Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

18-06-2019
Algemene Ledenvergadering Sportfederatie Soest Kantine VVZ'49 aan de Eemweg in Soest

Volledig overzicht

Sportverenigingen

V.V. Sec
The Red Stars
Bowls Club Soest
V.V. 't Vliegdorp
De Duinkikkers
T.T.V. Shot
Golfclub Soestduinen
B.C. Eemland
L.T.C. Soestdijk
Peter's Baan Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
R.T.V. Tempo Toer
B.C. Schoon Slem
L.T.V. Soesterberg
Nordic Walking Soest
S.O. Soest
VVZ'49
St. Bentinck Fonds
M.H.C. Soest
V.V. Hees
B.C. Badso
Soester Schaakclub
T.V. Soest-Zuid
De Schieter
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Firtina'93
Damvereniging Soest-Baarn
B.C. Soest
Soester Bowling Vereniging
De Knickerbockers
Ski team Soesterberg
Smeeing BDC
De Eemschutters
A.G.V. De Springbokken
B.C. Selby
Korfbalvereniging De Eemvogels
A.V. Pijnenburg
De Schieter
Sovoco
Schaatsvereniging Eemland
J.B.V. De Gemshoorn
Bridge Club Soesterberg
T.T.V. Overhees
Bekijk alle verenigingen

Gemeenteraad Soest stelt zich unaniem achter voorstellen Uitwerkingsrapportage

02-10-2015

Tijdens de besluitvormendende raadsvergadering op 1 oktober jl. is gesproken over de "Uitwerkingsrapportage van de Stuurgroep Sport", de status aparte vv 't Vliegdorp en het Tarievenbesluit gebruik gemeentelijke sportaccommodaties 2015. Eerder op 17 en 24 september had de raad hier inhoudelijk over gesproken, vragen gesteld en al een voorlopig standpunt ingenomen.

Zowel met de voorstellen in de Uitwerkingsrapportage als het Tarievenbesluit heeft de raad unaniem ingestemd, nadat eerder een breed gedragen amendement Beslispunt 2.8 over de voorgestelde financieringssystematiek was uitgebreid met de volgende tekst: "Media 2017 de effecten van de visies op binnen- en buitensport, privatiseringsmogelijkheden, ontwikkelingen Eemvogels, invoering nieuwe financieringssystematiek en tussentijdse evaluatie Solidariteitsfonds sport in samenhang met elkaar te evalueren zodat zo nodig tijdig bijgestuurd kan worden op het behalen van de taakstelling.

Na enige discussie in de raad werd vastgesteld dat voorgaande aandachtspunten bij de evaluatie niet limitatief zijn.

LAS en DSN konden niet instemmen met het voorstel rondom de de status aparte van vv 't Vliegdorp. De andere partijen wel, waardoor ook dit agendapunt positief werd afgerond. Alle partijen uitten hun zorgen over een gezonde toekomst van 't Vlliegdorp, maar vonden wel dat het voorstel in ieder geval ruimte geeft om te komen tot een meer gezonde vereniging, zeker in de eerste jaren. Het zal zondermeer een zware opdracht zijn aan het bestuur van 't Vliegdorp om financieel positief uit te komen en de verwachte groei te realiseren. De wethouder zal de ontwikkeling periodiek volgen via kwartaalsgesprekken.

Met dit besluit van de raad kunnen de volgende stappen worden gezet en heeft Eemvogels zijn thuisbasis op de H. Blaekweg en zal dit schooljaar Willaert nog voor de sport beschikbaar zijn.

Tijdens de bespreking in de raad is door verschillende partijen aandacht gevraagd  voor het gebruik van de sportkantines en de vergaande voorwaarden die door de gemeente daarbij worden gesteld in APV en bestemmingsplannen. Voorjaar 2016 is een 1ste evanluatie van de APV toegezegd, waarop een motie over deze kwestie is ingetrokken.


Nieuwsoverzicht