Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

M.H.C. Soest
B.C. Schoon Slem
Smeeing BDC
De Duinkikkers
De Schieter
L.T.V. Soesterberg
J.B.V. De Gemshoorn
V.V. Hees
B.C. Eemland
Ski team Soesterberg
V.V. 't Vliegdorp
T.V. Soest-Zuid
B.C. Badso
VVZ'49
Soester Bowling Vereniging
Korfbalvereniging De Eemvogels
R.T.V. Tempo Toer
Bridge Club Soesterberg
St. Bentinck Fonds
A.G.V. De Springbokken
S.O. Soest
B.C. Soest
Sovoco
De Eemschutters
Show & Twirlteam Soesterberg
T.T.V. Overhees
Golfclub Soestduinen
Schaatsvereniging Eemland
V.V. Sec
Nordic Walking Soest
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Damvereniging Soest-Baarn
The Red Stars
Firtina'93
T.T.V. Shot
L.T.C. Soestdijk
Peter's Baan Soest
Soester Schaakclub
A.V. Pijnenburg
Bowls Club Soest
De Schieter
B.C. Selby
De Knickerbockers
Bekijk alle verenigingen

Nieuws

2019
Kick-off van ons Lokaal Sportakkoord - 26-12-2019
Op dinsdag 7 januari van 19:30 tot 21:30 uur in de theaterzaal van Idea, Willaertstraat in Soest een Kick-off georganiseerd van het Lokaal Sportakkoord in Soest. Daarvoor zijn uitgenodigd  sportaanbieders, beweegaanbieders,...
Lees verder

Gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe sporthal - 22-11-2019
Soest krijgt nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh De gemeenteraad van Soest heeft gisteravond gesproken over het voorstel om een nieuwe sporthal achter Sportboulevard De Engh te bouwen. Met 21 stemmen voor en 6 tegen sprak zij...
Lees verder

Besluitvorming Meerjarenbegroting 2020-2023 Soest en taakstelling Sport - 13-11-2019
Afgelopen donderdag 7 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorliggende meerjarenbegroting 2020-2023. Daarin is afgesproken dat de sporttarieven (met name van de binnensport) worden aangepast omdat deze zoals uit het...
Lees verder

Inbreng in opiniërende raadsvergadering over taakstelling - 01-11-2019
Gisteravond is de openiërende raadsvergadering gehouden over de door het College opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023. Dit vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergaderintg op 7 november a.s. In deze meerjarenbegroting...
Lees verder

Sportverenigingen voelen zich in hun voortbestaan bedreigd - 17-10-2019
Tijdens de extra besloten Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest die op maandagavond 14 oktober is gehouden hebben de verenigingen hun ervaringen gedeeld over de "Evaluatie van de Sporttarieven in Soest" en de in...
Lees verder

Evaluatierapport Tarievenstelsel Sport gemeente Soest verschenen - 12-10-2019
Begin oktober is het evaluatierapport tarievenstelsel gemeentelijke sportaccommodaties verschenen. De gemeenteraad had bij de invoering van het nieuwe tarievenstelsel in 2015 om deze evaluatie verzocht. Het evaluatierapport is op 30...
Lees verder

Wederom bezuinigingstaakstelling sport begroting 2020 tm 2023 - 12-10-2019
In de op 1 oktober jl. gepubliceerde begroting van de gemeente Soest voor de jaren 2020 tm 2023 is wederom een bezuinigingstaakstelling voor de sport in Soest opgenomen. Deze zal in de komende jaren toenemen van 25.000 Euro in 2020 tot...
Lees verder

College besluit over nieuwe sporthal en afbraak Beukendal en Orlando - 27-09-2019
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op donderdag 26 september haar besluit gepresenteerd dat de nieuwe Sporthal wordt geboud bij Sportboulevard De Engh en dat bij in gebruikname van deze nieuwe sporthal Beukendal wordt...
Lees verder

Sportuitwisseling Soest - Soest 22 juni 2019 - 23-06-2019
Zaterdag 22 juni vond de tweejaarlijkse Sportuitwisseling tussen Soest Nederland en Soest Duitsland in Nederland plaats met voetbal, hockey, basketbal, volleybal en tafeltennis. Een bijzondere ontmoeting elke keer weer. Al vanaf 1958 wordt...
Lees verder

Gemeenteraad stemt in met voorkeursmodel Bosstraat - 23-05-2019
Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond 22 mei is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het door het College voorgestelde Voorkeursmodel Bosstraat. Op basis van de inbreng van de sportverenigingen tijdens de eerdere bespreking...
Lees verder

Inbreng Sport Federatie Soest over voorkeursmodel Bosstraat tijdens Opiërende Raadsvergadering 16 mei 2019 - 17-05-2019
Gisteravond, 16 mei, is tijdens de Opiniërende Raadsvergadering gesproken over het Collegevoorstel met het voorkeursmodel ontwikkelingen sportaccommodaties rondom de Bosstraat. Voordat de gemeenteraadsleden aan hun dbespreking...
Lees verder

Bespreking voorkeurscenario Bosstraat wordt deze en komende week besproken in raad - 13-05-2019
De gemeenteraad bespreekt a.s. donderdag 16 mei het gepresenteerde voorkeursmodel inrichting sportcomplexen Bosstraat eo. Verschillende verenigingen zullen waarschijnlijk inspreken. De besluitvorming staat geagendeerd voor de...
Lees verder

Voorkeursmodel ontwikkeling buitensport Bosstraat in bespreekfase - 23-03-2019
Afgelopen week heeft de gemeente Soest de verenigingen aan de Bosstraat en de Sport Federatie Soest uitgenodigd en hen het voorkeursmodel van het College gepresenteerd rondom de ontwikkeling van de buitensport in de omgeving van de...
Lees verder

Proces realisatie nieuwe sporthal weer een stap verder na raadsbesluit 14 maart - 15-03-2019
Bericht overgenomen van de site van de gemeente Soest De gemeenteraad stemde 14 maart in met het voorstel van het college om een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh verder te onderzoeken. Daarmee maakt de raad...
Lees verder

Opiniërende raad over locatie nieuwe sporthal - 08-03-2019
Gisteravond is in de opiniërende raadsvergadering gesproken over de locatie van de nieuwe sporthal. Het College heeft al eerder voorgesteld om de nieuwe sporthal te bouwen nabij Sportboulevard De Engh. Gisteravond werd gesproken over...
Lees verder

Voorkeurslocatie nieuwe sporthal achter sportboulevard De Engh - 08-02-2019
Het college van de gemeente Soest heeft besloten om de nieuwe sporthal te realiseren aan de achterzijde van sportboulevard de Engh. Deze locatie komt als beste locatie naar voren in het uitgevoerde vervolgonderzoek naar...
Lees verder