Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Damvereniging Soest-Baarn
B.C. Selby
Bridge Club Soesterberg
S.O. Soest
V.V. Sec
A.G.V. De Springbokken
L.T.V. Soesterberg
The Red Stars
Ski team Soesterberg
Schaatsvereniging Eemland
De Schieter
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
VVZ'49
Sovoco
Korfbalvereniging De Eemvogels
Firtina'93
Bowls Club Soest
T.T.V. Shot
V.V. 't Vliegdorp
M.H.C. Soest
B.C. Schoon Slem
St. Bentinck Fonds
De Duinkikkers
De Schieter
B.C. Soest
J.B.V. De Gemshoorn
B.C. Eemland
V.V. Hees
T.T.V. Overhees
Soester Bowling Vereniging
B.C. Badso
Peter's Baan Soest
L.T.C. Soestdijk
Smeeing BDC
Show & Twirlteam Soesterberg
De Knickerbockers
R.T.V. Tempo Toer
A.V. Pijnenburg
Soester Schaakclub
Golfclub Soestduinen
De Eemschutters
T.V. Soest-Zuid
Nordic Walking Soest
Bekijk alle verenigingen

Informatiebijeenkomst Stuurgroep Sport aan raadsleden

06-02-2015

Voorafgaande aan de Rond en Ontmoeting zal op donderdagavond 12 februari a.s.van 19.00 - 19.30 uur een informatiebijeenkomst Sport worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

De Sportfederatie Soest en het College hebben samen inmiddels een projectplan opgesteld waarin de taakstelling voor de sport verder uitgewerkt is. In het projectplan is vermeld dat gewerkt wordt met een Stuurgroep en met werkgroepen. De werkgroepen zijn inmiddels bijeen geweest en de Stuurgroep heeft de opdrachtformuleringen van de werkgroepen definitief vastgesteld.

De Stuurgroep heeft verzocht om een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad te houden om de Raad bij te praten over het proces, de opdrachten van de verschillende werkgroepen en de laatste stand van zaken weer te geven. Tijdens de bijeenkomst is er ook (kort) gelegenheid voor het stellen van vragen.

Nieuwsoverzicht