Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

V.V. 't Vliegdorp
Firtina'93
B.C. Selby
J.B.V. De Gemshoorn
Soester Bowling Vereniging
De Duinkikkers
Schaatsvereniging Eemland
Smeeing BDC
M.H.C. Soest
Bowls Club Soest
Golfclub Soestduinen
Nordic Walking Soest
VVZ'49
Sovoco
L.T.V. Soesterberg
T.T.V. Shot
De Knickerbockers
Ski team Soesterberg
Korfbalvereniging De Eemvogels
A.V. Pijnenburg
Damvereniging Soest-Baarn
Soester Schaakclub
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Bridge Club Soesterberg
V.V. Hees
T.V. Soest-Zuid
R.T.V. Tempo Toer
B.C. Badso
T.T.V. Overhees
The Red Stars
B.C. Schoon Slem
De Schieter
Peter's Baan Soest
V.V. Sec
St. Bentinck Fonds
De Eemschutters
S.O. Soest
L.T.C. Soestdijk
Show & Twirlteam Soesterberg
De Schieter
B.C. Soest
A.G.V. De Springbokken
B.C. Eemland
Bekijk alle verenigingen

Inventarisatie behoefte aan sportaccommodaties

11-11-2015

De diverse sportverenigingen in Soest en Soesterberg die gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie krijgen vandaag een vragenlijst toegestuurd. De vragen betreffen een meerjaren-inventarisatie van de behoefte naar sportaccommodaties in Soest. De antwoorden vormen de basis voor een visie op de behoefte aan zowel binnen- als buitensportaccommodaties zoals besloten is door de gemeenteraad.

De vragen zijn in nauwe samenwerking met de Sport Federatie Soest opgesteld. Het is de bedoeling dat nadat de vragenlijst zijn beantwoord de verenigingen individueel worden uitgenodig voor een gesprek waarbij naast een ambtenaar van de gemeente ook een vertegenwoordiger van de Sport Federatie Soest aanwezig zal zijn. In dit gesprek wordt gesproken over de visie van de vereniging op de accommodatiebehoefte van haar vereniging in de komende jaren.

De vragen betreffen een inventarisatie van het ledenbestand onderscheiden naar verschillende doelgroepen, de verwachte ontwikkelingen in het ledenbestand, de behoefte aan zaalruimte / sportvelden, samenwerking met andere verenigingen e.a.

De aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

De Sport Federatie Soest voert op dit moment ook op andere aandachtsgebieden overleg met de gemeente Soest om tot gezamenlijke acties te komen. Dit betreft de afvalverwerking en -verwijdering, als ook energiebesparende maatregelen in het kader van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. In de komende weken zullen de verenigingen daar nader over worden geïnformeerd.


Nieuwsoverzicht