Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

25-05-2019
Cursus Vertrouwenscontactpersonen De Sleutel, Steenhoffstraat, Soest

18-06-2019
Algemene Ledenvergadering Sportfederatie Soest nog niet bekend

Volledig overzicht

Sportverenigingen

S.O. Soest
Nordic Walking Soest
Ski team Soesterberg
Korfbalvereniging De Eemvogels
B.C. Badso
De Knickerbockers
T.T.V. Shot
V.V. Hees
Schaatsvereniging Eemland
Sovoco
Bowls Club Soest
B.C. Soest
The Red Stars
M.H.C. Soest
L.T.C. Soestdijk
VVZ'49
T.V. Soest-Zuid
Golfclub Soestduinen
L.T.V. Soesterberg
Firtina'93
Damvereniging Soest-Baarn
De Schieter
Peter's Baan Soest
B.C. Schoon Slem
Soester Schaakclub
J.B.V. De Gemshoorn
De Schieter
A.G.V. De Springbokken
A.V. Pijnenburg
B.C. Eemland
Show & Twirlteam Soesterberg
Soester Bowling Vereniging
V.V. Sec
De Duinkikkers
B.C. Selby
R.T.V. Tempo Toer
Smeeing BDC
Bridge Club Soesterberg
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
St. Bentinck Fonds
V.V. 't Vliegdorp
T.T.V. Overhees
De Eemschutters
Bekijk alle verenigingen

Gemeenteraad Soest stelt zich unaniem achter voorstellen Uitwerkingsrapportage

02-10-2015

Tijdens de besluitvormendende raadsvergadering op 1 oktober jl. is gesproken over de "Uitwerkingsrapportage van de Stuurgroep Sport", de status aparte vv 't Vliegdorp en het Tarievenbesluit gebruik gemeentelijke sportaccommodaties 2015. Eerder op 17 en 24 september had de raad hier inhoudelijk over gesproken, vragen gesteld en al een voorlopig standpunt ingenomen.

Zowel met de voorstellen in de Uitwerkingsrapportage als het Tarievenbesluit heeft de raad unaniem ingestemd, nadat eerder een breed gedragen amendement Beslispunt 2.8 over de voorgestelde financieringssystematiek was uitgebreid met de volgende tekst: "Media 2017 de effecten van de visies op binnen- en buitensport, privatiseringsmogelijkheden, ontwikkelingen Eemvogels, invoering nieuwe financieringssystematiek en tussentijdse evaluatie Solidariteitsfonds sport in samenhang met elkaar te evalueren zodat zo nodig tijdig bijgestuurd kan worden op het behalen van de taakstelling.

Na enige discussie in de raad werd vastgesteld dat voorgaande aandachtspunten bij de evaluatie niet limitatief zijn.

LAS en DSN konden niet instemmen met het voorstel rondom de de status aparte van vv 't Vliegdorp. De andere partijen wel, waardoor ook dit agendapunt positief werd afgerond. Alle partijen uitten hun zorgen over een gezonde toekomst van 't Vlliegdorp, maar vonden wel dat het voorstel in ieder geval ruimte geeft om te komen tot een meer gezonde vereniging, zeker in de eerste jaren. Het zal zondermeer een zware opdracht zijn aan het bestuur van 't Vliegdorp om financieel positief uit te komen en de verwachte groei te realiseren. De wethouder zal de ontwikkeling periodiek volgen via kwartaalsgesprekken.

Met dit besluit van de raad kunnen de volgende stappen worden gezet en heeft Eemvogels zijn thuisbasis op de H. Blaekweg en zal dit schooljaar Willaert nog voor de sport beschikbaar zijn.

Tijdens de bespreking in de raad is door verschillende partijen aandacht gevraagd  voor het gebruik van de sportkantines en de vergaande voorwaarden die door de gemeente daarbij worden gesteld in APV en bestemmingsplannen. Voorjaar 2016 is een 1ste evanluatie van de APV toegezegd, waarop een motie over deze kwestie is ingetrokken.


Nieuwsoverzicht