Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

R.T.V. Tempo Toer
De Schieter
S.O. Soest
Damvereniging Soest-Baarn
Peter's Baan Soest
J.B.V. De Gemshoorn
A.V. Pijnenburg
L.T.V. Soesterberg
Firtina'93
B.C. Selby
V.V. 't Vliegdorp
V.V. Hees
A.G.V. De Springbokken
T.T.V. Overhees
T.T.V. Shot
Soester Schaakclub
De Duinkikkers
Smeeing BDC
Soester Bowling Vereniging
Schaatsvereniging Eemland
B.C. Eemland
St. Bentinck Fonds
Korfbalvereniging De Eemvogels
De Knickerbockers
Show & Twirlteam Soesterberg
B.C. Badso
Nordic Walking Soest
B.C. Schoon Slem
V.V. Sec
B.C. Soest
The Red Stars
VVZ'49
Ski team Soesterberg
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Sovoco
Golfclub Soestduinen
Bridge Club Soesterberg
Bowls Club Soest
L.T.C. Soestdijk
T.V. Soest-Zuid
M.H.C. Soest
De Schieter
De Eemschutters
Bekijk alle verenigingen

Nieuws

2015
Project landelijke pilot retour en beloningssystemen sportverenigingen - 29-12-2015
In de gemeenteraadsvergadering van 17 december is besloten dat ook sportverenigingen worden aangewezen als maatschappelijke organisaties in het kader van de inzameling van grondstoffen en afval. Hierdoor kunnen de sportverenigingen voor...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 62 verschenen - 10-12-2015
Op 10 december 2015 is Nieuwsbrief nummer 62 verschenen met daarin een terugblik op de ALV van 8 december jl. en een overzicht natuurlijk van enkele actuele zaken als opstellen visie binnen- en buitensportaccommodaties, cultuurvisie...
Lees verder

Brief gemeente Soest over subsidiemogelijkheden energiebesparende maatregelen - 02-12-2015
Woensdag 2 december is door de gemeente Soest aan de besturen van de sportverenigingen die gebruik maken van een buitensportaccommodatie een mail gezonden waarin zij geïnformeerd worden over subsidiemogelijkheden voor...
Lees verder

Afvalinzameling - 27-11-2015
Vandaag heeft de gemeente Soest aan alle bestuurders van sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties een brief gestuurd over haar beleid om het zwerfafval te bestrijden als ook de wijzigingen van de afvalinzameling vanaf 1...
Lees verder

Extra Algemene Ledenvergadering op 8 december 2015 - 22-11-2015
Het bestuur van de SFS heeft voor dinsdagavond 8 december a.s. een extra Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt vanaf 20.00 uur gehouden in een van de ruimten van het gemeentehuis te Soest. Het eerste gedeelte van de...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 61 verschenen - 12-11-2015
Vandaag is er weer een Nieuwsbrief (nummer 61) verschenen. Daarin informatie over de implementatie van de Taakstelling Sport voor de komende jaren, de inventarisatie van de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties,...
Lees verder

Inventarisatie behoefte aan sportaccommodaties - 11-11-2015
De diverse sportverenigingen in Soest en Soesterberg die gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie krijgen vandaag een vragenlijst toegestuurd. De vragen betreffen een meerjaren-inventarisatie van de behoefte naar...
Lees verder

Awareness meeting Sport & Alcohol - 22-10-2015
Op maandag 16 november om 19:30 uur (tot 21:30 uur) wordt in de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht een bijeenkomst  ’Awareness meeting Sport & Alcohol’ georganiseerd door Academie voor...
Lees verder

Power Beursvloer op 16 november 2015 - 22-10-2015
Op 16 november a.s.van 15.30 -18.00 uur organiseert POWER Soest de POWER beursvloer in de Stayokay (Bosstraat, Soest). Beoogd resultaat is dat mensen, bedrijven en organisaties elkaar ontmoeten, kwaliteiten en vragen en aanbod uitwisselen...
Lees verder

Gemeenteraad Soest stelt zich unaniem achter voorstellen Uitwerkingsrapportage - 02-10-2015
Tijdens de besluitvormendende raadsvergadering op 1 oktober jl. is gesproken over de "Uitwerkingsrapportage van de Stuurgroep Sport", de status aparte vv 't Vliegdorp en het Tarievenbesluit gebruik gemeentelijke...
Lees verder

Presentatie Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport - 21-09-2015
Tijdens een oriënenterende bespreking van de gemeenteraad Soest op donderdagavond 17 september jl. heeft de Stuurgroep Sport (i.c.wethouder Janne Pijnenborg en Evert ten Kate) de stand van zaken toegelicht rondom de Taakstelling Sport...
Lees verder

