Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

L.T.V. Soesterberg
V.V. 't Vliegdorp
S.O. Soest
Soester Bowling Vereniging
De Eemschutters
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
De Schieter
St. Bentinck Fonds
De Schieter
A.G.V. De Springbokken
Sovoco
Bridge Club Soesterberg
B.C. Schoon Slem
R.T.V. Tempo Toer
De Knickerbockers
Peter's Baan Soest
B.C. Soest
V.V. Sec
Damvereniging Soest-Baarn
The Red Stars
Bowls Club Soest
Soester Schaakclub
A.V. Pijnenburg
De Duinkikkers
B.C. Badso
Korfbalvereniging De Eemvogels
Ski team Soesterberg
L.T.C. Soestdijk
Schaatsvereniging Eemland
M.H.C. Soest
Nordic Walking Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
Golfclub Soestduinen
VVZ'49
T.T.V. Shot
V.V. Hees
T.V. Soest-Zuid
Firtina'93
J.B.V. De Gemshoorn
B.C. Eemland
T.T.V. Overhees
Smeeing BDC
B.C. Selby
Bekijk alle verenigingen

Sportdeelname onderzoek 2013

14-02-2014

De gemeente Soest heeft een sportdeelnameonderzoek 2013 laten uitvoeren. Het onderzoek is voor de derde keer in samenwerking met het bureau Sportscan uit Zwolle uitgevoerd. Net als in de voorgaande onderzoeken van 2005 en 2007/2008 zijn de richtlijnen van het RSO (Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek) aangehouden. In het onderzoek van 2013 zijn de resultaten uit de twee voorgaande jaren met elkaar vergeleken, waardoor ontwikkelingen vanaf 2005 te volgen zijn. Ongeveer 4.500 inwoners hebben meegewerkt aan het onderzoek. 2193 de kinderen van de basisscholen, 529 jongeren van het voortgezet onderwijs en 2312 volwassenen van 18 jaar tot en met 75 jaar hebben vragen beantwoord over de sportdeelname, motieven van sportdeelname, de beweegnorm, overgewicht en bewegen, vrijwilligerswerk en sportvoorzieningen. Hiermee is het onderzoek representatief en kan de sportdeelname in Soest eenduidig gekwantificeerd worden.

Een aantal voorbeelden uit het onderzoek:

-         Weliswaar is de sportdeelname van volwassenen en jongeren in Soest iets gedaald. Echter ten opzichte van het landelijk gemiddelde (66%) is de deelname in Soest nog steeds hoog (zie tabel). In de achterliggende jaren is steeds sterk ingezet op de basisschooljeugd. Dit past bij de visie om kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met de sport en beweegcultuur, zodat het mogelijk wordt om een leven lang te bewegen en te sporten. De gelijkblijvende sportdeelname van de basisschool jeugd lijkt een goede bewijslast voor de effectiviteit van sportstimuleringsactiviteiten.

-         Het is opvallend dat de sportdeelname van de van der Hucht scholen is gestegen. Deze scholen zijn nu alle drie sportactieve scholen geworden. De grote stijging van het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen(10-14%) is te verklaren door de extra aandacht voor gezondheid en bewegen laat zien.

-         Het rapport laat zien dat het sportkennismakingsprogramma “Kies je Sport” er in slaagt om kinderen een sport te laten vinden die bij ze past, 24 % van de deelnemers zeggen dat ze zich na afloop hebben aangemeld (18% in 2008). De werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen die in 2010 gestart zijn hebben zijn zichtbaar. Ook sporten in de wijk en sporten bij de buitenschoolse opvang zijn vergelijkbare nieuwere organisatievormen die in het onderzoek worden genoemd.

-         De grote kracht van de sport in Soest wordt gevormd door de vele vrijwilligers die helpen om de verenigingen draaiende te houden. Het rapport geeft goed inzicht in het vrijwilligerswerk. Dit percentage stijgt (volwassenen 21% t.o.v.17% in 2008). Jongeren doen zelfs nog iets meer aan vrijwilligers werk ongeveer 27 %.

Dit is een kleine greep uit het onderzoek. In het rapport vindt u de complete uitslagen, ook worden hierin veel vergelijkingen gemaakt met het onderzoek van 2008 en 2005. 


Nieuwsoverzicht