Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

Bridge Club Soesterberg
T.T.V. Shot
V.V. 't Vliegdorp
Golfclub Soestduinen
J.B.V. De Gemshoorn
De Duinkikkers
B.C. Selby
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
A.V. Pijnenburg
T.T.V. Overhees
The Red Stars
Soester Schaakclub
Nordic Walking Soest
VVZ'49
B.C. Soest
V.V. Sec
De Knickerbockers
S.O. Soest
Ski team Soesterberg
St. Bentinck Fonds
Korfbalvereniging De Eemvogels
Sovoco
L.T.V. Soesterberg
B.C. Schoon Slem
T.V. Soest-Zuid
Show & Twirlteam Soesterberg
B.C. Eemland
Smeeing BDC
V.V. Hees
Firtina'93
M.H.C. Soest
Damvereniging Soest-Baarn
Bowls Club Soest
Soester Bowling Vereniging
De Schieter
Peter's Baan Soest
Schaatsvereniging Eemland
B.C. Badso
De Eemschutters
L.T.C. Soestdijk
A.G.V. De Springbokken
De Schieter
R.T.V. Tempo Toer
Bekijk alle verenigingen

Sport Federatie Soest

De Sport Federatie Soest is de belangenhartiger van alle sportverenigingen en organisaties die zich met sport bezig houden in Soest. Het bestuur van de Sport Federatie Soest wordt gevormd door vrijwilligers gekozen door de besturen van Soester sportverenigingen en sportorganisaties. De Sport Federatie Soest is van en voor de sport en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de sportverenigingen en sportorganisaties.

Laatste nieuws

Besluitvorming Meerjarenbegroting 2020-2023 Soest en taakstelling Sport
13-11-2019
Afgelopen donderdag 7 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorliggende meerjarenbegroting 2020-2023. Daarin is afgesproken dat de sporttarieven (met name van de binnensport) worden aangepast omdat deze zoals uit het evaluatierapport zou blijken nogal veel afwijken van in de regio gehanteerde tarieven, die v...
Lees verder

Inbreng in opiniërende raadsvergadering over taakstelling
01-11-2019
Gisteravond is de openiërende raadsvergadering gehouden over de door het College opgestelde meerjarenbegroting 2020-2023. Dit vooruitlopend op de besluitvormende raadsvergaderintg op 7 november a.s. In deze meerjarenbegroting 2020-2023 is een bezuinigingstaakstelling voor de sport opgenomen oplopend tot structu...
Lees verder

Nieuwsoverzicht