Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Soester Schaakclub
V.V. 't Vliegdorp
S.O. Soest
B.C. Eemland
Firtina'93
L.T.C. Soestdijk
Golfclub Soestduinen
B.C. Soest
R.T.V. Tempo Toer
Show & Twirlteam Soesterberg
A.V. Pijnenburg
St. Bentinck Fonds
Soester Bowling Vereniging
B.C. Schoon Slem
T.V. Soest-Zuid
A.G.V. De Springbokken
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Bridge Club Soesterberg
Sovoco
The Red Stars
Schaatsvereniging Eemland
Nordic Walking Soest
De Schieter
T.T.V. Shot
Bowls Club Soest
V.V. Sec
De Schieter
Peter's Baan Soest
L.T.V. Soesterberg
Smeeing BDC
Korfbalvereniging De Eemvogels
B.C. Badso
Damvereniging Soest-Baarn
B.C. Selby
T.T.V. Overhees
De Knickerbockers
De Duinkikkers
Ski team Soesterberg
V.V. Hees
De Eemschutters
M.H.C. Soest
VVZ'49
J.B.V. De Gemshoorn
Bekijk alle verenigingen

Naleving alcoholverbod minderjarigen moet beter

19-11-2014

De gemeente Soest heeft onderzoek laten doen naar de naleving van het verbod van verkoop van alcohol aan jongeren jonger dan 18 jaar. Dit gebeurde met de inzet van een mistery-guest van 17 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de verstrekking van alcohol nog te weinig aandacht is voor de leeftijd van de koper en gebruiker. Dat moet dus verbeterd worden.

De Sport Federatie Soest heeft dit onderwerp geagendeerd voor haar eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 2 december a.s. In een 1ste reactie heeft zij het volgende aangegeven (welke is opgenomen in het persbericht van de gemeente Soest):

Sportfederatie reageert namens de sportverenigingen: De resultaten van het uitgevoerde onderzoek binnen de bezochte sportkantines geven nog eens aan, dat de daadwerkelijke uitvoering van het horecabeleid verder aangescherpt dient te worden door de sportverenigingen. Daartoe biedt een nadere reglementering van het beheer van de bar met eisen aan in te zetten vrijwilligers, handleiding voor barmedewerkers e.d. een basis. Daarnaast vraagt het om een actieve coaching van de barmedewerkers en reguliere evaluatiemomenten vanuit ook een bestuurlijke betrokkenheid. Op basis daarvan gaan wij uit van een verantwoord gebruik van alcohol door sporters en hun supporters, waarbij ook de nadere adviezen vanuit de sportkoepels worden nageleefd.


Nieuwsoverzicht