Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

22-01-2019
Besloten Algemene Ledenvergadering Sport Federatie Soest kantine MHC aan de Bosstraat

23-01-2019
Sportcafé 2019 gemeente Soest ea Hockeyclub Phoenix te Zeist

Volledig overzicht

Sportverenigingen

J.B.V. De Gemshoorn
R.T.V. Tempo Toer
Bridge Club Soesterberg
Bowls Club Soest
VVZ'49
S.O. Soest
Korfbalvereniging De Eemvogels
B.C. Eemland
De Knickerbockers
De Eemschutters
B.C. Selby
A.V. Pijnenburg
V.V. Sec
Nordic Walking Soest
Golfclub Soestduinen
L.T.V. Soesterberg
T.T.V. Overhees
Firtina'93
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
V.V. Hees
De Schieter
Peter's Baan Soest
Soester Schaakclub
A.G.V. De Springbokken
B.C. Schoon Slem
De Schieter
The Red Stars
Soester Bowling Vereniging
B.C. Badso
Damvereniging Soest-Baarn
Schaatsvereniging Eemland
Smeeing BDC
T.T.V. Shot
B.C. Soest
T.V. Soest-Zuid
V.V. 't Vliegdorp
M.H.C. Soest
St. Bentinck Fonds
Show & Twirlteam Soesterberg
Ski team Soesterberg
De Duinkikkers
L.T.C. Soestdijk
Sovoco
Bekijk alle verenigingen

Raadsdebat 16 oktober 2014

17-10-2014

Aan het eind van de raadsvergadering van 16 oktober jl. was een Debat geagendeerd over de Taakstelling Sport. Aan de hand van de inventarisatie onder de raadsfracties waren 4 discussiepunten geagendeerd. Conform een in de Ronde op 9 oktober gedane toezegging ontving de raad van het College nog een nadere reactie op de door de SFS/Kerngroep Sportvisie uitgebrachte eindrapportage. Deze reactie was voor de SFS/Kerngroep Sportvisie aanleiding om te reageren naar de raad ter voorbereiding op het Debat van 16 oktober. Dit betekende dat de raadsleden in de dagen voorafgaande aan de Raad nog aanvullende stukken kregen die een basis vormde voor het Debat.

De burgemeester gaf de raadsleden voorafgaande aan het bespreken van de discussiepunten de gelegenheid nog een algemene reactie te geven. De meeste raadsfracties maakten daar gebruik van. Vervolgens werden de discussiepunten aan de orde gesteld. Bij elk onderdeel probeerde de burgemeester de inbreng samen te vatten. Gezien de diversheid was dat niet gemakkelijk. Welke punten hebben wij waargenomen vanaf de publiekstribune.

1. Er is nog steeds een grote waardering voor de uitgebrachte eindrapportage welke door de Kerngroep Sportvisie is voorbereid. Bij nadere lezing waren sommige raadsleden steeds meer onder de indruk van de compleetheid van de inventarisatie, de voorstellen maar ook de deskundigheid van het veld.

2. De raad worstelt met het feit dat de bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven sport nog niet betekenen dat er een bezuiniging binnen de gemeentebegroting wordt gerealiseerd.

3. Raad breed wordt geconstateerd dat de voorstellen en de uitwerking ervan zeker in 2015 niet leiden tot het realiseren van de taakstelling zoals eerder afgesproken. Enkele partijen (o.a. LAS, GGS, Groen Links, ChristenUnie/SGP) wilden de taakstelling wel op voorhand voor 2015 als overgangsjaar wat verzachten. De meerderheid van de raad vindt dat men vast moet blijven houden aan de taakstelling van 0,5 miljoen ook voor 2015.

4. De raad vindt dat de taakstelling onderwerp van gesprek moet zijn tussen gemeente en sport. Enkele partijen in de raad spraken zich uit dat er vanuit de sport in 2015 best een hogere bijdrage kan worden geleverd. Concretisering daarvan zou onderwerp van gesprek/onderhandeling moeten zijn.

5. De nieuwe huursystematiek gaf geen verdere aanleiding tot discussie. Geconstateerd mag worden dat deze breed wordt omarmd door de raad.

6. Wat betreft enkele discussiepunten valt op te merken, dat er wel raadsbreed steun is voor een aprte behandeling van vv Vliegdorp, de verplaatsing van Eemvogels en BDC naar de Bosstraat roept wel veel vragen op met name vanuit de noodzakelijke investerngen en het weinige rendement voor de gemeentebegroting, een langetermijns investering- en onderhoudsplan krijgt ook de steun van de raad. Daarbij wordt wel geconstateerd dat de huieige beschikbare middelen onvoldoende zijn zeker ook wanneer het Kybys-rapport erbij wordt betrokken (hetgeen noodzakelijk is).

Al met al lijkt er na het Debat niet meer duidelijkheid te zijn over de gevolgen voor de sport in het komend jaar. Veel moet nog worden uitgezocht, waarbij de raad vindt dat de sport nadrukkelijk daarbij moet zijn betrokken. Het bestuur van de SFS en de leden van de Kerngroep zullen begin volgende week met elkaar nadere uitgangspunten bespreken rondom de medewerking aan het vervolgproces.


Nieuwsoverzicht