbrief verschenen uitgebracht door de Sport Federatie Soest met daarin aankondiging ALV, over het Coalitieakkoord in de gemeente Soest, de nieuwe wethouden Bewegen en Sport, Harrie Dijkhuizen, de...
Lees verder

Reactie SFS op Coalitieakkoord 2018-2022 - 14-05-2018
Vooruitlopend op de bespreking in de gemeenteraad op dinsdagavond 15 mei a.s. (vanaf 19.30 uur) van het door GGS, VVD, D'66 en ChristenUnie/SGP overeengekomen Coalitieakkoord heeft de Sport Federatie Soest op de sportparagraaf in dit...
Lees verder

Nieuw College in Soest - 10-05-2018
Op woensdagmiddag 9 mei jl. werd het nieuwe college voorgesteld. De nieuwe wethouder sport binnen dit college is de heer Harrie Dijkhuizen. Tegelijkertijd werd ook het Coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin zijn ook de ambities voor de...
Lees verder

Sportbestuurdersontmoeting op 24 mei a.s. - 23-04-2018
Donderdag 24 mei wordt van 18.45 - 22.00 uur in Theater 4 en 1 in Breukelen een Sportbestuurrdersontmoetinge georganiseerd. Het is dé jaarlijkse sportontmoeting in de provincie Utrecht. Rondom diverse thema's worden op deze...
Lees verder

Innovatiefonds sociaal domein ook voor sportverenigingen - 22-04-2018
De gemeente Soest stelt per 1 juli het innovatiefonds beschikbaar. Dit fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met nieuwe sociale initiatieven. Initiatieven die inwoners ondersteunen die dat nodig hebben. De gemeente heeft...
Lees verder

Sport Federatie Soest brengt Manifest uit bestemd voor de Collegeonderhandelingen - 16-03-2018
Ter voorbereiding op de komende College-onderhandelingen aansluitend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. heeft de Sport Federatie Soest een Manifest Sport 2018 opgesteld. Daarin hebben wij verschillende aandachtspunten,...
Lees verder

Sportdebat in Idea op 20 februari Update - 19-02-2018
Morgenavond (dinsdag 20 februari) het Sportdebat in Idea. Van de 16 partijen hebben zich er 13 aangemeld om aan het debat deel te nemen. In de afgelopen week is in de plaatselijke en regionale pers aandacht besteed aan dit Sportdebat. Zie...
Lees verder

Voorgenomen besluitvorming over plannen Sportaccommodaties vvHees en vvSEC uitgesteld. - 18-01-2018
Het college heeft geconstateerd dat de besluitvorming die voorzien was in februari rondom de plannen voor de buitensport niet haalbaar is. Dit omdat het college vindt dat er aanvullend natuuronderzoek nodig is om tot een voorstel te komen...
Lees verder

Besluitvorming nieuwe Sporthal uitgesteld - 11-01-2018
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag bekend gemaakt dat zij heeft besloten de besluitvorming over de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal uit te stellen en over de verkiezingen te tillen. In de komende...
Lees verder

Eerste Nieuwsbrief 2018 SFS verschenen - 09-01-2018
Op 9 januari 2018 is de eerste Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest in 2018 verschenen. Via de mail is deze verspreid aan de bij de SFS aangesloten sportverenigingen en vele andere geadresseerden. In deze Nieuwsbrief informatie over...
Lees verder

Beleidsvisie Sport in Soest 2018-2021 - 07-01-2018
Sport is volgens Kees Jansma “de belangrijkste bijzaak in het leven”. Daarom is het niet vreemd om eens op een rijtje te zetten wat we daarvan verwachten in Soest. De Sportfederatie Soest heeft een kernachtige beleidsvisie...
Lees verder