Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

T.T.V. Shot
A.V. Pijnenburg
B.C. Selby
Soester Schaakclub
VVZ'49
J.B.V. De Gemshoorn
R.T.V. Tempo Toer
St. Bentinck Fonds
T.T.V. Overhees
Damvereniging Soest-Baarn
Firtina'93
L.T.C. Soestdijk
Ski team Soesterberg
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Schaatsvereniging Eemland
T.V. Soest-Zuid
Sovoco
S.O. Soest
Golfclub Soestduinen
Bridge Club Soesterberg
De Schieter
V.V. 't Vliegdorp
B.C. Badso
De Duinkikkers
Peter's Baan Soest
B.C. Schoon Slem
B.C. Soest
Nordic Walking Soest
V.V. Sec
The Red Stars
De Eemschutters
Soester Bowling Vereniging
De Knickerbockers
M.H.C. Soest
B.C. Eemland
Show & Twirlteam Soesterberg
V.V. Hees
Bowls Club Soest
Smeeing BDC
Korfbalvereniging De Eemvogels
De Schieter
A.G.V. De Springbokken
L.T.V. Soesterberg
Bekijk alle verenigingen

Besluitvorming Meerjarenbegroting 2020-2023 Soest en taakstelling Sport

13-11-2019

Afgelopen donderdag 7 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorliggende meerjarenbegroting 2020-2023. Daarin is afgesproken dat de sporttarieven (met name van de binnensport) worden aangepast omdat deze zoals uit het evaluatierapport zou blijken nogal veel afwijken van in de regio gehanteerde tarieven, die veel hoger zouden zijn zoals in het evaluatierapport tarievenbeleid wordt aangegeven. Dit moet leiden tot een begrote meeropbrengst van € 25.000 in 2020 tot uiteindelijk € 175.000 vanaf 2023.

De inbreng vanuit de sportverenigingen via de Sport Federatie Soest verwoord tijdens de inspraak op 31 oktober, aangevuld met een mail op 1 november, hebben niet geleid tot enige aanpassing in het collegevoorstel.

Door de aandacht die er was op de bezuinigingen op welzijn en cultuur raakte de sportbezuinigingen wat op de achtergrond. Alleen enkele oppositiepartijen vroegen om een nadere onderbouwing van de gevolgen en probeerden via een amendement de taakstelling sport aan te passen.

Geen van de door de oppositie voorgestelde amendementen is aangenomen. De meerjarenbegroting 2020-2023 kreeg alleen de instemming van de coalitiepartijen. Daarbij werd wel afgesproken dat er begin 2020 wordt gesproken over de onderbouwing van de gevolgen van de taakstelling als basis voor afspraken over de meerjarenbegroting van de gemeente Soest vanaf 2021. Het College werd verzocht de gesprekken met de diverse belanghebbenden daarover aan te gaan. De oppositie merkte daarbij op dat dit dan wel gesprekken zijn “met de mes op de keel”, omdat de taakstelling uitgangspunt is. Enig lichtpuntje kan zijn dat er vanuit het gemeentefonds een hogere bijdrage kan worden verwacht dan waarmee nu is rekening gehouden, waardoor de totale taakstelling naar beneden kan worden bijgesteld.

Voor de sportverenigingen betekent dit besluit dat er in 2020 een extra opbrengst uit de sporttarieven moet worden bereikt van € 25.000.

In de Gooi en Eemlander van 12 november 2019 wordt teruggeblikt op de taakstelling sport en de besluitvorming daarover binnen de gemeenteraad. Bijzonder is natuurlijk de actie die in de Amersfoortse Courant van 12 november 2019 wordt gemeld om de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties juist te gaan verlagen om de sport te stimuleren.


Nieuwsoverzicht