Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Golfclub Soestduinen
Schaatsvereniging Eemland
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
B.C. Soest
Bowls Club Soest
T.T.V. Overhees
Show & Twirlteam Soesterberg
Sovoco
J.B.V. De Gemshoorn
L.T.C. Soestdijk
T.T.V. Shot
Soester Schaakclub
V.V. Hees
Korfbalvereniging De Eemvogels
Soester Bowling Vereniging
Bridge Club Soesterberg
Nordic Walking Soest
A.G.V. De Springbokken
De Duinkikkers
Peter's Baan Soest
M.H.C. Soest
De Eemschutters
St. Bentinck Fonds
De Schieter
B.C. Schoon Slem
Smeeing BDC
A.V. Pijnenburg
B.C. Selby
V.V. Sec
T.V. Soest-Zuid
Ski team Soesterberg
V.V. 't Vliegdorp
B.C. Eemland
R.T.V. Tempo Toer
L.T.V. Soesterberg
B.C. Badso
The Red Stars
Damvereniging Soest-Baarn
VVZ'49
S.O. Soest
Firtina'93
De Knickerbockers
De Schieter
Bekijk alle verenigingen

Raadsbesluit over Eindrapportage Kerngroep Sportvise

07-11-2014

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 november heeft de raad een besluit genomen over de Eindrapportage Kerngroep Sportvisie. Op 3 november jl. was door alle fracties een voorstel tot besluit opgesteld en gepresenteerd, waarin ook afspraken zijn gemaakt over een aanpassing van de taakstelling voor het jaar 2015.

Na een introductie van het voorstel door Jan Paauw (GGS) werd unaniem ingestemd met de inhoud van het voorstel tot besluitvorming. Gestart kan worden met de implementatie van de verschillende voorstellen in de eindrappportage. Hiervoor zal een Plan van Aanpak worden opgesteld. Op maandagavond 10 november zal het bestuur met de leden van de Kerngroep Sportvisie van gedachten wisselen op welke wijze de inbreng en medewerking vanuit de sport vorm kan krijgen.

In een binnenkort te beleggen Algemene Ledenvergadering zal de inbreng en medewerking aan de leden van de SporFederatie Soest worden voorgelegd en zal gesproken worden over een mandatering van de bij het proces betrokken personen vanuit de Sport.


Nieuwsoverzicht