Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

18-06-2019
Algemene Ledenvergadering Sportfederatie Soest Kantine VVZ'49 aan de Eemweg in Soest

Volledig overzicht

Sportverenigingen

De Knickerbockers
Show & Twirlteam Soesterberg
T.T.V. Overhees
L.T.C. Soestdijk
St. Bentinck Fonds
B.C. Schoon Slem
B.C. Eemland
Smeeing BDC
The Red Stars
B.C. Badso
VVZ'49
Damvereniging Soest-Baarn
Golfclub Soestduinen
A.G.V. De Springbokken
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
V.V. Hees
B.C. Selby
A.V. Pijnenburg
M.H.C. Soest
De Schieter
Soester Bowling Vereniging
De Duinkikkers
Firtina'93
Bowls Club Soest
L.T.V. Soesterberg
J.B.V. De Gemshoorn
V.V. Sec
Sovoco
V.V. 't Vliegdorp
Ski team Soesterberg
T.T.V. Shot
Nordic Walking Soest
T.V. Soest-Zuid
Schaatsvereniging Eemland
De Eemschutters
Peter's Baan Soest
Soester Schaakclub
R.T.V. Tempo Toer
De Schieter
Korfbalvereniging De Eemvogels
S.O. Soest
B.C. Soest
Bridge Club Soesterberg
Bekijk alle verenigingen

Inventarisatie behoefte aan sportaccommodaties

11-11-2015

De diverse sportverenigingen in Soest en Soesterberg die gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie krijgen vandaag een vragenlijst toegestuurd. De vragen betreffen een meerjaren-inventarisatie van de behoefte naar sportaccommodaties in Soest. De antwoorden vormen de basis voor een visie op de behoefte aan zowel binnen- als buitensportaccommodaties zoals besloten is door de gemeenteraad.

De vragen zijn in nauwe samenwerking met de Sport Federatie Soest opgesteld. Het is de bedoeling dat nadat de vragenlijst zijn beantwoord de verenigingen individueel worden uitgenodig voor een gesprek waarbij naast een ambtenaar van de gemeente ook een vertegenwoordiger van de Sport Federatie Soest aanwezig zal zijn. In dit gesprek wordt gesproken over de visie van de vereniging op de accommodatiebehoefte van haar vereniging in de komende jaren.

De vragen betreffen een inventarisatie van het ledenbestand onderscheiden naar verschillende doelgroepen, de verwachte ontwikkelingen in het ledenbestand, de behoefte aan zaalruimte / sportvelden, samenwerking met andere verenigingen e.a.

De aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

De Sport Federatie Soest voert op dit moment ook op andere aandachtsgebieden overleg met de gemeente Soest om tot gezamenlijke acties te komen. Dit betreft de afvalverwerking en -verwijdering, als ook energiebesparende maatregelen in het kader van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. In de komende weken zullen de verenigingen daar nader over worden geïnformeerd.


Nieuwsoverzicht