Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Smeeing BDC
De Eemschutters
St. Bentinck Fonds
De Duinkikkers
De Knickerbockers
B.C. Soest
Firtina'93
Golfclub Soestduinen
The Red Stars
De Schieter
A.V. Pijnenburg
Bowls Club Soest
V.V. Hees
B.C. Badso
Peter's Baan Soest
L.T.C. Soestdijk
L.T.V. Soesterberg
V.V. 't Vliegdorp
Soester Bowling Vereniging
T.V. Soest-Zuid
A.G.V. De Springbokken
B.C. Eemland
M.H.C. Soest
Ski team Soesterberg
B.C. Selby
T.T.V. Shot
Sovoco
J.B.V. De Gemshoorn
Damvereniging Soest-Baarn
Korfbalvereniging De Eemvogels
S.O. Soest
VVZ'49
B.C. Schoon Slem
Show & Twirlteam Soesterberg
R.T.V. Tempo Toer
Soester Schaakclub
Bridge Club Soesterberg
T.T.V. Overhees
Schaatsvereniging Eemland
De Schieter
V.V. Sec
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Nordic Walking Soest
Bekijk alle verenigingen

Voorkeurslocatie nieuwe sporthal achter sportboulevard De Engh

08-02-2019


Het college van de gemeente Soest heeft besloten om de nieuwe sporthal te realiseren aan de achterzijde van sportboulevard de Engh. Deze locatie komt als beste locatie naar voren in het uitgevoerde vervolgonderzoek naar haalbaarheid. In dit vervolgonderzoek is gekeken naar technische en financiële haalbaarheid, bereikbaarheid en parkeren, stedenbouwkundige inpassing en consequenties voor aanwezige functies op het terrein en in de directe omgeving. Het voorstel is aangeleverd voor behandeling in de raadsvergadering van 14 maart. Indien de raad de voorkeurslocatie overneemt, werkt het college de inpassing van de hal op deze locatie de komende maanden verder uit.

Uitwerking voorkeurslocatie met inbreng van omwonenden, sport en onderwijs
Bij de uitwerking van de voorkeurslocatie wil het college omwonenden en vertegenwoordigers vanuit sport en onderwijs actief betrekken. De inbreng die wordt opgehaald tijdens centrale bijeenkomsten en werkgroepen in de eerste helft van 2019, is van belang om wensen over de indeling aan de binnenzijde en de inpassing aan de buitenzijde te vertalen in een kansrijk Programma van Eisen. Met als doel een toekomstbestendig, functioneel en duurzaam gebouw. Het Programma van Eisen wordt financieel getoetst. Het college neemt rond de zomer van 2019 hierover een besluit. Daarna legt het college dit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Deze besluiten vormen dan de basis voor de aanbesteding van de nieuwe sporthal.

Informatiebijeenkomst
Het college organiseert een informatiebijeenkomst voor omwonenden en sportverenigingen op woensdagavond 20 februari tussen 19.30 en 21.00 uur in de kantine van Sportboulevard De Engh.

Bespreking in de gemeenteraad
Op 7 en 14 maart zal het voorstel worden besproken in de gemeenteraad. Op de site van de gemeente Soest staan inmiddels alle relevante stukken, waaronder ook informatie over de verwachte hoogte van de investeringen zoals deze ook in de media inmiddels zijn verschenen.

 


Nieuwsoverzicht