Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

M.H.C. Soest
T.T.V. Overhees
Peter's Baan Soest
T.V. Soest-Zuid
Golfclub Soestduinen
Schaatsvereniging Eemland
J.B.V. De Gemshoorn
Show & Twirlteam Soesterberg
T.T.V. Shot
Bowls Club Soest
V.V. Hees
L.T.V. Soesterberg
Soester Schaakclub
B.C. Selby
De Knickerbockers
B.C. Badso
Smeeing BDC
B.C. Eemland
A.G.V. De Springbokken
Bridge Club Soesterberg
VVZ'49
Korfbalvereniging De Eemvogels
The Red Stars
B.C. Schoon Slem
Sovoco
B.C. Soest
L.T.C. Soestdijk
Damvereniging Soest-Baarn
De Duinkikkers
V.V. Sec
S.O. Soest
V.V. 't Vliegdorp
De Schieter
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Firtina'93
St. Bentinck Fonds
Nordic Walking Soest
De Eemschutters
R.T.V. Tempo Toer
Ski team Soesterberg
De Schieter
Soester Bowling Vereniging
A.V. Pijnenburg
Bekijk alle verenigingen

Bouw nieuwe sporthal vertraagd

06-02-2021

Afgelopen week heeft de gemeente Soest o.d. de sportverenigingen en andere betrokkenen geïnformeerd over de voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal welke bij Sportboulevard De Engh is gepland. Uit deze tussenrapportage blijkt dat de realisatie van deze nieuwe sporthal vertraagd is en dat deze pas na de zomer 2023 in gebruik kan worden genomen, een jaar later dan eerder gepland. In de gemeentelijke informatie wordt duidelijk gemaakt wat hiervan de oorzaken zijn. Hieronder treft u een deel van die informatie. 
De vertraging betekent ook dat Sporthal Beukendal langer in gebruik zal blijven.

Inmiddels zijn berichten verschenen in:
Gooi en Eemlander op 5 februari 2021
Amersfoortse Courant op 6 februari 2021

Informatie Gemeente Soest verstuurd op 3 februari 2021:

Met deze brief informeren we u, als direct betrokkene, over de voortgang van de voorbereidingen voor de nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh. Sinds de gemeenteraad zich op 21 november 2019 uitsprak voor een nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh, zijn de voorbereidingen in aanloop naar de start van de bouw in volle gang. In het voorjaar van 2020 werd onder toeziend oog van vertegenwoordigers uit de sport en omwonenden, architect AG NOVA uit Amersfoort gekozen. Zij werken het ontwerp verder uit en begeleiden het ontwerpproces. Ondanks de COVID-19 maatregelen kon Soest verder met de uitwerking van de nieuwe sporthal. Toch kosten de voorbereidingen meer tijd dan eerder gedacht. Met name een noodzakelijk vleermuizenonderzoek bij de huidige Sportboulevard zorgt helaas voor vertraging.

Voorbereidingen en onderzoeken
Wat is inmiddels gereed?
AG NOVA architecten werkte de afgelopen maanden met betrokkenen aan de verdere invulling van het voorlopig en definitief ontwerp van de sporthal. Ook de inrichting van het buitenterrein en het parkeren kregen hierbij bijzondere aandacht. Voorbereiding van de nieuwe sporthal betekent ook veel onderzoeken. Zo deden we onder meer onderzoek naar de bodemkwaliteit, archeologie en akoestiek.
Waar werken we op dit moment aan?
Op dit moment vinden er nog onderzoeken plaats naar bomen (BEA) en het eventuele effect op parkeren. Ook de waterhuishouding (Wadi) wordt momenteel nog nader onderzocht. De verwachting is dat eind februari 2021 bijna alle benodigde informatie beschikbaar is voor behandeling in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK, voorheen: de welstand), voor het aanvragen van de Omgevingsvergunning én het starten van de aanbesteding voor de bouw in de maanden na februari.
Wat staat ons nog te doen?
Het onderzoek dat dan nog niet is afgerond, is het vleermuizenonderzoek. Een eerste onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er mogelijk vleermuizen leven in de bestaande muur van de Sportboulevard, precies op de plaats waar de nieuwe sporthal gerealiseerd wordt. De provincie Utrecht heeft aanvullend onderzoek geëistin verband met het moment van zichtbaar worden van de vleermuizen, niet eerder dan in juni/juli 2021 kan worden uitgevoerd. Dit heeft helaas een vertragend effect op de planning van het project.

Aangepaste planning voor het vervolg
De planning voor de nieuwe sporthal ziet er nu als volgt uit:

  • Start aanbesteding bouw: voor de zomer 2021
  • Indienen omgevingsvergunning: augustus 2021
  • Verlening omgevingsvergunning: oktober 2021
  • Start bouw: december 2021
  • Oplevering nieuwe sporthal en ingebruikname: 2e kwartaal 2023
  • Oplevering buitenterrein en volledige ingebruikname: 3e kwartaal 2023

Ten opzichte van de eerder afgegeven planning in maart 2020 betekent dit een vertraging. Alle betrokkenen (sportverenigingen, omwonenden, onderwijs en andere belanghebbenden) zijn inmiddels met deze informatiemail op de hoogte gesteld van de nieuwe planning. Sporthal Beukendal blijft langer in gebruik om continuïteit voor de gebruikers te waarborgen.


Nieuwsoverzicht