Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Korfbalvereniging De Eemvogels
St. Bentinck Fonds
Golfclub Soestduinen
Soester Bowling Vereniging
Bridge Club Soesterberg
M.H.C. Soest
T.V. Soest-Zuid
L.T.C. Soestdijk
S.O. Soest
L.T.V. Soesterberg
The Red Stars
Sovoco
B.C. Schoon Slem
V.V. Hees
Firtina'93
B.C. Selby
A.V. Pijnenburg
T.T.V. Overhees
De Duinkikkers
De Schieter
De Schieter
Bowls Club Soest
Nordic Walking Soest
Peter's Baan Soest
Soester Schaakclub
V.V. Sec
B.C. Soest
R.T.V. Tempo Toer
Ski team Soesterberg
T.T.V. Shot
A.G.V. De Springbokken
Show & Twirlteam Soesterberg
De Eemschutters
De Knickerbockers
Damvereniging Soest-Baarn
J.B.V. De Gemshoorn
Schaatsvereniging Eemland
VVZ'49
B.C. Eemland
V.V. 't Vliegdorp
Smeeing BDC
B.C. Badso
Bekijk alle verenigingen

OpiniŽrende raad over locatie nieuwe sporthal

08-03-2019

Gisteravond is in de opiniërende raadsvergadering gesproken over de locatie van de nieuwe sporthal. Het College heeft al eerder voorgesteld om de nieuwe sporthal te bouwen nabij Sportboulevard De Engh. Gisteravond werd gesproken over de specifieke locatie hoe deze gekoppeld gaat worden aan het huidige complex.

Voordat de raadsbespreking begon werd er ingesproken door de bewoners en door dee Sport Federatie Soest mede namens de Soester sportverenigingen.
De bewoners maken zich zorgen over de afstand tot hun woningen, de geluidsoverlast zowel vanuit de sport als de installaties die nu al veel geluid maken en tot (over)last leiden. Daarnaast wezen de bewoners op de parkeerproblematiek in de buurt en het extra verkeer dat wordt verwacht en dat daar geen extra oplossingen voor worden geboden. Ook heeft de omgeving aangegeven nogal wat overlast te ervaren van personen die om het sportcomplex actief zijn en de sporters die de ruimte verlaten. Dat zal zeker niet minder worden, vinden de bewoners.

Ook de Sport Federatie Soest heeft van de inspreekmogelijkheid gebruik gemaakt.
Samengevat was de inbreng:

  1. Leden van de gemeenteraad neem een besluit; de procedure voor een nieuwe sporthal heeft al zo lang geduurd.
  2. De sport is bereid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van een efficiënte en toekomstgerichte sportaccommodatie aan de Dalweg dat ook ervaren kan worden als een Huis van de Sport.
  3. Wentel de hogere kosten als gevolg van de doorlopen procedure en uw keuzes daarbij niet af op de sport door het verhogen van de tarieven.

Hieronder treft u de volledige tekst aan van de SFS.

Tijdens de raadsinbreng werd vooral gesproken over de hogere investeringskosten die gemoeid zijn met de bouw van de nieuwe sporthal. Met de keuze van de locatie behouden partijen het recht om op basis van de businesscase nog wel of niet in te stemmen met de nieuwbouw bij Sportboulevard De Engh. De wethouder heeft aangegeven dat hij in de komende periode zeker twee momenten heeft ingeruimd om met de raad te bespreken over dit project zodat ze meegenomen worden in de ontwikkelingen.

In de komende weken zullen vertegenwoordigers van de diverse sportverenigingen die gebruik maken van binnensportaccommodaties onder leiding van de SFS hun inbreng in het PVE voor de nieuwe sporthal voorbereiden. De eerste bijeenkomst is gepland op maandagavond 18 maart a.s.

 

 


Nieuwsoverzicht