Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
127 woorden
1 minuten leestijd

Gemeenteraad bespreekt Sportvisie

Donderdagavond 30 november vanaf 19.30 uur zullen de leden van de gemeenteraad de Sportvisie bespreken tezamen met visie Sociaal Domein en de Cultuurvisie.

Hieronder de link naar de vergaderstukken.

Doel van deze bespreking:
De Fracties geven hun voorlopig standpunt over de Integrale Visie Sociaal Domein (eerder beeldvormend op 28 september en oordeelsvormend op 5 oktober jl. besproken, nu als definitieve versie beschikbaar en te bespreken), de Cultuurnota (op 12 oktober en 16 november jl. beeldvormend besproken) en de Nota Sport en Bewegen (beeldvormend op 12 oktober jl. besproken) en doen eventueel suggesties voor verbetering.

https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Session/17718552-0849-47d5-9069-7a684eb0bff9

De bespreking vindt plaats in het gemeentehuis. U kunt als toeschouwer de bespreking volgen zowel op de “tribune” als via een live-verbinding. De besluitvorming zal in de gemeenteraadsvergadering in december plaats vinden.

Nieuwsoverzicht