Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Soester Bowling Vereniging
Damvereniging Soest-Baarn
Korfbalvereniging De Eemvogels
Sovoco
Ski team Soesterberg
V.V. 't Vliegdorp
B.C. Selby
VVZ'49
A.G.V. De Springbokken
Schaatsvereniging Eemland
St. Bentinck Fonds
Firtina'93
B.C. Eemland
S.O. Soest
A.V. Pijnenburg
Bowls Club Soest
Soester Schaakclub
B.C. Badso
V.V. Sec
De Schieter
De Schieter
Golfclub Soestduinen
De Duinkikkers
De Eemschutters
Bridge Club Soesterberg
L.T.C. Soestdijk
Peter's Baan Soest
R.T.V. Tempo Toer
The Red Stars
J.B.V. De Gemshoorn
T.T.V. Shot
M.H.C. Soest
Show & Twirlteam Soesterberg
B.C. Soest
V.V. Hees
L.T.V. Soesterberg
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Nordic Walking Soest
Smeeing BDC
B.C. Schoon Slem
T.V. Soest-Zuid
T.T.V. Overhees
De Knickerbockers
Bekijk alle verenigingen

Nieuws

2016
Woensdag 17 januari 2018 Informatieavond Sexuele Intimidatie en misbruik in de sport - 12-12-2017
Woensdagavond 17 januari 2018 organiseert de Sport Federatie Soest voor de besturen van de bij haar aangesloten verenigingen een Informatie/Thema-avond over Sexuele Intimidatie en Misbruik in de sport. Mevrouw Esther van der Steeg zal...
Lees verder

Start aanleg kunstgrasveld bij SO Soest - 02-06-2017
Op 1 juni jl. heeft de gemeente Soest een nieuwsbericht gepubliceerd waarin zij aangeeft gestart te zijn met de vorig jaar bij de begrotingsbespreking afgesproken investeringen in de...
Lees verder

Kerst- en Nieuwjaarswens - 25-12-2016
Het bestuur van de SportFederatie Soest wenst u allen prettige Kerstdagen, een goede Jaarwisseling en een sportief...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 65 verschenen - 24-12-2016
Vlak voor de Kerstdagen is Nieuwsbrief nummer 65 verschenen met de stand van zaken van een aantal actuele onderwerpen en natuurlijk een korte terugblik op het afgelopen...
Lees verder

Gemeenteraad besluit tot investeringen in sportaccommodaties - 11-11-2016
Door in te stemmen met de Programmabegroting 2017 tijdens de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad ook besloten tot investeringen in verschillende sportaccommodaties vanaf 2017. Dit betreft ondermeer: - nieuwe...
Lees verder

Begrotingsbespreking in gemeenteraad Soest - 04-11-2016
Gisteravond is in de gemeenteraad gesproken over de Begroting 2017. Daarbij is ook lange tijd stil gestaan bij de voorstellen om te investeren in de sportaccommodaties in de komende jaren met als doel deze "Op orde" te...
Lees verder

Dialoogtafel sportiviteit en respect - 01-11-2016
In het kader van de week voor respect wordt op dinsdagavond 8 november a.s. vanaf 19.30 uur in de Kantine van de Knickerbockers een Dialoogtafel georganiseerd onder leiding van wethouder Janne Pijnenborg. Aan de tafel zitten o.a....
Lees verder

SFS tekent convenant met Gemeente Soest - 17-09-2016
Tijdens de bijeenkomst met de presentatie van de buurtsportcoaches in Soest op vrijdagmiddag 16 september jl. heeft de ondertekening plaats gevonden van het Convenant Werkafspraken 2016-2020 tussen de gemeente Soest en de Sport federatie...
Lees verder

Aftrap buurtsportcoaches en Nationale Sportweek 2016 - 09-09-2016
Om de ontwikkelingen met u te delen en gezamenlijk te kijken naar de vervolgstappen, organiseert de gemeente Soest in samenwerking met de Sportfederatie Soest, op vrijdag 16 september van 17.00 tot 18.30 uur, een informele bijeenkomst bij...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 64 verschenen - 02-07-2016
Vandaag is Nieuwsbrief nummer 64 verschenen met actuele informatie over oa. de besluitvorming Visie gemeentelijke taccommodaties, de buurtsportcoaches, gemeentelijke...
Lees verder

Gezocht: Buurtsportcoach Gezondheid Welzijn Soest - 23-06-2016
Elzis en SWOS zijn een samenwerking aangegaan, waardoor een vacature Buurtsportcoach Gezondheid/Welzijn is ontstaan. Bijgaand treft u de vacaturetekst aan als ook de contactpersonen alwaar meer informatie te verkrijgen is. De...
Lees verder

Gemeenteraad gaat akkoord met de Visie Binnensportaccommodaties - 10-06-2016
De gemeenteraad heeft met uitzondering van de fractie van DSN op 9 juni jl. ingestemd met de Visie Binnensportaccommodaties. Daarin wordt voorgesteld op termijn de locaties Orlando, Beukendal en Paul Potterlaan af te stoten en in Overhees...
Lees verder

Visie Binnensportaccommodaties besproken in Avond Samenleving - 27-05-2016
Tijdens de Avond Samenleving op donderdag 26 mei is de Visie Binnensportaccommodaties besproken. Vanuit de Sport Federatie Soest hebben wij onze visie op de raadsvoorstellen via een presentatie voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad....
Lees verder

Startbijeenkomst Grondstoffenrace - 13-05-2016
De afgelopen maanden hebben heeft de gemeente Soest diverse maatschappelijke organisaties waaronder de sportverenigingen benaderd voor deelname aan het initiatief om zwerfafval te bestrijden en plastic, blikjes en drankkartons...
Lees verder

Bespreking Visie Binnensport met gemeenteraad - 13-05-2016
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst Samenleving van de Soester gemeenteraad zal op 26 mei a.s. om 20.30 uur de Visie Binnensport worden besproken door de gemeenteraad. Onderdeel is ook het voorstel rondom de nieuwbouw van een sporthal in...
Lees verder

Collegebesluit over visie Binnensportaccommodaties - 21-04-2016
Afgelopen dinsdag heeft het College van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over de toekomstvisie Binnensportaccommodaties. Het besluit bevat het op termijn sluiten van enkele binnensportaccommodaties (Orlando, Beukendal, Paulus...
Lees verder

Extra ALV op dinsdag 29 maart a.s. geannuleerd - 22-03-2016
Het bestuur van de Sport Federatie Soest heeft besloten dat de uitgeschreven extra Ledenvergadering op 29 maart a.s. niet doorgaat. Directe aanleiding is het feit dat de visie binnensportaccommodaties die door de gemeente Soest niet zal...
Lees verder

Nieuwsbrief nummer 63 verschenen - 26-02-2016
Op 26 februari is weer een Nieuwsbrief van de Sport Federatie Soest verschenen. Hierin actuele informatie over de voortgang van de visie op de sportaccommodaties (binnen- en buitensport), de Buurtsportcoaches, Convenant gemeente Soest...
Lees verder

Buurtsportcoaches gemeente Soest - 25-02-2016
De gemeente Soest heeft besloten deel te nemen aan het programma "Sport en Bewegen in de Buurt". Het is de bedoeling dat 6,8 fte wordt ingezet op dit programma. Op maandagavond 21 maart a.s. wordt in Idea een...
Lees verder

Adreswijziging secretariaat SFS - 25-02-2016
De secretaris van het bestuur van de Sport Federatie Soest is verhuisd. Zijn nieuwe adres (en dus ook contactadres van de SFS) is geworden Evenaar 11, 3763 ZG...
Lees verder