Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
206 woorden
1 minuten leestijd

Beeldvormende raad over Nota Sport en Bewegen

Gisteravond (donderdag 26 oktober) is in de gemeenteraad in een zgn. beeldvormende vergadering de Nota Sport en Bewegen besproken.
Aan het begin van de bijeenkomst waren er 2 insprekers, t.w. de voorzitter van AV Pijnenburg en de voorzitter van de Sport Federatie Soest. Ze gaven beide een reactie op de Nota en beantwoordden vragen van de aanwezige woordvoerders namens de politieke partijen.

Vervolgens kregen de raadsleden de gelegenheid aan de wethouder en via hem ook aan de ambtenaren sport vragen te stellen.
Voornaamste punten die werden benoemd waren 
- het ontbreken van een financiële paragraaf
- de vele ambities met de vraag hoe die te prioriteren
- vele malen wordt een onderzoek ingesteld om de problematiek en de te bereiken doelen nader vorm te geven, wat zijn de daaraan verbonden kosten, is daarvoor ruimte in het burget.
- de "éénloketgedachte", hoe die vorm te geven

De inbreng vanuit de Sport Federatie Soest is hier te downloaden.

In een volgende raadsvergadering (de raad in gesprek ...) gaan de raadsleden met elkaar in gesprek over de Nota om alvast een oordeel te vormen voor de uiteindelijke besluitvorming. De datum van deze bijeenkomst moet nog worden vastgesteld. Daarbij is de wens om deze in een raadsbijeenkomst te plannen waarin ook de Cultuurnota wordt besproken. 

Nieuwsoverzicht