Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

M.H.C. Soest
Golfclub Soestduinen
St. Bentinck Fonds
De Schieter
Show & Twirlteam Soesterberg
Smeeing BDC
T.T.V. Overhees
Schaatsvereniging Eemland
The Red Stars
De Schieter
Soester Bowling Vereniging
De Knickerbockers
V.V. Hees
Korfbalvereniging De Eemvogels
J.B.V. De Gemshoorn
B.C. Schoon Slem
Firtina'93
Bowls Club Soest
V.V. 't Vliegdorp
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Nordic Walking Soest
B.C. Badso
Soester Schaakclub
A.V. Pijnenburg
R.T.V. Tempo Toer
S.O. Soest
T.T.V. Shot
Damvereniging Soest-Baarn
De Eemschutters
Ski team Soesterberg
Sovoco
De Duinkikkers
B.C. Soest
L.T.V. Soesterberg
A.G.V. De Springbokken
Bridge Club Soesterberg
Peter's Baan Soest
B.C. Eemland
T.V. Soest-Zuid
VVZ'49
L.T.C. Soestdijk
V.V. Sec
B.C. Selby
Bekijk alle verenigingen

Integraal Accommodatiebeleid Gemeente Soest

22-01-2021

De gemeente Soest werkt aan een herijking van het in 2014 vastgestelde accommodatiebeleid. Door het bureau Roosemalen & Savelkoul is inmiddels een rapportage als handelingskader voor de gemeente Soest is opgesteld. Op basis van deze rapportage heeft het College van Burgemeester en Wethouders een raadsvoorstel opgesteld waarin het beleid voor de komende jaren wordt omschreven. De betreffende stukken zijn terug te vinden op de site van de gemeente Soest,

Op 21 januari jl. heeft de gemeenteraad een Informatieavond gehouden waarin aan diverse maatschappelijke organisaties zoals de Sport Federatie Soest hun visie te geven op de voorliggende stukken. De Sport Federatie Soest heeft natuurlijk gebruik gemaakt van dit aanbod en de volgende inbreng geleverd. Centraal in onze inbreng staat onze visie dat het investeren in en beheren van sportaccommodaties vanuit de maatschappelijke rol van de gemeente een kerntaak zou moeten zijn. De wijze waarop dit wordt vorm gegeven dient uitgewerkt te zijn in een actuele sportvisie (welke er trouwens op dit moment in de gemeente Soest niet is).

De bespreking in de gemeenteraad van het raadsvoorstel is op donderdagavond 18 februari a.s. terwijl de besluitvorming op donderdagavond 4 maart is voorzien. In de tussenliggende periode is de Sport Federatie Soest altijd bereid haar visie aan de raadsleden nader toe te lichten. Inmiddels hebben al enkele partijen zich daarvoor gemeld.

 


Nieuwsoverzicht