Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Mountainbike Vereniging Midden Nederland
R.T.V. Tempo Toer
St. Bentinck Fonds
De Knickerbockers
L.T.V. Soesterberg
S.O. Soest
M.H.C. Soest
Soester Bowling Vereniging
Golfclub Soestduinen
De Schieter
Schaatsvereniging Eemland
The Red Stars
V.V. Hees
Peter's Baan Soest
B.C. Selby
Korfbalvereniging De Eemvogels
De Eemschutters
B.C. Eemland
VVZ'49
T.V. Soest-Zuid
De Duinkikkers
L.T.C. Soestdijk
A.V. Pijnenburg
T.T.V. Overhees
Show & Twirlteam Soesterberg
Smeeing BDC
V.V. 't Vliegdorp
B.C. Badso
Firtina'93
Soester Schaakclub
B.C. Schoon Slem
A.G.V. De Springbokken
Ski team Soesterberg
Damvereniging Soest-Baarn
De Schieter
Nordic Walking Soest
J.B.V. De Gemshoorn
T.T.V. Shot
Bridge Club Soesterberg
Sovoco
V.V. Sec
B.C. Soest
Bowls Club Soest
Bekijk alle verenigingen

Extra ALV op dinsdag 29 maart a.s. geannuleerd

22-03-2016

Het bestuur van de Sport Federatie Soest heeft besloten dat de uitgeschreven extra Ledenvergadering op 29 maart a.s. niet doorgaat. Directe aanleiding is het feit dat de visie binnensportaccommodaties die door de gemeente Soest niet zal worden geagendeerd voor de bijeenkomst Samenleving van de gemeenteraad op donderdag 7 april a.s.

De visie op de binnensportaccommodaties is aangehouden om de volgende reden:

 De gemeente wil de visie op de binnensportaccommodaties en de kansen die het voorkeursscenario biedt, graag gelijktijdig en in samenhang behandelen met:

- het volkshuisvestelijk beleid (inclusief het gewenste programma Wonen Welzijn en Zorg) en

- het plan van aanpak voor de nieuwe Structuurvisie.

Deze stukken, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt, staan geagendeerd voor behandeling in mei/juni 2016.

De raad wordt zo in staat gesteld om eerst kennis te nemen van het bredere ruimtelijke kader en geïnformeerd te worden over andere ruimte-vragen naast binnensportaccommodaties; zodat het besluit over de binnensportaccommodaties in een breder kader afgewogen kan worden.

Het lijkt het bestuur van de SFS dan ook niet zinvol om met de leden, bestuurders van de sportverenigingen, in overleg te treden wanneer deze stukken niet door de gemeente ter bespreking zijn vrijgegeven.  Zodra meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke planning zal een nieuwe extra Ledenvergadering worden gepland zodat de inbreng vanuit de sport in de gemeentelijke discussies kan worden afgestemd.

 

Oude bericht op de website:

Op dinsdagavond 29 maart a.s. om 20.00 uur wordt een extra Algemene Ledenvergadering van de SFS gehouden. Reden is (zoals ook al in onze laatste Nieuwsbrief genoemd) het feit dat op donderdagavond 7 april a.s. de gemeenteraad in de bijeenkomst Samenleving de Sportvisie binnensportaccommodaties zal bespreken in samenhang met het inmiddels verder uitgewerkte Accommodatiebeleid gemeentelijke accommodaties.

Beide stukken zullen dinsdag 15 maart a.s.. in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders worden besproken en zullen indien zij akkoord gaat daarna voor bespreking worden vrijgegeven. Zodra de betreffende stukken beschikbaar zijn zullen deze aan de leden worden toegestuurd alsmede via de site van de gemeente Soest zijn in te zien. De ALV op 29 maart a.s. is bedoeld om de inbreng vanuit de sport tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 maart voor te bereiden en af te stemmen.

De visie buitensportaccommodaties is op dit moment nog niet afgerond en vraagt nog nader overleg met verschillende verenigingen. De intentie is dat deze nog voor het zomerreces wordt uitgebracht. Uiteindelijk is dit een van de bouwstenen voor de verdere uitwerking van de bezuinigingstaakstelling sport.


Nieuwsoverzicht