Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

T.V. Soest-Zuid
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
V.V. Hees
De Schieter
B.C. Schoon Slem
B.C. Selby
V.V. 't Vliegdorp
B.C. Eemland
Firtina'93
V.V. Sec
St. Bentinck Fonds
J.B.V. De Gemshoorn
De Knickerbockers
L.T.C. Soestdijk
De Eemschutters
Bridge Club Soesterberg
Bowls Club Soest
Peter's Baan Soest
Ski team Soesterberg
VVZ'49
B.C. Badso
A.V. Pijnenburg
Sovoco
Korfbalvereniging De Eemvogels
Soester Bowling Vereniging
T.T.V. Overhees
L.T.V. Soesterberg
Nordic Walking Soest
R.T.V. Tempo Toer
De Duinkikkers
B.C. Soest
Soester Schaakclub
De Schieter
The Red Stars
T.T.V. Shot
M.H.C. Soest
A.G.V. De Springbokken
S.O. Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
Smeeing BDC
Damvereniging Soest-Baarn
Schaatsvereniging Eemland
Golfclub Soestduinen
Bekijk alle verenigingen

Nieuws

2018
Sportcafé op 23 januari 2019 - 19-12-2018
Vandaag hebben de sportvereniging in Soest een uitnodiging ontvangen van de gemeente Soest en Sport Federatie Soest om aanwezig te zijn bij een op woensdag 23 januari 2019 te organiseren Sportcafé 2019. Deze zal worden gehouden in...
Lees verder

Informatiebijeenkomst BTW-regeling Sport - 03-12-2018
Op maandagavond 10 december a.s. wordt door de gemeente Soest in samenwerking met de Sport Federatie Soest een bijeenkomst georganiseerd over de ingrijpende wijzigingen in de BTW regelingen per 1 januari 2019. Op Prinsjesdag heeft...
Lees verder

Nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh - 22-11-2018
Gisteravond (woensdag 21 november) zijn de sportverenigingen, het onderwijs en de bewoners van huizen en appartementen rondom Sportboulevard De Engh geïnformeerd over het collegebesluit om de nieuwe sporthal (ter vervanging van...
Lees verder

Nieuwe Nieuwsbrief Sport Federatie Soest verschenen - 22-10-2018
Afgelopen weekend is er weer een Nieuwsbrief verschenen van de Sport Federatie Soest met daarin aandacht voor: - Onderzoek Sportdeelname in de gemeente Soest - De sportplannen gemeente Soest - Speerpunten SFS in overleg met de...
Lees verder

Soesters kennismakings Sport Event 28 september - 24-09-2018
Op vrijdag 28 september van 16.00 tot 20.00 uur wordt in en om Sportboulevard De Engh te Soest het "Soester Kennismakings Sport Event" georganiseerd.Een grote variëteit aan sporten worden gepresenteerd en alles wat met onze...
Lees verder

Sportakkoord - 04-09-2018
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Het is het eindpunt van een...
Lees verder

Robert-Paul Buitendijk uitgezwaaid voor WK Zitvolleybal - 14-07-2018
Robert-Paul Buitendijk uitgezwaaid voor WK Zitvolleybal Vrijdag 13 juli 2018 (site gemeente Soest) Van 15 t/m 22 juli vindt het Wereldkampioenschap Zitvolleybal plaats in Nederland. Voor Soest is dit bijzonder, omdat de Soester...
Lees verder

Veldverlichting Knickerbockers in gebruik genomen - 14-07-2018
Vrijdagavond 13 juli is bij de Honk- en Softbalvereniging De Knickerbockers de veldverlichting in gebruik genomen door een handeling van de nieuwe wethouder Sport Harrie Dijkhuizen. Gekozen is voor het plaatsen van 8 masten met...
Lees verder

Nieuwsbrief Sport gemeente Soest verschenen - 12-07-2018
De gemeente Soest heeft op donderdag 12 juli een Nieuwsbrief uitgebracht waarin de sportverenigingen in Soest worden geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Hierbij komen onderwerpen als nieuwe sporthal, toekomst...
Lees verder

