Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Show & Twirlteam Soesterberg
S.O. Soest
Golfclub Soestduinen
R.T.V. Tempo Toer
De Schieter
De Knickerbockers
T.V. Soest-Zuid
De Eemschutters
The Red Stars
M.H.C. Soest
L.T.V. Soesterberg
A.G.V. De Springbokken
Peter's Baan Soest
Soester Bowling Vereniging
Soester Schaakclub
V.V. 't Vliegdorp
Nordic Walking Soest
B.C. Selby
L.T.C. Soestdijk
St. Bentinck Fonds
T.T.V. Shot
B.C. Schoon Slem
Schaatsvereniging Eemland
B.C. Soest
V.V. Sec
T.T.V. Overhees
Korfbalvereniging De Eemvogels
Sovoco
Ski team Soesterberg
De Schieter
Bowls Club Soest
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
V.V. Hees
J.B.V. De Gemshoorn
B.C. Eemland
Firtina'93
VVZ'49
B.C. Badso
Bridge Club Soesterberg
Smeeing BDC
Damvereniging Soest-Baarn
A.V. Pijnenburg
De Duinkikkers
Bekijk alle verenigingen

Inbreng in opiniŽrende raadsvergadering over taakstelling

01-11-2019

Gisteravond is de openiërende raadsvergadering gehouden over de door het College opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023. Dit vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergaderintg op 7 november a.s.

In deze meerjarenbegroting 2020-2023 is een bezuinigingstaakstelling voor de sport opgenomen oplopend tot structureel € 175.000 vanaf 2023. Al eerder hebben de sportbestuurders aangegeven dat dit zal leiden tot desastreuze gevolgen. Aan het begin van deze raadsvergadering was de Sport Federatie Soest een van de insprekers namens de sportverenigingen in Soest.

Hier treft u deze inbreng aan. Deze werd door de voorzitter (René van Hal) afgesloten met nog een persoonlijke noot, nl. dat hij trots is op zijn sportbestuurders die naast hun inzet voor de eigen vereniging zoveel tijd besteden om via en met de Sport Federatie Soest de belangen van hun leden te behartigen in de contacten met de gemeente. Deze contacten vragen de laatste jaren maar zeker ook de laatste weken veel energie om de door de gemeente beoogde bezuinigingen om te zetten in beleid waardoor de schade voor de sporters beperkt is gebleven, en er een breed sportaanbod en een hoge sportdeelname in Soest is behouden. Of dit in de toekomst zo kan blijven, lijkt onmogelijk.

Naar aanleiding van deze bespreking in de gemeenteraad en ter voorbereiding op de besluitvorming op 7 november a.s. heeft de SFS namens de sport nog een aanvullende reactie gestuurd. In de reactie wordt ondermeer bevreemding uitgesproken dat de raad een besluit neemt zonder zicht te hebben op de mogelijke (en volgens de sport desastreuze) effecten van deze bezuiningstaakstelling.

 


Nieuwsoverzicht