KV Eemvogels een Focusvereniging - 12-09-2015
Op zaterdag 12 september tekenden vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) en De Eemvogels een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dat moment mag de Soester korfbalvereniging zich officieel FOCUS-vereniging van...
Lees verder

College stemt in met Uitwerkingsrapportage Taakstelling Sport - 01-09-2015
In de afgelopen maanden hebben verschillende werkgroepen onder regie van een Stuurgroep Sport (met vertegenwoordigers vanuit de sport en de gemeente) de door de Kerngroep Sport uitgebrachte voorstellen over de invulling van de taakstelling...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 60 verschenen - 15-07-2015
Op 14 juli is de nieuwste Nieuwsbrief nummer 60 van de Sport Federatie Soest onder de "abonnees" verspreid met informatie over verschillende actuele onderwerpen, zoals ook de voortgang van het project Implementatie Bezuinigingen,...
Lees verder

Jaarverslag SportFederatieSoest 2014-2015 - 13-07-2015
Tijdens de ALV op woensdag 17 juni jl. is het Haarsverslag van de Sport Federatie Soest 1 mei 2014 tm 30 april 2015 vastgesteld. In dit Jaarverslag een overzicht van de activiteiten die binnen de Sport Federatie Soest in die periode hebben...
Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst veiliger omgeving (update) - 19-06-2015
Zoals u wellicht weet, zijn er diverse plaatsen in Soest waar onrust en overlast ervaren wordt door jongeren uit Soest.   Bij de gymzaal aan de Smitsweg is er regelmatig overlast van jongeren in de vorm van vernielingen,...
Lees verder

Sportuitwisseling Soest - Soest op zaterdag 13 juni 2015 - 01-06-2015
In de periode van 14 mei tot en met 14 juni wordt de tweejaarlijkse ontmoeting tussen Soest Duitsland en Soest Nederland gehouden. Dit jaar komen Duitse delegaties naar Nederland. Ook de sport is onderdeel van deze ontmoeting (Treff)....
Lees verder

Presentatie Voortgang Project Taakstelling Sport - 25-04-2015
Tijdens de Ontmoeting op 23 april heeft de Stuurgroep Taakstelling de leden van de gemeenteraad in aanwezigheid van verschillende vertegenwoordigers van de Soester sportverenigingen een Tussenstand van het project Taakstelling Sport...
Lees verder

Eerste Nieuwsbrief Stuurgroep Sport verschenen - 20-03-2015
Op 20 maart is de eerste Nieuwsbrief van de Stuurgroep Sport verschenen. Hierin wordt infomatie verstrekt over de stand van zaken van het project implementatie bezuinigingsvoorstellen sport zoals door de Kerngroep Sportvisie in september...
Lees verder

Waakzaamheid gevraagd bij beheer sportaccommaties - 20-03-2015
Afgelopen weekend (14 en 15 maart) is ingebroken in de sportaccommodaties van zowel vv Hees als vv SEC. Ze hebben niet alleen waardevolle spullen meegenomen maar hebben ook de nodige schade aangericht. Mede namens de gemeente...
Lees verder

Informatiebijeenkomst Stuurgroep Sport aan raadsleden - 06-02-2015
Voorafgaande aan de Rond en Ontmoeting zal op donderdagavond 12 februari a.s.van 19.00 - 19.30 uur een informatiebijeenkomst Sport worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. De Sportfederatie Soest en het College hebben samen...
Lees verder

Kerngroep Sportvisie wint Gouden Oliebol - 18-01-2015
Op zaterdag 17 januari ontving de Kerngroep Sportvisie uit handen van Burgemeester Rob Metz, de Gouden Oliebol. Ook ontvingen alle genomineerden een grote slagroomtaart. Deze prijs , die dit jaar voor de 28e keer werd uitgereikt, is een...
Lees verder

Extra Algemene Ledenvergadering op 15 januari 2015 - 09-01-2015
Op donderdagavond 15 januari zal er in de kantine van de Knickerbockers aan de Bosstraat een extra Algemene Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest worden gehouden. Voornaamste agendapunt is het Projectplan Implementatie...
Lees verder

Nog tot 10 januari stemmen voor Gouden Oliebol - 06-01-2015
De Kerngroep Sportvisie is genomineerd voor de Gouden Oliebol 2014. De Gouden Oliebol staat voor: “je moet een oliebol zijn om zoveel vrije tijd in vrijwilligerswerk te stoppen”. De Kerngroep Sportvisie heeft het afgelopen...
Lees verder