Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

25-05-2019
Cursus Vertrouwenscontactpersonen De Sleutel, Steenhoffstraat, Soest

18-06-2019
Algemene Ledenvergadering Sportfederatie Soest nog niet bekend

Volledig overzicht

Sportverenigingen

A.G.V. De Springbokken
T.V. Soest-Zuid
De Schieter
De Eemschutters
R.T.V. Tempo Toer
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Soester Bowling Vereniging
Ski team Soesterberg
Schaatsvereniging Eemland
T.T.V. Overhees
Korfbalvereniging De Eemvogels
J.B.V. De Gemshoorn
De Duinkikkers
V.V. 't Vliegdorp
The Red Stars
Peter's Baan Soest
T.T.V. Shot
Soester Schaakclub
B.C. Schoon Slem
St. Bentinck Fonds
L.T.C. Soestdijk
L.T.V. Soesterberg
B.C. Soest
Firtina'93
Nordic Walking Soest
Bowls Club Soest
V.V. Sec
VVZ'49
Smeeing BDC
B.C. Selby
B.C. Eemland
A.V. Pijnenburg
Sovoco
Damvereniging Soest-Baarn
B.C. Badso
De Knickerbockers
Bridge Club Soesterberg
S.O. Soest
Golfclub Soestduinen
V.V. Hees
M.H.C. Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
De Schieter
Bekijk alle verenigingen

Inventarisatie behoefte aan sportaccommodaties

11-11-2015

De diverse sportverenigingen in Soest en Soesterberg die gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie krijgen vandaag een vragenlijst toegestuurd. De vragen betreffen een meerjaren-inventarisatie van de behoefte naar sportaccommodaties in Soest. De antwoorden vormen de basis voor een visie op de behoefte aan zowel binnen- als buitensportaccommodaties zoals besloten is door de gemeenteraad.

De vragen zijn in nauwe samenwerking met de Sport Federatie Soest opgesteld. Het is de bedoeling dat nadat de vragenlijst zijn beantwoord de verenigingen individueel worden uitgenodig voor een gesprek waarbij naast een ambtenaar van de gemeente ook een vertegenwoordiger van de Sport Federatie Soest aanwezig zal zijn. In dit gesprek wordt gesproken over de visie van de vereniging op de accommodatiebehoefte van haar vereniging in de komende jaren.

De vragen betreffen een inventarisatie van het ledenbestand onderscheiden naar verschillende doelgroepen, de verwachte ontwikkelingen in het ledenbestand, de behoefte aan zaalruimte / sportvelden, samenwerking met andere verenigingen e.a.

De aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

De Sport Federatie Soest voert op dit moment ook op andere aandachtsgebieden overleg met de gemeente Soest om tot gezamenlijke acties te komen. Dit betreft de afvalverwerking en -verwijdering, als ook energiebesparende maatregelen in het kader van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. In de komende weken zullen de verenigingen daar nader over worden geïnformeerd.


Nieuwsoverzicht