Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
212 woorden
1 minuten leestijd

Extra krediet nodig voor bouw nieuwe sporthal; reactie Sport Federatie Soest

Voor de bouw van de nieuwe bij Sportboulevard De Engh geplande sporthal is een extra krediet nodig vanwege de fors gestegen bouwkosten.
Een besluit over het krediet en daarmee de bouw van de nieuwe sporthal staat a.s. donderdag 10 februari in de gemeenteraadsvergadering geagendeerd.

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad in een opiniërende vergadering over dit onderwerp uitvoerig tot laat na 24.00 uur gesproken. In bijgaand artikel welke vandaag in de Gooi en Eemlander is gepubliceerd vindt u een weergave van de daar gevoerde discussie en de zorgen die de raad heeft over deze kostenstijging. Vandaag ontvangen de raadsleden de toegezegde financiële onderbouwing van deze kostenstijging in de hoop dat ze daarmee een beter onderbouwd besluit kunnen nemen. Maandag is er nog een extra (besloten) overleg gepland over dit onderwerp en zal de wethouder de financiële stukken nog verder toelichten.

De gevoerde discussie was voor het bestuur van de Sport Federatie Soest nog aanleiding een beroep te doen op de gemeenteraadsleden om hen te vragen de noodzaak van een nieuwe sporthal in Soest mee te wegen in hun besluit en de sport niet weer langer te laten wachten aleer met de bouw wordt aangevangen.
Bovendien mogen deze financiële tegenvallers geen aanleiding zijn om wederom de sporters in Soest een hogere rekening te laten betalen.

Nieuwsoverzicht