Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

L.T.C. Soestdijk
B.C. Badso
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
V.V. Hees
B.C. Soest
Peter's Baan Soest
Soester Schaakclub
V.V. Sec
B.C. Selby
Sovoco
A.G.V. De Springbokken
M.H.C. Soest
De Knickerbockers
De Duinkikkers
The Red Stars
VVZ'49
T.V. Soest-Zuid
De Eemschutters
Smeeing BDC
S.O. Soest
J.B.V. De Gemshoorn
B.C. Schoon Slem
Firtina'93
Korfbalvereniging De Eemvogels
Schaatsvereniging Eemland
Golfclub Soestduinen
V.V. 't Vliegdorp
Damvereniging Soest-Baarn
Bowls Club Soest
Bridge Club Soesterberg
De Schieter
Soester Bowling Vereniging
L.T.V. Soesterberg
Ski team Soesterberg
R.T.V. Tempo Toer
De Schieter
Nordic Walking Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
St. Bentinck Fonds
T.T.V. Shot
T.T.V. Overhees
A.V. Pijnenburg
B.C. Eemland
Bekijk alle verenigingen

Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat in bespreekfase

23-03-2019

Afgelopen week heeft de gemeente Soest de verenigingen aan de Bosstraat en de Sport Federatie Soest uitgenodigd en hen het voorkeursmodel van het College gepresenteerd rondom de ontwikkeling van de buitensport in de omgeving van de Bosstraat. Dit was een van de afspraken die zij in het vorig jaar afgesloten College-akkoord hadden toegezegd. Al vele jaren wordt gesproken over de noodzakelijke investeringen in de sportaccommodatie zowel als uitbreiding als onderhoud/vervanging bestaande accommodaties.

Hieronder de tekst van het bericht zoals dit door de gemeente Soest gisteren op hun website is gepresenteerd. In de komende weken zullen vervolggesprekken plaats vinden die uiteindelijk moet leiden tot een besluit van de gemeenteraad in mei a.s. Daarna kunnen de vervolgstappen in gang worden gezet.

 

Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat in bespreekfase

Bericht op site gemeente Soest d.d. vrijdag 22 maart 2019

De afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken voor de uitdagingen (sport en verkeer) aan de Bosstraat en omgeving. Dit heeft een voorkeursoplossing opgeleverd waarvan het college denkt dat deze oplossing goed inspeelt op de uitdagingen en past binnen de politieke kaders. De oplossingen voor de sportuitdagingen zijn gevonden binnen de grenzen van de huidige sportparken. Om de verkeers- en parkeerproblematiek te verminderen wordt ingezet op twee centrale parkeerplaatsen.

Sport

Het voorkeursmodel voor de sport zoals dat nu besproken wordt, stelt op basis van verschillende analyses voor om een voetbalveld van vv SEC om te vormen naar een hockeyveld ten behoeve van hockeyvereniging MHC. Voorstel is om het hoofdveld van vv SEC, dat nu een natuurvoetbalveld is, om te vormen naar een kunstgrasveld. Kunstgrasvelden kunnen in principe het hele jaar door gebruikt worden. In dit voorkeursmodel krijgt de hockeyvereniging er dus een extra veld bij. De hockeyvereniging heeft al jaren een tekort aan hockeyvelden. Met deze omzetting wordt dit tekort verminderd.

Bij dit voorkeursmodel voor de configuratie van de sportvelden wordt in de plannen uitgegaan van renovatie van de kleedkamers van vv SEC en nieuwbouw van de kleed-club accommodatie van vv Hees. Daarnaast verkennen we samen met vv Hees de mogelijkheden om een nieuw kunstgrasveld te realiseren.

Voorkeursmodel (concept)

Afbeelding concept voorkeursmodel

Verkeer

Om de huidige ervaren verkeer- en parkeerproblematiek aan de Bosstraat te verminderen wordt ingezet op het realiseren van twee grote nieuw centrale parkeerplaatsen (in het model in het blauw weergegeven). Het huidige parkeerterrein bij SO Soest wordt hiertoe vergroot. Daarnaast is het idee om bij AV Pijnenburg een parkeerplaats te realiseren. Deze parkeerplek kan dan gebruikt worden voor de bezoekers van atletiekvereniging AV Pijnenburg en van honk- en softbalvereniging De Knickerbockers. Via een nieuw te creëren ingang via de Wieksloterweg zal het sportpark van De Knickerbockers dan te bereiken zijn.

Gesprekken met sportverenigingen en buurt

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de betrokken sportverenigingen over het hierboven weergegeven concept voorkeursmodel en bijhorende uitgangspunten.

Ook wil de gemeente graag van direct omwonenden van de Bosstraat weten wat zij van het voorkeursmodel vinden. Op woensdagavond 27 maart organiseert de gemeente daarom een inloopavond voor de buurtbewoners om de plannen toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Vervolg

De input uit de gesprekken met de betrokken sportverenigingen en de informatieavond voor de buurt betrekt het college bij zijn besluitvorming over een voorkeursmodel. De huidige planning is erop gericht dat het college dit besluit op 9 april a.s. neemt. Daarna biedt het college dit voorstel aan de gemeenteraad aan om het vast te stellen. Behandeling van de voorstellen door de gemeenteraad is voorzien op 16 (opiniërend) en 23 mei (besluitvormend). Als de gemeenteraad instemt met het voorkeursmodel dan wordt dit model nader uitgewerkt.


Nieuwsoverzicht