Sport in Soest Sport Federatie Soest Sportgala Soest

Agenda

22-01-2019
Besloten Algemene Ledenvergadering Sport Federatie Soest kantine MHC aan de Bosstraat

23-01-2019
Sportcafé 2019 gemeente Soest ea Hockeyclub Phoenix te Zeist

Volledig overzicht

Sportverenigingen

V.V. 't Vliegdorp
B.C. Badso
A.G.V. De Springbokken
Bowls Club Soest
Soester Schaakclub
T.V. Soest-Zuid
Bridge Club Soesterberg
B.C. Selby
De Schieter
De Eemschutters
Nordic Walking Soest
Korfbalvereniging De Eemvogels
R.T.V. Tempo Toer
L.T.C. Soestdijk
Show & Twirlteam Soesterberg
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Firtina'93
V.V. Hees
Golfclub Soestduinen
Peter's Baan Soest
Sovoco
S.O. Soest
The Red Stars
Smeeing BDC
De Schieter
J.B.V. De Gemshoorn
M.H.C. Soest
B.C. Eemland
Soester Bowling Vereniging
T.T.V. Shot
B.C. Schoon Slem
A.V. Pijnenburg
V.V. Sec
B.C. Soest
Damvereniging Soest-Baarn
De Knickerbockers
T.T.V. Overhees
Ski team Soesterberg
St. Bentinck Fonds
L.T.V. Soesterberg
VVZ'49
Schaatsvereniging Eemland
De Duinkikkers
Bekijk alle verenigingen

Inventarisatie behoefte aan sportaccommodaties

11-11-2015

De diverse sportverenigingen in Soest en Soesterberg die gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie krijgen vandaag een vragenlijst toegestuurd. De vragen betreffen een meerjaren-inventarisatie van de behoefte naar sportaccommodaties in Soest. De antwoorden vormen de basis voor een visie op de behoefte aan zowel binnen- als buitensportaccommodaties zoals besloten is door de gemeenteraad.

De vragen zijn in nauwe samenwerking met de Sport Federatie Soest opgesteld. Het is de bedoeling dat nadat de vragenlijst zijn beantwoord de verenigingen individueel worden uitgenodig voor een gesprek waarbij naast een ambtenaar van de gemeente ook een vertegenwoordiger van de Sport Federatie Soest aanwezig zal zijn. In dit gesprek wordt gesproken over de visie van de vereniging op de accommodatiebehoefte van haar vereniging in de komende jaren.

De vragen betreffen een inventarisatie van het ledenbestand onderscheiden naar verschillende doelgroepen, de verwachte ontwikkelingen in het ledenbestand, de behoefte aan zaalruimte / sportvelden, samenwerking met andere verenigingen e.a.

De aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

De Sport Federatie Soest voert op dit moment ook op andere aandachtsgebieden overleg met de gemeente Soest om tot gezamenlijke acties te komen. Dit betreft de afvalverwerking en -verwijdering, als ook energiebesparende maatregelen in het kader van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. In de komende weken zullen de verenigingen daar nader over worden geïnformeerd.


Nieuwsoverzicht