Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
92 woorden
1 minuten leestijd

Sport en Verkiezingen

Vandaag werd in de Soester Courant uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. welk beleid zij voorstaan wat betreft sport. Als introductie ook de inbreng vanuit de Sport Federatie Soest wat zij aan aandachtspunten hebben voor de komende raadsperiode. 

Zoals te lezen is bestaat er een verschil in belangrijke zaken die de partoijen nastreven.

Artikel in Soester Courant 2 maart 2022

Het is het voornemen om in mei a.s. de (nieuwe)  raadsleden te laten kennis maken met sport in Soest.

Nieuwsoverzicht