Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

St. Bentinck Fonds
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Korfbalvereniging De Eemvogels
De Eemschutters
T.T.V. Shot
Soester Schaakclub
B.C. Selby
Ski team Soesterberg
T.T.V. Overhees
R.T.V. Tempo Toer
Damvereniging Soest-Baarn
Schaatsvereniging Eemland
Firtina'93
T.V. Soest-Zuid
B.C. Schoon Slem
Smeeing BDC
L.T.C. Soestdijk
Bowls Club Soest
De Knickerbockers
VVZ'49
M.H.C. Soest
Bridge Club Soesterberg
Show & Twirlteam Soesterberg
S.O. Soest
L.T.V. Soesterberg
Nordic Walking Soest
V.V. 't Vliegdorp
Peter's Baan Soest
De Duinkikkers
J.B.V. De Gemshoorn
B.C. Eemland
B.C. Soest
De Schieter
Soester Bowling Vereniging
Sovoco
The Red Stars
V.V. Hees
Golfclub Soestduinen
De Schieter
A.G.V. De Springbokken
B.C. Badso
V.V. Sec
A.V. Pijnenburg
Bekijk alle verenigingen

Impressie van het lijsttrekkersdebat 10 februari 2010

14-02-2010

Impressie van het lijsttrekkersdebat 10 februari 2010. Georganiseerd door de Sportfederatie Soest In het kader van de a.s. gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

Alle lijsttrekkers van alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 zijn aanwezig. Zonder bericht was de lijsttrekker van Leefbaar Soest afwezig. Het Lijsttrekkersdebat is het logische vervolg op het Wensenfestival dat de Sportfederatie Soest in oktober 2009 heeft georganiseerd. De leiding van deze avond is in handen van Ties ter Horst van Sport Service Midden-Nederland. Hij licht de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot sport toe. Sport is meer dan een sportvereniging: er worden steeds meer projecten ontwikkeld waarbij sport en sportverenigingen betrokken zijn: jongeren en overgewicht; ouderen en sport zijn voorbeelden daarvan. Sport is meer dan een middel; sport zorgt voor minder uitgaven op andere sectoren (gezondheidssector bijvoorbeeld). Daarnaast noemt hij als de belangrijke droom van het NOC/NSF in de komende jaren: de organisatie van de Olympische Spelen.
 
Ten aanzien van het debat vanavond benadrukt hij dat alles wat de politieke partijen beloven, ook wordt vastgelegd. De lijsttrekkers gaan met elkaar in debat; de zaal kan tussentijds vragen stellen. Er wordt aan de hand van een drietal stellingen gediscussieerd. Aan het eind wordt de kieswijzer ingevuld.
 
Stelling 1: Gemeente Soest moet meer en meer investeren in de vrijwilligers van sportvereniging; dat levert de samenleving veel op.
 
Uitslag: De vertegenwoordigers van Soest 2020, VVD, GGS, CDA, S.P. en Dí66 zijn van oordeel dat er meer geinvesteerd dient te worden. Dat behoeft niet alleen in geld, minschien wel met minder geld. De ondersteuning kan ook op andere wijze geconcretiseerd worden. PvdA, Groen Links en CU/SGP zijn van oordeel dat de investeringen gelijk dienen te blijven.
 
De reactie van de voorzitter van de Sport Federatie Soest , Hans Moerman: Had meer verwacht van de politiek; het is duidelijk dat men niet in geld, maar wel in materialen/ voorzieningen/menskracht wil investeren.
 
Stelling 2: Het behoord tot de kern taken van de gemeente om voldoende , volgens NOC*NSF normen ingerichte sportaccommodaties, aan de verenigingen beschikbaar te stellen tegen een redelijk huur.
 
Uitslag: Hiermee zijn alle politieke woordvoerders het eens. Daarbij is fasering wel aan de orde.
 
De reactie van het bestuurslid van de Sport Federatie Seost, Niels van Looveren: Accommodaties moeten voldoen aan de NOC*NSF normen: achterstallig onderhoud dient door de gemeente te worden uitgevoerd. Er moet geinvesteerd worden in modernisering.
 
Aanvullende opmerking van de voorzitter Sport Federatie Soest: het erkennen van de positie van de Sport Federatie en het betrekken van de Sport Federatie bij de prioriteiten in de sport is een verantwoordelijkheid die de Sport Federatie nu niet heeft: ze is immers een belangenbehartigende vereniging en niet een officieel erkend adviesorgaan. De politiek heeft hier enkele jaren geleden voor gekozen toen de toenmalige Sportraad als officieel adviesorgaan werd opgeheven.
 
Stelling 3: Op de sport mag niet bezuinigd worden. Sterker nog er moet meer geÔnvesteerd worden. Dit moet mede bekostigd worden door de afdelingen welzijn, onderwijs en gezondheid.
 
Uitslag: Voor minder investeren kiezen de partijen Soest 2020, VVD, GGS, PvdA en Groen Links, De woordvoerder van CU/SGP komt niet tot een uitgesproken keuze en de partijen CDA, S.P. en Dí66 zijn van oorddel dat de investeringen het gelijke niveau dienen te handhaven.
 
De reactie van het bestuurslid van de Sport Federatie Soest, Piet Moree: De uitslag van de kieswijzer was te verwachten; handhaving van het huidige beleid is wellicht al niet te realiseren; hij is blij met de opmerking dat prioriteiten in investeringen in goed overleg met de Sport Federatie Soest moeten worden vastgesteld. Hij vraagt nadrukkelijk de aandacht van de politieke partijen voor de situatie van sporthal Beukendal.
 
Algemeen kan gesteld worden dat alle politieke partijen het erover eens zijn dat sport een belangrijke functie heeft binnen de gemeente, ook in maatschappelijk opzicht. Het belang van de sport staat niet ter discussie. Belangrijke suggestie is de combinatie van sportverenigingen en de buurtsportmedewerker: gezamenlijk activiteiten oppakken is nadrukkelijk genoemd. Ook de nieuwe combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld kunnen in samenwerking met sportverenigingen een aantal activiteiten oppakken.
 
Duidelijk wordt dat de politieke opvatting is dat er in de komende jaren bezuinigd moet worden op alle fronten binnen de gemeente: dus ook op het terrein van de sport. Daar moet iedereen rekening mee houden: meer investeren in sport dan de afgelopen jaren is geen realistische gedachte.
 
De voorzitter van de Sport Federatie Soest, Hans Moerman, sluit de avond af. De sport heeft vanavond veel informatie gekregen; de Sport Federatie Soest wil graag het platform zijn binnen de gemeente Soest voor alle zaken de sport betreffend. Hij dankt de politieke vertegenwoordigers hartelijk voor hun bijdrage aan deze avond. Ook de vertegenwoordigers van Sportservice Midden-Nederland worden hartelijk bedankt. En tenslotte de medewerkers van A.V. Pijnenburg en het bestuur dat de accommodatie ter beschikking stelde.
 
Soest, 14 februari 2010.

Nieuwsoverzicht