Algemene Ledenvergadering SFS - 09-06-2018
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest wordt gehouden op dinsdagavond 19 juni a.s. in de foyer van de Banninghal in Soesterberg. Naast de verschillende jaarstukken die besproken worden, is Mr Sander Goldman...
Lees verder

Nieuwsbrief mei 2018 verschenen - 25-05-2018
Op 24 mei is weer een Nieuwsbrief verschenen uitgebracht door de Sport Federatie Soest met daarin aankondiging ALV, over het Coalitieakkoord in de gemeente Soest, de nieuwe wethouden Bewegen en Sport, Harrie Dijkhuizen, de...
Lees verder

Reactie SFS op Coalitieakkoord 2018-2022 - 14-05-2018
Vooruitlopend op de bespreking in de gemeenteraad op dinsdagavond 15 mei a.s. (vanaf 19.30 uur) van het door GGS, VVD, D'66 en ChristenUnie/SGP overeengekomen Coalitieakkoord heeft de Sport Federatie Soest op de sportparagraaf in dit...
Lees verder

Nieuw College in Soest - 10-05-2018
Op woensdagmiddag 9 mei jl. werd het nieuwe college voorgesteld. De nieuwe wethouder sport binnen dit college is de heer Harrie Dijkhuizen. Tegelijkertijd werd ook het Coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin zijn ook de ambities voor de...
Lees verder

Sportbestuurdersontmoeting op 24 mei a.s. - 23-04-2018
Donderdag 24 mei wordt van 18.45 - 22.00 uur in Theater 4 en 1 in Breukelen een Sportbestuurrdersontmoetinge georganiseerd. Het is dé jaarlijkse sportontmoeting in de provincie Utrecht. Rondom diverse thema's worden op deze...
Lees verder

Innovatiefonds sociaal domein ook voor sportverenigingen - 22-04-2018
De gemeente Soest stelt per 1 juli het innovatiefonds beschikbaar. Dit fonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties met nieuwe sociale initiatieven. Initiatieven die inwoners ondersteunen die dat nodig hebben. De gemeente heeft...
Lees verder

Sport Federatie Soest brengt Manifest uit bestemd voor de Collegeonderhandelingen - 16-03-2018
Ter voorbereiding op de komende College-onderhandelingen aansluitend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. heeft de Sport Federatie Soest een Manifest Sport 2018 opgesteld. Daarin hebben wij verschillende aandachtspunten,...
Lees verder

Sportdebat in Idea op 20 februari Update - 19-02-2018
Morgenavond (dinsdag 20 februari) het Sportdebat in Idea. Van de 16 partijen hebben zich er 13 aangemeld om aan het debat deel te nemen. In de afgelopen week is in de plaatselijke en regionale pers aandacht besteed aan dit Sportdebat. Zie...
Lees verder

Voorgenomen besluitvorming over plannen Sportaccommodaties vvHees en vvSEC uitgesteld. - 18-01-2018
Het college heeft geconstateerd dat de besluitvorming die voorzien was in februari rondom de plannen voor de buitensport niet haalbaar is. Dit omdat het college vindt dat er aanvullend natuuronderzoek nodig is om tot een voorstel te komen...
Lees verder

Besluitvorming nieuwe Sporthal uitgesteld - 11-01-2018
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag bekend gemaakt dat zij heeft besloten de besluitvorming over de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal uit te stellen en over de verkiezingen te tillen. In de komende...
Lees verder

Eerste Nieuwsbrief 2018 SFS verschenen - 09-01-2018
Op 9 januari 2018 is de eerste Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest in 2018 verschenen. Via de mail is deze verspreid aan de bij de SFS aangesloten sportverenigingen en vele andere geadresseerden. In deze Nieuwsbrief informatie over...
Lees verder

Beleidsvisie Sport in Soest 2018-2021 - 07-01-2018
Sport is volgens Kees Jansma “de belangrijkste bijzaak in het leven”. Daarom is het niet vreemd om eens op een rijtje te zetten wat we daarvan verwachten in Soest. De Sportfederatie Soest heeft een kernachtige beleidsvisie...
Lees verder