Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
165 woorden
1 minuten leestijd

René van Hal neemt afscheid als voorzitter bij ALV 2024

Op woensdagavond 5 juni 2024 was de Ledenvergadering van de Sport Federatie Soest in Sportboulevard De Engh.
Langdurig is stil gestaan bij de toekomst van de SFS en haar eventuele rol.
Besloten is tot het instellen van een Taskforce die met voorstellen komt voor een in het najaar nieuw te beleggen Ledenvergadering.

De jaarstukken werden goedgekeurd nadat er een aantal kritische vragen werden gesteld en beantwoord door het bestuur.

Bij de bestuursverkiezing was al aangegeven dat de huidige voorzitter, René van Hal, na 10 jaar niet meer herkiesbaar zou zijn.
Aan het eind van de vergadering werd afscheid van hem genomen in aanwezigheid van de wethouder Sport, Osman Suna en Marlon van Zal en Marco Ahlers, beleidsambtenaren bij de gemeente Soest. René werd in het zonnetje gezet voor zijn inspanningen in de afgelopen 10 jaar.


Na afloop werd nog een groepsfoto gemaakt op de trappen i n Sportboulevard De Engh.

Op 12 juni verscheen nog een interview in de Soester Courant welke hieronder wordt weergegeven.

Nieuwsoverzicht